دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله سيستمهاي اطلاعاتي و راهكاري تجاري

سيستمهاي اطلاعاتي و راهكاري تجاري
فهرست مطالب
سيستمهاي اطلاعاتي و راهكاري تجاري 1
راهكاري تجاري: مدل زنجيره ارزش 2
نفوذ و قلمرو تكنولوژي در زنجيره ارزش: 3
فرآورده ها و خدمات سيستم هاي اطلاعاتي 5
سيستم هايي كه بر پستي بلندي هاي بازار نظارت و تمركر مي كند 6
مديريت زنجيره فرآورده و سيستم هاي پاسخگويي كارا براي مشتريان 7
پنجره هايي رو به فن آوري: 7
پنجره اي رو به فن آوري 7
استراتژي شركتي يا كارخانه ايي و فن آوري اطلاعات 10
اقتصاد شبكه ايي 14
مديريت فرصت ها، درگيري ها و راه حل ها 15
خطوط راهنمايي راه حل: 16
اجراي يك تحليل سيستم هاي استراتژيك 16
مديريت انتقالهاي استراتژيك 17
راه كار تجاري دسته اي از فعاليتها و تصميماتي است كه كارخانجات (شركتها) آنها را به وجود مي آورند و اهداف زير را شامل مي شود:
محصولات و خدماتي كه كارخانه توليد مي كند.
صنايعي كه كارخانه با آنها در حال رقابت است.
رقبا كارپردازان و مشتريان كارخانه با شركت.
اهداف بلند مدت كارخانه.
راهكارها اغلب به واسطه يك پروسه طرح بندي ساختاري (استراتژيك) آگاهانه كه تقريبا تمام كارخانجات اعم از كوچك و بزرگ به نوعي در آن و حداقل يك بار در سال شركت مي كنند مي باشند. اين پروسه مدركي را به وجود مي آورد كه به نام طرح استراتژيك خوانده مي شود. و به مديران شركت و يا كارخانه دستور العمل رسيدن و نايل شدن به اهداف طرح استراتژيك ارائه مي گردد. اما كارخانجات بايد اين طرح ها را با موفقيت ها و فضاهاي تغيير و در حال تغيير وفق دهند.
جايي كه پايان خط كارخانجات است لزوما آن جايي كه آنها طرح ريزي كرده بودند كه باشند نمي باشد با وجود اين طرح هاي استراتژيك ابزار مفيدي هستند براي تعيين كردن و يا مشخص كردن اينكه كارخانه تا زمان تغييرات محيطي تجاري چه خواهد بكند تفكر درباره راه كار يا استراتژي معمولا در سه سطح مختلف روي مي دهد: تجارت: يك كارخانه يا شركت واحد مجموعه اي از توليدات (محصولات) و خدمات مربوط را توليد مي كند. كارخانه: مجموعه ايي از تجارت كه يك كارخانه واحد و چند قسمتي را به وجود مي آورند.
صنعت: مجموعه اي از كارخانجات كه يك محيط صنعتي يا يك آكوسيستم صنعيت را به وجود مي آورد. سيستمهاي اطلاعاتي و فن آوري ها نقش بسيار بسيار مهمي در راه كار و استراتژي و احد و طرح ريزي استراتژيك در هر يك از اين سه سطح مختلف بازي مي كند. فقط درباره هر سيستم اطلاعاتي مهم و قابل توجه يك سيستم زنجيري توليد، سيستم ارتباطات مشتري، و يا سيستم مديريت نو آوري مي توانند دست آورد هاي استراتژيك براي يك كارخانه را داشته باشند. همانطور كه ما در فصل يك و همينطور فصل 6 به آن اشاره كرديم، كاري كه يك كارخانه در طول پنج سال بعد مي خواهد انجام دهد در بخش بزرگي شكل خواهد گرفت و آن توسط سيستمهاي اطلاعاتي آن است كه به آن اجازه انجام چنين كاري را مي دهد. فن آوري اطلاعات (II) و توانايي استفاده از فن آوري اطلاعات موثر به آن چيزي كه كارخانه آن را مي سازد و يا براي مشتريان فراهم مي آورد…………

دانلود مقاله سيستمهاي اطلاعاتي و راهكاري تجاري
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد