دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله شبکه های الکتریکی

دانلود مقاله شبکه های الکتریکی
فهرست مطالب
تعريف شبكه
شبكه توزيع
شبكه هاي الكتريكي از نظر طبيعت
شبكه هاي الكتريكي از نظر تعداد سيم
شبكه توزيع 20 كيلو وات (فشار متوسط)
سيك هاي هوائي و كابلهاي زميني و متعلقات مربوطه
هاديها
مس
آلومينيوم
انواع سيم گير
قطعات يك سيم گير
پايه ها
پايه هاي چوبي
انواع پايه هاي چوبي
اشباع پايه هاي چوبي
طبقه بندي پايه هاي چوبي
گام پايه هاي چوبي
برش
پايه هاي بتني
تقسيم بندي تيرهاي بتني
پايه هاي فولادي
نصب پايه ها
جنس زمين
عمق چاله
ابعاد گودها
طريقه نصب پايه در گودال
مقره ها
انواع مقره از نظر جنس
علل شكست الكتريكي مقره
انواع مقره هاي مورد استفاده در شبكه هاي توزيع
مقره چرخي
مقره سوزني (ميخي يا ثابت)
مقره اتكائي
مقره آويزي (بشقابي)
مقره كششي
انواع پايه مقره
يراق آلات
بريس با بازوي كراس آرم
راك
جلوبر
مهار و انواع آن
مهار ساده يا معمولي
مهار اسپان
مهار پياده روئي يا زانويي
مهار مركب
مهار حائل فشاري (تودلي)
مهار بادگير
مهار سر
متعلقات مهارها
ميله مهار
صفحه مهار
سيم مهار، طول آن و محاسبه نيروي كشش آن
محاسبه نيروي كشش در مهار و تعيين قطر آن
انواع كابلهاي مورد استفاده در شبكه هاي توزيع و متلقات مربوطه
عايق كابل ها
عوامل مؤثر در عيوب به وجود آمده در كابلها
خرابي هاي كابل
سر كابل
مفصل
خلاصه مطالب
فصل اول :
تعريف شبكه
هرگاه به وسيله سيم كشي ، چند مصرف كننده يا چند دسته از آنها از جريان برق استفاده كنند سيم كشي را شبكه نامند.
شبكه توزيع :
شبكه توزيع ، انرژي مورد نياز مشتركين خانگي ، تجاري و برخي از صنايع كوچك را تأمين مي‌كند.
شبكه هاي الكتريكي از نظر هاي مختلف
شبكه هاي الكتريكي از نظر طبيعت ، از نظر تعداد سيم ، از نظر نوع اتصال و از نظر ساخت به شرح زير تقسيم بندي مي شوند:
شبكه هاي الكتريكي از نظر طبيعت
شبكه هاي الكتريكي از نظر طبيعت به شبكه هاي جريان متناوب (AC) و شبكه هاي جريان مستقيم (DC) تقسيم مي گردند.
شبكه هاي الكتريكي از نظر تعداد سيم
تقسيم بندي شبكه هاي الكتريكي از نظر تعداد سيم به طور متداول به شرح زير است:
  الف- شبكه هاي توزيع جريان مستقيم
شبكه هاي توزيع جريان مستقيم مطابق شكل هاي(……….) به ترتيب دو سيمه و سه سيمه مي باشند در شبكه سه سيمه جريان مستقيم ، اختلاف پتانسيل بين دو سيم خارجي دو برابر اختلاف پتانسيل بين يك سيم خارجي و سيم مياني است .
 ب- شبكه هاي توزيع جريان متناوب فشار ضعيف (220 ولت تك فاز يا 380 ولت سه فاز )
در شبكه پنج سيمه ترتيب قرار گرفتن سيم ها زا بالا به پايين سيم نول ،سيم معابر و پس از آن سه فاز است به دليل وجود صاعقه ( رعد و برق ) سيم نول را بالاتر از همه قرار مي دهند تا توسط سيم نول رعد و برق ايجاد شده به زمين منتقل گردد و صاعقه اثري روي فازهاي ديگر نگذارد. اختلاف پتانسيل بين دو فاز در شبكه فشار ضعيف 380 ولت و اختلاف پتانسيل بين يك فاز و نول 220 ولت مي باشد
–            شبكه هاي توزيع 20 كيلو ولت ( فشار متوسط )
شبكه هاي توزيع 20 كيلو ولت به صورت سه فاز مطابق شكل (…) مي باشند حداقل ارتفاع شبكه 20 كيلو ولت تا زمين 4/5 متر است ولي برابر استاندارد وزارت نيرو مقدار آنرا 5/6 تا 5/7 متر در نظر مي گيرند زيرا احتمال نصب شبكه فشار ضعيف زير شبكه فشار متوسط وجود دارد و همچنين به خاطر عبور و مرور زياد بايستي فاصله آزاد سيم تا زمين بيشتر شود .

دانلود مقاله شبکه های الکتریکی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد