دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله سلامت جسمی و روانی

سلامت جسمی و روانی فهرست مطالب مقدمه
وظايف بخش
ويژگيها
ساختار كلي
وضعيت بخش در رابطه با سند چشم‌انداز و سياستهاي كلي و مضامين دوازده گانه برنامه چهارم توسعه
وضعيت بخش در رابطه با سند چشم انداز سياستهای کلی برنامه چهارم توسعه
امكانات
قابليتها
محدوديتها
تنگناها
نقش و جايگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز
اهداف كلي
راهبردها
اهداف كمي و سياستهای اجرايی بر بخش به حسب استان
سياستهاي اجرايي بخش بهداشت و درمان
اقدامات مهم و اساسي
پيوست شماره1
پيوست شماره2……………
 مقدمه :        
برخورداري از يك زندگي سالم و  مولد و با كيفيت توام با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، حقي است همگاني كه مسئوليت و توليت آن بر عهده دولت ها است و پيش شرط تحقق توسعه پايدارمي باشد. براي تحقق اين امر فراهم سازي امكانات و تسهيلات مناسب براي تامين سلامت جسمي ، رواني ، اجتماعي و معنوي انسان در كليه مراحل زندگي و زنجيره حيات كه از جمله حقوق طبيعي و نيازهاي اساسي انسانها به شمار مي رود در مكتب اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرارگرفته است . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن محوري برشمردن سلامت کامل و جامع انسان ، بهداشت و درمان را از جمله نيازهاي اساسي مي شناسد ودولت را مكلف كرده است تا تمامي منابع،  امكانات و ظرفيت هاي  خود را جهت تامين، حفظ و ارتقاي سطح سلامت افراد كشور بسيج كند ( اصول 3،29،43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌).
مفهوم سلامت و داشتن تعريف مشترک از آن، درتبيين رسالت و مباني فکري و اجرايي به ويژه درسطح کلان اهميت اساسي دارد. سلامت در  ادبيات بين المللي به صورتهاي زير تعريف شده است :
الف ) از ديدگاه سازمان بهد اشت جهاني WHO:
سلامت عبارتست از : ” احساس رضايت كامل جسماني ،  رواني و اجتماعي نه تنها فقدان بيماري و ناخوشي”
ب )  از ديدگاه تئوري سرمايه انساني :(Human Capital Theory) 
سلامتي افراد يك « ذخيره سرمايه » است كه به مرور زمان با گذر طبيعي عمر  (Natural Aging) مستهلك مي شود ، بيماري باعث استهلاك غيرطبيعي آن مي گردد و سرمايه گذاري در سلامت (بهداشت و درمان ) اين استهلاك را جبران مي كند…………….

دانلود مقاله سلامت جسمی و روانی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد