no-img
دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی

دانلود مقاله شهرسازی


دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

دانلود مقاله شهرسازی
zip
۲۴ تیر ۱۳۹۴

دانلود مقاله شهرسازی


شهرسازی
مقدمه:
تمدن های بشر ،دردو مرکز سکونتگاهی شکل گرفته ات که عبارتند از : سکونتگاههای شهری وسکونتهای روستایی.
این دو درطول حیات بشر، پا به پای هم ودرتعامل با یکدیگر، انقلاب های متعددی را در روند تکاملی تمدن بشری ایجاد کرده اند که ازآن جمله اند: انقلاب کشاورزی ، انقلاب صنعتی و0000
حداقل منشاء انقلاب کشاورزی سکونتگاههای روستائی بوده است0
در عصر حاضر که در قرن بیست ویکم هستیم همچنان نه تنها ازارزش واهمیت سکونتگاههای روستائی هرگز کاسته نشده است بلکه شرایط جهانی فرهنگی و اجتماعی واقتصادی بگونه ای که شاید نسبت به اعصار گذشته روستاها از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند 0 چرا که این سکونتگاهها منبع تولید بسیاری از محصولات کشاورزی ، باغی و صنایع دستی و 000 می باشند0
لذا هیچ کشوری نمی تواند از پرداختن به آنها غافل بماند0
در کشور ما نیز روستاها جایگاه خاصی دارند و تا دهد قبل اکثریت جمعیت کشور درروستاها زندگی می کرده اند 0 از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم که بر مبنای اصول اولیه نظام جمهوری اسلامی ، ایجاد شراط مناسب زندگی برای همه مردم ایران و بخصوص مناطق محروم و روستائی از ضرورت اساسی به شمار می رود0
لذا ارزش و اهمیت توسعه روستائی در کشورمان درراستای توسعه همه جانبه و یکپارچه سرزمین ، بر همگان آشکار می باشد 0 مسلماً توسعه مفهوم جامعی است که بمراتب وسیعتر و غنی تر از مفهوم « رشد» می باشد0
توسعه بهمود بخشیدن به یک بخش ویژه در روستا نیست بلکه در برگیرنده خط مشی ها و برنامه ریزیها در زمینه اصلاح شرایط تولید ، افزایش اشتغال وتنوع بخشیدن به آن، بهبود شرایط بهداشت و آموزش همگانی، ارائه خدمات رفاهی ، بازسازی و بهسازی بافت کالبدیروستا و000 می باشد0
برای دستیابی به چنین هدفی تاکنون مدلهای مختلفی ارائه گردیده است0 یکی از این الگوها ، تهیه طرح هادی روستائی است که درسالهای اخیر در نظام برنامه ریزی توسعه روستائی کشورمان مطرح و بکارگرفته شده است0
هدف اصلی این طرح ، دستیابی به توسعه و عمران روستائی از طریق ارائه طرحهای هادی و تفضیلی جهت هدایت آتی و توسعه بافت فیزیکی روستا ها ، افزایش تولید واشتغال  وبهبود شرایط زیست محیطی ونظم بخشیدن به امر ساخت و سازه ها وسازماندهی شبکه معابر روستاها ست0 دراین راستا تهیه طرح هادی روستای بزرگ ریزه با جمعیت 4500 نفر به این مشاور واگذار شده که در تهیه آن از همکاری بی دریغ اهالی خوب وشورای اسلامی متعهد روستاها ونیز کارکنان محترم بنیاد مسکن استان برخوردار شده و کمال تشکر را داریم0
فصل اول : شناخت  وارزیابی وضع موجود :
1-     معرفی اجمالی شهرستان:
1-1 – موقعیت جغرافیائی:
شهرستان تایباد در شرق استان خراسان واقع شده و از شهرستانهای مرزی استان می باشد0
این شهرستان از شمال به شهرستان تربت جام ، ازجنوب و جنوبغرب به شهرستان خواف ، از شمالغرب به شهرستان تربت تربت حیدریه واز شرق به مرز بین المللی ایران – افغانستان ختم شده وگمرک معروف «دوقارون » درمحدوده مرزبین المللی این شهرستان واقع شده است0
مرکز شهرستان شهر تایباد است که مختصات جغرافیائی آن عبارتست از : 60درجه و4دقیقه تا 61 درجه و25 دقیقه طول شرقی و 34 درجه و 25 دقیقه تا 35 درجه و 17 دقیقه عرض شمالی0
ارتفاع آن از سطح دریا 830 متر می باشد0 وسعت آن برابر با 4764کیلومتر مربع است0
فاصله آن تا شهر مشهد (مرکز استان ) 236کیلومتر است0
این شهرستان برسر راه هرات، اسلام قلعه و تربت جام واقع و با کشور افغانستان 75 کیلومتر مرزمشترک دارد0
شهرستان تایباد براساس آخرین تقسیمات سیاسی درسال 1382 دارای دو نقطه شهری ( تایباد و باخرز) و 3 بخش ( مرکزی و باخرز و میان ولایت ) بوده است0ads

درباره نویسنده

admin_proge 10350 نوشته در دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

You have to agree to the comment policy.

معادله فوق را حل نمایید *