دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله شركتهاي سهامي

شركتهاي سهامي
 فهرست مطالب
شركتهاي سهامي 3
نحوه تشكيل شركت سهامي 4
سرمايه و سهام 13
تبديل سهام 17
اوراق مشاركت 19
مجامع عمومي 26
مديريت شركت 35
بازرسي شركت 44
تغييرات در سرمايه شركت 49
انحلال و تصفيه شركت سهامي 63
حسابهاي شركت 74
ساير مقررات 76
شركتهاي سهامي

شركت سهامي، شركتي است كه سرمايه آن به صورت برگه سهم به سهام مساوي تقسيم و سهامداران هيچگونه مسئوليت شخصي نسبت به ديون و تعهدات شركت به جز آنچه كه بابت سرمايه خود در شركت گذارده اند، ندارند.
شركتهاي سهامي به دونوع عام و خاص تقسيم مي‌گردند:
در شركت سهامي عام، موسسين بخشي از سرمايه تشكيل شركت را از طريق پذيره نويسي تامين مي‌نمايند.
در شركت سهامي خاص كل سرمايه لازم براي تاسيس شركت منحصرا از سوي موسسين پرداخت مي‌گردد.
حداقل شمار سهامداران شركت سهامي خاص 5 نفر و شركت سهامي عام 10 نفر مي‌باشد.
در هنگام تاسيس سرمايه شركت سهامي خاص دست كم پانصد ميليون و سرمايه شركت سهامي عام دست كم پنج ميليارد ريال مي‌باشد.
تبصره: در صورتيكه تصدي به موضوع تجاري خاصي مستلزم سرمايه گذاري بالاتري باشد، با تصويب هيات دولت حداقل سرمايه لازم تعيين خواهد شد.
چنانچه پس از تاسيس، سرمايه شركت از حداقل مذكور كمتر گردد، هيات مديره مكلف است مجمع عمومي فوق العاده را جهت جبران كسري سرمايه و يا تبديل شركت به نوع ديگر ي از انواع شركتهاي تجاري دعوت نمايد.
اگر ظرف شش ماه از تاريخ افت سرمايه، هيات مديره به تكليف بالا عمل ننمايد و يا مجمع عمومي مزبور ظرف آن مدت تشكيل نگردد و يا نتواند نسبت به موضوع اتحاذ تصميم نمايد، بازرس شركت مكلف است ضمن اعلام مراتب را به سازمان نظارت بر شركتها و دادخواست انحلال شركت را به دادگاه تقديم نمايد. در صورتيكه بازرس قانوني به تكليف مقرر در بالا عمل ننمايد، هر ذينفع مي‌تواند نسبت به تقديم دادخواست شركت مبادرت ورزد.
تبصره: هرگاه پيش از قطعي شدن راي، موجبات دادخواست انحلال مرتفع گردد، دادگاه قرار رد دعوي را صادر خواهد نمود.
در صورتيكه ظرف مدت شش ماه مقرر در ماده بالا، هيات مديره يا بازرس شركت به تكليف فوق عمل ننمايد و شركت متوقف گردد، نسبت به ديوني كه در طول آن مدت ايجاد شده و در صورت عدم تكافوي دارايي شركت به ميزان كسر سرمايه حسب مورد منفردا يا متضامنا مسئوليت خواهند داشت…………………..

دانلود مقاله شركتهاي سهامي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد