دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله شاهنامه فردوسی

مقاله شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسي

شاهنامه فردوسي كه در حدود پنجاه هزار بيت دارد، شامل قسمتهاي اساطيري و داستانهاي تاريخي و ملي است. اين اثر جاويدان بر اثر نفوذ شديدي كه ميان طبقات مختلف ايرانيان يافت در همه ادوار تاريخي مورد توجه بود، چنانكه همه شاعران حماسه سراي ايراني تا عهد اخير تحت تاثير آن بوده اند، بدين ترتيب فردوسي را زنده كننده مجدد و بزرگي ديرين ملت ايران و نگاهدارنده زبان، فرهنگ و ادبيات و هنر ايراني و برگزيدة جاويدان اتحاد ملي ايران بايد دانست.فردوسي حدود چهار هزار بيت درباره پادشاهي انوشيروان سروده است كه در اين‌جا به بررسي اشعار وي پرداخته مي‌شود:

بر تخت نشستن انوشيروان و اندرز او به ايرانيان:

پادشاهي انوشيروان چهل و هشت سال بود. انوشيروان پسر قباد چون به تخت نشست اندرزهايي به ايرانيان داد وگفت : جملة‌ هستي به فرمان خداست و … كسري مردم را به دادگري خود نويد داد و كشور را به چهار بخش تقسيم كرد و باژ را تقليل داد و آن را در سه قسط وصول كرد.

شاهان،‌ به ويژه شاه چين و هند كه آوازة‌ او را شنيدند باژ را پذيرفتند و فرستادگاني به درگاهش گسيل داشتند. انوشيروان آنگاه به اطراف و اكناف كشور خود سفر كرد و به گرگان و خراسان و آمل رفت و به كوهي رسيد كه جاي فريدون بود، و در آنجا بود كه آگاه شد تركان چه ستمهايي به مردم روا مي دارند سپس فرمان داد تا ديواري عظيم بنا كردند و راه تركان را بستند. آنگاه به هندوستان رفت و مورد استقبال گرم قرار گرفت و از آنجا به سركوبي بلوچان و گيلانيان- پرداخت و از آنجا به پايتخت خويش (‌مداين ) مراجعت كرد.

دانلود مقاله شاهنامه فردوسی

[1] حقيقت ، عبدالرفيع، فرهنگ شاعران زبان پارسي، 1368 ، ص 431.

[2] دبير سياقي ، سيد محمد ، نامورنامه باستان، 1379 ، ص 17.

[3] همو ،‌ همان، همانجا ؛ ثعالبي مرغني، حسين بن محمد، شاهنامه كهن، ترجمه سيد محمد روحاني، 1372، ص 348.

[4] رستگار فسايي، منصور ، فرهنگ نامهاي شاهنامه ، جلد دوم، 1379،‌ ص 786-785.

كتابنامه :

1- آموزگار، ژاله و تفضيلي احمد، زبان پهلوي ادبيات و دستور آن، تهران، 1377.

2- آلتهايم، فرانتس و استيل، روت، تاريخ اقتصاد دولت ساساني، ترجمه هوشنگ صادقي، 1382.

3- ابن اثير، عزالدين، تاريخ كامل، ترجمه ابوالقاسم حالت، جلد 5، تهران، 1362.

4- اصفهاني، حمزه، تاريخ پيامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، تهران، 1346.

5- بوسايلي، ماريو، هنر پارتي و ساساني، ترجمه يعقوب آژند، تهران، 1374.

6- بهار، مهرداد، پژوهشي در اساطير ايران، تهران، 1332.

7- بهار، مهرداد، بندهش، تهران، 1380.

8- بياني، ملك زاده، تاريخ سكه، 1339.

9- پروكوپيوس، جنگهاي ايران و روم، ترجمه محمد سعيدي، تهران، 1382.

10- پورداود، ابراهيم، يشتها، جلد 2، تهران، 1373.

11- پيرنيا، حسن، ايران قديم، تهران، 1373.

12- تبريزي، محمدحسين ابن خلف، برهان قاطع، ج 1 و 2، تهران، 1375.

13- تفضلي، احمد، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، به كوشش ژاله آموزگار، تهران، 1378.

14- ثعالبي، عبدالملك ابن محمد، غرر اخبار ملوك الفرس وسيرهم، تحقق هـ . زتنبرگ، ترجمه محمد فضائلي، جلد اول، تهران، 1368.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 68

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله شاهنامه فردوسی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد