دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله صنعت كاغذ سازي

مقاله صنعت كاغذ سازي

چكيده

افزايش جمعيت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه به لحاظ منابع چوبي فقيرند و ازدياد تقاضا بار دامنه وسيعي از توليدات حاصل از فيبر ، فشار زيادي را بر منابع چوبي اعمال نموده . با توجه به مفهوم توسعه پايدار كه در آن هم حمايت از اكوسيستم و هم خواسته هاي در اين پروژه به ارائه فرآيندهاي توليد كاغذ از منابع فيبري كشاورزي پرداخته شده است . منابع فيبري كشاورزي از محصولات فيبري يا پس مانده هاي محصولات كشاورزي حاصل مي آيند . ذخيره عظيمي از مواد اوليه تجديد شونده كه در خمير سازي قابل استفاده اند ، وجود دارد . كه در سالهاي آتي بطور فزاينده اي مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

دانلود مقاله صنعت كاغذ سازي

فصل اول

مقدمه اي بر كاغذ

1 ـ 1 : مقدمه

كاغذ يك پاره اصلي تمدن بشر طي دو هزار سال گذشته بوده است و ارتباط بسيار نزديك ما با اين ماده سبب شده است تا آن را ماده اي با پيچيدگي خاص ندانيم . اما اين تصور از حقيقت به دور است . كاغذ از منابع گياهي تهيه مي شود ، لذا هم از نظر مورفولوژي و هم از نظر فيزيكي و شيميايي مادة‌ پيچيده اي است . خود فرآيند توليد كاغذ يعني اساس فرآيند صاف سازي و تشكيل شبكه ضعيفي از نمود الياف تا حد زيادي پيچيده است . اين نمود شبيه كاغذ با وجود مقاومت كم آن ، بايستي به طور پيوسته از بخش هاي پرس و خشك كن ماشين كاغذ عبور كرده و با سرعتي كه در حال حاضر حدود 60 است . به صورت نوار ، پيچانده شود ؛ عملي كه در جريان آن نمود كاغذ تحت كشش قرار مي گيرد براي جلوگيري از پارگي هاي متوالي كاغذ و يكنواختي آن ، برخي از پيشرفته ترين فناوري هاي مهندسي كنترل مورد نياز است . در اين فصل بحثي كوتاه در زمينة كاغذ و انواع آن ، تاريخچه و كاربرد آن ارائه خواهد شد .

1 ـ 2 . تاريخچه

لزوم ثبت و انتقال افكار و عقايد و ارتباط با همنوع از ابتداي تاريخ ، انسان را وا داشت تا راهي براي آن پيدا كند . انسانهاي اوليه با الهام گيري از محيط پيرامون خود و با ابزار و وسايل موجود اين امكان را هر چند بصورت ابتدايي فراهم آوردند كه اولين نشانه هاي آن را مي توان در غارهاي لاسكو [1] ولتامير [2] مشاهده نمود . بعدها لوحه هاي گلي ، فلز ، سنگ ، پوست درختان ، پست حيوانات،  استخوان و …. به عنوان موردي جهت نوشتن يا نقاشي كردن مورد استفاده قرار گرفت لوحه هاي گلي بدست آمده از تمدن بين النهرين ( ميان رودان ) حاكي از رواج اين ماده براي نوشتن در اين تمدن مي باشد . اولين كتابها در خاورميانه و بي الواح گلي نوشته و در مجاورت آفتات خشك شد . مهترين الواح اين دوره الواحي است كه مربوط به حماسه « گليگمش » است . اين الواح براحتي مي شكستند و تمام زحمت سازند گانش بر باد مي رفت . مصريان باستان 2000 الي 2500 سال  قبل از ميلاد ، نوشتن روي كاغذ پاپيروس را آغاز كردند . پاپيروس نام گونه اي از ني شبيه خيزان است كه در كرانه رود نيل مي رويد . ني را بصورت تسمه مي آوردند و با كمك نشاسته به يكديگر مي چسباندند . اين روش Explicit.liber ناميده مي شود . كمبود پاپيروس در آسياي صغير شد . در حاليكه مردم هندوستان ، آسياي جنوب شرقي ، خاور دور به خاطر مسايل مذهبي از پوست استفاده نمي كردند . 105 سال قبل از ميلاد مسيح اولين كاغذ  را  Is’ai lum در چين ساخت . مود اوليه اين كاغذ را ضايعات كنف ، بامبو و شاهدانه تشكيل داده بود . اين كاغذ چون زياد به هم ماليده و سفت نبود براحتي پاره مي شد . كلمه كاغذ از نام چيني ها چندين سال نحوه ساخت كاغذ را در پرده نگه داشتند اما كم كم اين روش از چين به هندوستان و اروپا رسيد و از سمرقند و آسياي مركزي گذشت .

در اروپا ، كاغذ جايگزين پوستها گرديد . در سال 1450 با ابداع صنعت چاپ در آلمان ، تقاضا براي كاغذ و به دنبال آن نياز به منابع جديد ليگنو سلولزي افزايش يافت ، در حدود 105 سال بعد در بيشتر كشورهاي اروپايي و نيز مكزيك كارخانه هاي كاغذسازي با وسايل دستي ايجاد گرديد .

مردم اروپاي جنوبي  اين  فرايند را آموحتند و ساخت تكه هاي كاغذ ار نزديك به پايان قرن چهاردهم آغار كردند . سازندگان انگليسي در قرن هفدهم توليد را آغاز و يك قرن چهاردهم آغاز كردند . سازندگان انگليسي در قرن هفدهم توليد را آغاز و يك كارخانه كاغذ سازي در ايالات متحده 1690 تأسيس كردند . در اين زمان تمام كاغذ اروپا از پنبه و كتان ساخته مي شود . چاپ كتاب با انجيل گوتنبرگ آغاز شد  به طور فزاينده اي تقاضا براي كاغذ را افزايش داد .

در حدود سال 1750 ، در هلند مخلوط كني ابداع شد كه آن را هولندر ناميدند در سال 1799 ، روبر فرانسوي فرايندي براي شكل دهي كاغذ ورقي روس صافي سيمي متحرك اختراع كرد . در مدت تكامل و بهبود آن . به ماشين فرد رينيز تبديل شد . در سال 1809 ديكينسون ماشين استوانه اي را اختراع كرد و بدين ترتيب ماشين فوردرينير كنار رفت ، ولي در سال 1803 برتري ماشين فورد رينير براي ساخت كاغذهاي خوب معلوم شد . در سال 1826 اولين بار استوانه هاي بخار را براي خشك كردن به كار گرفتند و اولين ماشين فورد رينير در ايالات متحده در سال 1827  متداول شد . متناسب با پايين رفتن قيمتها و توسعه تحصيلات عمومي تقاضا براي كاغذ افزايش يافت ، بنابراين كمبود كاغذ آغاز شد . يكي از مردم ساكسوئي به نام كلر فرايندي مكانيكي براي ساخت خمير كاغذ از چوب ابداع كرد ، ولي كيفيت كاغذ توليد شده پايين بود . فرايند قليايي براي ساخت خمير كاغذ از چوب را وات و بورگس در سال 1851 ابداع كردند . در سال 1857 ، به شيميدان آمريكايي نايلمن ، گواهي ثبت اختراع اوليه براي فرايند سولفيت اهدا شد ، كه خمير كاغذي خوب با سهولت رنگبري توليد مي كرد . فرايند كرافت ( از واژة آلماني كرافت به معني قوي ) در آزمايشهاي اوليه كه ذهن در دانزيگ انجام داد در سال 1884 به نتيجه رسيد . اين فرايند به طور متداول همچنين فرايند سولفات ناميده مي شود  ، زيرا سديم سولفات به عنوان ماده شيميايي جبراني براي محلول پخت استفاده مي شود . عامل حل شده ، با وجود اين ،  نيست . در سال 1909 فرايند سولفات به ايالات متحده معرف شد . در آن زمان توليد خمير كاغذ به 48 درصد مكانيكي ، 40 درصد سولفيت ، 12 درصد قليايي تقسيم شده بود .

فرايند سولفات به تدريج در صنعت توليد كاغذ جاي خودش را باز مي كرد ( جدول 2 ) ، و در سال 1981 توزيع آن به 5/10 درصد مكانيكي و گرما مكانيكي ، 5/3 درصد سولفيت ، 2/78 درصد سولفات ، و 7/7 درصد نيم شيميايي تقسيم شد ساخت خمير كاغذ به تدريج به صنعتي مستقل تبديل شد در حاليكه به خدمت صنايع ديگر علاوه بر ساخت كاغذ در آمد . ريون ، سلولوز استرها و اترها ، و سلولوز نيترات بار مصرف در پلاستيك و مواد منفجره از لحاظ تجارتي مهم شده است و بيشتر خمير كاغذ با كيفيت بالا را مصرف مي كند . كنترل و مصرف محصولات جنبي صنعت كاغذسازي به توجه بسيار زيادي نيار دارد . ايجاد محصولات مفيد از ليگنين و مايعات زايد نشان دهندة افزايش درآمد  براي اين صنعت و راه حلي براي مشكل آلودگي روخانه هاست ، ولي توسعه واقعاً تازه آغاز شده است و بيشتر محصولات جنبي هنوز به صورت ضايعات تلقي و سوخته مي شود .

1 ـ 3 : تاريخچه كاغذسازي در ايران

هخامنشيان تا زمان حمله اسكندر بر روي لوحه هاي گلي مي نوشتند و اين در حالي است كه از دوران فرمانروايي پارت ها پوست هاي نوشته شده به دست آمده است كه به آن « ديفترا » مي گفتند و ريشه دفتر كه امروزه به كار مي رود ، از همان گرفته شده
است .در حدود سال 650 ميلادي ساسانيان كاغذ چيني را كه از پوست درخت توت ساخته مي شد به ايران وارد كردند ، اما اين كاغذ منحصراً براي مدرك مهم دولتي به كار برده مي شد.در سال 751 ميلادي در زمان عباسيان و در جنگ ميان آنان با اعراب تعدادي از چيني هايي كه اعراب را در جنگ ريزي مي دادند به اسارت درآمدند . در ميان اسيران چند تن كاغذساز بود كه آنها را به سمرقند برده و با استفاده از دانش آنها صنعت كاغذسازي را در اين شهر رايج نمودند .

1 ـ 4 : اهميت كاغذ :

كاغذ در طول تاريخ پيدايش خود تاكنون ، پيوسته اصلي ترين و پايدارترين ابزار انتقال انديشه بشري بوده و بي ترديد تا ساليان مديد نيز چنين خواهد بود . پيدايش و گسترش وسايل ارتباطي صوتي و تصويري و همچنين شبكه هاي رايانه اي نه تنها از مصرف كاغذ در جهان كم نكرده ، بلكه همچنان اين مصرف در حال افزايش است . امروزه كاغذ يكي از كاغذهاي مهم و استراتژيك به شمار مي آيند و رشد مصرف سرانه آن در يك كشور ، يكي از شاخصهاي رشد و توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به شمار مي آيد .

اهميت خمير و كاغذ در اقتصاد برخي كشورها به حدي است كه كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده سازمانها و كنسرسيومهايي براي آن ايجاد كرده اند .

نقش كاغذ در دنياي كنوني و معرفي مصرف سرانه آن به عنوان شاخص براي توسعه از يك سو و نيز قيمت گذاري چاپ و تحرير در كشور توسط دولت و نظارت بر توزيع آن ، اهميت كاغذ را روشن مي سازد .

1 ـ 5 : تعريف كاغذ و انواع كاغذ :

زماني كه به كاغذ فكر مي كنيم ، ذهن ما  در درجه اول به سمت ماده اي براي نوشتن و چاپ متمركز مي شود و احتمالاً در مرحله بعد به ماده اي براي بسته بندي اشياء . با وجود اين به دليل اينكه محصولات بسيار ديگري مثل پارچه ، مقوا ، كاغذ مورد نياز است . در هر صورت ، كاغذ را مي توان با تكيه بر روش توليد آن تعريف كرد ؛ ماده اي ورقه اي ساخته شده از شبكه اي از الياف طبيعي سلولزي كه به ته نشيني از يك تعليق آبي تشكيل شده است . محصول شبكه اي از الياف در هم رفته با ساختاري تقريباً لايه اي و ضخامت حدود mm 300 – 30 است . پهناي يك ليف حدود mm 50 – 10 است . در نتيجه . يك ورق كاغذ تحرير با ضخامت mm 10 حدود 5 تا 10 فيبر در مقطع عرضي ضخامت است .

همه گونه كاغذي كه تاكنون ساخته شده است :

[1] ( Lascaux ) : نام غارهاي در جنوب غربي فرانسه ، كه بر ديوارهاي آن نقاشي هاي مربوط به دوره پاريند سنگي پيدا شده است .

[2] (Altamira ) : نام يك غار آهنگي در شمال اسپانيا است كه نخستين بار در سال 1879 نقاشي هاي مربوط به دور آن پاريند سنگي بر سقف و ديوارهاي آن كشف شد .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 166

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله صنعت كاغذ سازي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد