دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله شهردرگز

شهردرگز

فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول- جغرافياي طبيعي.. 2
كوه ها 2
1. كوه الله اكبر (Allahoakbar) 3
2. كوه چوريك (churik) 3
3. كوه مانيس داغلار (Monis-daghlar) 3
4. كوه خرپشتي داغ (Karposhty Dagh) 3
رودها 3
1. رود درونگر. 4
2. رود زنگلانلو (Zanglanlu) 4
3. رود لايين سو (Lain Su) 4
آب و هوا 4
پوشش گياهي.. 5
فصل دوم: جغرافياي تاريخي.. 6
1. نسا (Nesa) 6
2. ابيورد Abivard.. 7
سابقه ايجاد شهر محمد آباد. 7
فصل سوم- جغرافياي اقتصادي.. 9
كشاورزي.. 9
دامداري: 9
صنايع و معادن.. 10
صنايع دستي.. 10
فصل چهارم- جغرافياي سياسي.. 11
ج: بخش چاپشلو: 12
د: بخش لطف آباد: 15
فصل اول- ويژگي هاي اجتماعي درگز. 16
1. نژاد. 16
2. زبان.. 16
3. جمعيت… 17
4. ايلات و طوايف درگز. 17
برخي از مهمترين و بزرگترين ايلات و طوايف تركمن.. 17
طوايف كرد ها 18
فصل دوم- ويژگي هاي فرهنگي درگز. 20
لباس…. 20
فصل سوم- آداب و رسوم. 22
1. ازدواج و عروسي.. 22
2. مراسم تغزيه داري سيدالشهداء در محرم: 23
3. چهارشنبه سوري: 23
4. جشن يوور. 24
5. مراسم باران خواهي.. 25
فصل چهارم- آثار تاريخي درگز. 26
بنديان.. 26
تپه هاي باستاني: 29
پلكان نادري : 32
امامزاده ها و زيارتگاهها 33
1. امامزاده محمد ديباج. 33
2. بقعه ابوالمحجن.. 34
3. قدمگاه. 34
4. زيارتگاه سيد قاضي سلطان (قاتقلي امام) 35
5. امامزاده سيد يوسف… 36
6. زيارتگاه علي بلاغ (Ali bolagh) 36
7. بقعه علامه شهرستاني.. 36
تفريحگاههاي درگز. 38
1. پارك شادي.. 38
2. پارك ملت… 38
3. پارك جنگلي چهل مير: 38
4. امام قنبر. 39
5. دره چرلاق.. 39
6. دره درونگر و در بادام. 39
7. دره شمسي خان.. 40
8. دره قزلق (Ghozlogh) 40
9. شيلگان دره و قوزغان دره. 40
10. بابا رمضان.. 40
11. منطقه آبگرم. 40
12. قرخ قيز (چهل دختر) 40
13. پارك ملي تندوره. 42
فصل اول- مشاهير درگز از قرن اول تا قرن پنجم هجري.. 44
مشاهير درگز از قرن پنجم تا قرن دهم هجري.. 44
مشاهير درگز در دوران معاصر. 45
 مقدمه
اين جا خاوران است، قلب تاريخ، سرزميني ناشناخته و شگفت انگيز، با هزاران راز و هزارا دل تاريخ، سرزمين باستاني مطلب كه در جايجاي آن پرچمي از افتخار در اهتزاز است. سرزميني كه با تمدن بيش از هفت هزار سال در طول تارخي نظاره گر خوادث تلخ و شيرين بسياري بوده است و مرزبانانن غيرو اين ديار در طول تاريخ از آغاز تا عصر حاضر مدافعان سرسخت ميهن در برابر جهان هپتال، مغول، ازبك و غزاق بوده است.
يارم تپه آن نشاني از اشكانيان و ماقبل تاريخ دارد و مذهبيان و آتشكده شگفت انگيز آن به عنوان دومين اثر مشهور باستاني نشان از ساسانيان دارد و قبرهاي زرتشتيان با ويژگي هاي خاص خود در هر گوشه آن ياد آور زرشتشت پيامبر ايران باستان است.
از طرفي خاستگاه علماء و شهرا و سرداران بزرگي است كه همچون ستارگان بر تارك ايران وجهان مي درخشند. مردان بزرگي همچون علامه شهرستاني صاحب الملل و النحل، انوري ابيوردي،‌ ابوسعيد ابوالخير، محمدبين منور ، باباسودايي، فضيل باوري، صيدعلي خان درگزي،‌استاد ملك الشعرا بهار و سرداران بزرگ چون نادر، پستاما، ارشك، سپهبدعلي صيادشيرازي، سرزميني كه از يك طرف مركز حكومت پارستان بوده و از طرفي نشان از زرتشتيان يكتاپرست دارد. و كتاب مقدس زرتشتيان اوستا قديمي ترين كتابي است كه نام ابيورد در آن آمد.
فصل اول- جغرافياي طبيعي
دشت درگز از شرق به غرب به طور 50 تا 55 كيلومتر از شمال به جنوب 30 تا 35 كيلومتر گسترده شده و به وسيله سلسله ارتفاعات منتهي به زرين كوه از كمربند كوهپايه اي كپه داغ يا اتك و پهنه بيابان قره قوم جدا مي شود. جاده خاكي به طول تقريبي 25 كيلومتر از ميان دو گردنه كه بتدريج از ارتفاع آنها كاسته مي شود گذشته و درگز را با شهر مرزي لطف آباد مرتبط مي كند.
اين شهرستان از شمال به جمهوري تركمنستان از شرق به مشهد و از جنوب به چناران و قوچان و از غرب نيز به قوچان محدود شده است. وسعت كل اين شهرستان 4194 كيلومتر مربع است كه عادل 4/1 درصد مساحت كل استان خراسان است. اين شهرستان عمدتا كوهستاني است و فقط دشت درگز در ميان رشته كوههاي هزارمسجد پست و هموار مي باشد.
كوه ها
اكثر نواحي شهرستان درگز با موانع طبيعي مرزبندي شده است به اين صورت كه غير از ناحيه شمالي كه بطور قراردادي، خاك ايران و تركمنستان جداشده است، ساير نواحي اين شهرستان توسط رشته كوههايي محصور شده و جلگه وسيعي در وسط تشكيل شده. رشته كوههاي شمالي خراسان كه محدوده درگز را در ميان گرفته اند عبارتند از: زرين كوه (قزل داغ) در شمال درگز، كپه داغ و قره داغ در غرب درگز و كوه هزارمسجد در جنوب درگز………………

دانلود مقاله شهردرگز
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد