دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله شبکه های بی سیم

شبکه های بی سیم
فهرست مطالب
مقدمه………………………………… 1
بخش اول ……………………………… 2
1-1 شبكه‌هاي بي سيم، كاربردها، مزايا و ابعاد. 2-4
2-1 اساس شبكه‌هاي بي سيم………………… 4
1-2-1 حكومت عالي Wi-Fi………………….. 4-5
2-2-1 802.11a يك استاندارد نوپا………….. 5-6
3-2-1 Bluetooth- قطع كردن سيم‌ها…………… 6-9
4-2-1 پشتيباني خصوصي: Bluetooth…………… 9-11
5-2-1 آنچه پيش‌رو داريم…………………. 11
3-1 منشأ ضغف امنيتي در شبكه‌هاي بي‌سيم و خطرات معمول  12-14
بخش دوم: شبكه‌هاي محلي بي‌سيم…………….. 15
1-2 پيشينه……………………………. 15-16
2-2 معماري شبكه‌هاي محلي بي‌سيم…………… 16-18
بخش سوم: عناصر فعال و سطح پوشش WLAN …… 19
1-3 عناصر فعال شبكه‌هاي محلي بي‌سيم……….. 19
1-1-3 ايستگاه بي‌سيم……………………. 19
2-1-3 نقطة دسترسي……………………… 20
3-1-3 برد و سطح پوشش…………………… 20-22
بخش چهارم: امنيت در شبكه‌هاي محلي بر اساس استاندارد 802.11 23-24
1-4 قابليت‌ها و ابعاد امنيتي استاندارد 802.11. 24
1-1-4 Authentication……………………… 25
2-1-4 Confidentiality……………………… 25
3-1-4 Intergrity…………………………. 25
بخش پنجم : سرويسهاي امنيتي Wep Authentication.. 26
1-5 Authentication……………………….. 26
1-1-5 Authentication بدون رمزنگاري…………. 28-27
2-1-5 Authentication با رمزنگاري RC4……….. 28-29
بخش ششم: سرويسهاي امنيتي 802.11b-privacy و integrity  30
1-6 privacy……………………………. 30-31 integrity    32-31
بخش هفتم: ضعف‌هاي اوليه امنيتي WEP………. 34-35
1-7 استفاده از كليدهاي ثابت WEP………… 35
2-7 Initialization vector…………………….. 35-36
3-7 ضعف در الگوريتم……………………. 36
4-7 استفاده از CRC رمز نشده……………. 36-37
بخش هشتم: خطرها، محلات و ملزومات امنيتي ….. 38-41
بخش نهم: پياده سازي شبكه بي سيم…………. 42
1-9 دست به كار شويد……………………. 42-43
2-9 دندة درست را انتخاب كنيد……………. 43-44
3-9 راه‌اندازي يك شبكه بي‌سيم…………….. 44-45
4-9 دستورالعمل‌ها را بخوانيد…………….. 45-48
5-9 محافظت از شبكه…………………….. 48-51
بخش دهم: برنامه‌نويسي سيستمهاي بي سيم و موبايل (معرفي WAP)   52
1-10 WAP چيست؟ ………………………. 52-54
2-10 ايدة WAP ……………………….. 54-55
3-10 معماري WAP ……………………… 55-56
4-10 مدل WAP ………………………… 56-57
5-10 انطباق با محدوديت‌هاي شبكه بي‌سيم…….. 57-58
6-10 Wap تا چه اندازه‌اي امن است؟……….. 58-59

دانلود مقاله شبکه های بی سیم
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد