دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله شبكه هاي ATM

شبكه هاي ATM
فهرست مطالب:
مقدمه اي در ارتباط با به وجود آمدن پروتكل ATM
1- 1مفهوم ATM و شبكه هاي مبتني بر ATM
2- 1مفهوم ATM
3-1كه هاي مبتني بر ATM
4-1اجزاي ساختار شبكه ATM و مشخصات آن
5-1دورنماي ATM
6-1فرمت سلول ATM
1-6-1عنوان سلولUNI(UNI CEEL HEADER)
2-6-1عنوان سلولNNI(NNI CELL HEADER)
7-1مقايسه پكت ATM با پكت IP4 وIP6
8-1انواع روشهاي انتقال  اطلاعات
9-1مقايسه شبكه ATM با اترنت گيگا بيت
10-1شبكه هاي اتصال گرا
11-1اتصالات منطقي ATM
12- 1استفاده هاي اتصال كانال مجازي
13-1خصوصيات مسير مجازي_ كانال مجازي
14-1سيگنالينگ كنترل
15-1انواع ارتباطات ATM
مقدمه اي درارتباط با به وجودآمدن پروتكل ATM
با ورودبه قرن 21اينترنت به عنوان زيرساخت اصلي جهان ارتباطات درامده است درحال حاضرپروتكلTCP/IPبستراصلي جابه جايي دادههادراينترنت بوده وكليه سخت افزارهاونرم افزارهاي شبكه جهاني اينترنت براساس اين پروتكل طراحي وساخته شده اندولي باتوجه به نقاط ضعف فراوان پروتكل فوق پروتكل هاي جديدتري مانندATMبراي جايگزيني با ان طراحي شده اندليكن مشكل عمده دراينجااست كه درصورت تصميم درجهت جايگزيني TCP/IPباديگرپروتكل هاوياحتي اگربخواهيم نسخه جديدتري رابه جاي ان بكاربگيريم مستلزم ان است كه كليه نرم افزارهاوسخت افزارهاي موجوددرسراسرجهان بامدهاي جديدترتعويض شوندواين يعني ميلياردهادلارهزينه.
(درتكنولوژي ATMمي توان كيفيت سرويس راتضمين نمود)

دانلود مقاله شبكه هاي ATM
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد