آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش می ‏يابد! (قران کریم)
خانه » پروژه » عمران » دانلود مقاله صنعت کامپوزیت
دانلود مقاله صنعت کامپوزیت

دانلود مقاله صنعت کامپوزیت

دانلود مقاله صنعت کامپوزیت

فهرست مطالب

چکیده ۶
مقدمه ۸
فصل دوم: ۱۱
مروری بر منابع ۱۱
شکل ۲-۱- فرم های مختلف ساختارهای کامپوزیت دو فاز ی. ۱۲
شکل ۲-۲- مقایسه‌بین استحکام تسلیم کامپوزیت ۱۴
جدول ۲-۱ – مثالها و کاربردهایی از کامپوزیت های استحکام یافته ۱۵
۱-۱-۲- خواص کامپوزیت های ذره ای ۱۵
نمودار۲-۲- تأثیر خاک رس برخواص پلی اتیلن ۱۸
شکل ۲-۲- فرآیند ریخته گری کامپوزیت . ۱۹
نمودار (۲-۳) : ۲۱
شکل ۲-۳- نمایش شماتیکی تنش های کششی ۲۲
طول و قطر الیاف : ۲۲
شکل ۲-۴- الف ) ساختار کامپوزیت لایه ای تک جهتی . ۲۵
شکل ۲-۵- کامپوزیت های تقویت شده با الیاف به صورت سه بعدی ۲۵
جدول (۲-۳) تأثیر مکانیزمهای استحکام بخشی در آلومینیوم و آ‌لیاژهای آن . ۳۱
جدول (۲-۴)- خواص مکانیکی تعدادی از سرامیک های پیشرفته ۳۲
شکل (۲-۶) نمونه آزمون کشش به صورت بالا است: ۳۶
۲-۵-۳- آزمون تخلخل سنجی ۳۶
روش انجام آزمایش ۳۸
مرحله اول: ۴۶
مرحله دوم: ۴۸
مرحله سوم: ۴۸
مرحله چهارم: ۴۹
مرحله پنجم: ۴۹
شکل (۳-۱) نمونه آزمون کشش ۵۲
تحلیل نتایج ۵۵
جدول (۴-۱ ) درصد وزنی SiC ۵۵
جدول (۴-۲ ) سرعت همزن ( دور در دقیقه ) ۵۵
مرحله اول: نتایج حاصل آزمون کشش ۵۷
نمودار (۴-۱) آزمون کشش نمونه AX ۵۷
شکل (۴-۱) ساختار AX ۵۸
مرحله دوم: بررسی سختی ۵۸
جدول (۴-۳) میزان سختی در نواحی مختلف نمونه AX ۵۸
مرحله سوم: میزان تخلخل ۵۸
نمودار (۴-۲) آزمون کشش نمونه BX ۵۹
جدول (۴-۴) میزان سختی در نواحی مختلف نمونه BX ۶۰
مرحله سوم : میزان تخلخل ۶۰
شکل (۴-۳) ساختار CX ۶۲
جدول (۴-۶ ) میزان سختی در نواحی مختلف نمونه DX ۶۴
نمونه (۴-۵) آزمون کشش EX ۶۵
شکل (۴-۵) ساختار EX ۶۶
مرحله سوم : میزان تخلخل ۶۶
مرحله اول :نتایج حاصل از آزمون کشش ۶۷
نمودار (۴-۶) آزمون کشش نمونه AY ۶۷
شکل (۴-۶) ساختار AY ۶۸
نمودار (۴-۷) آزمون کشش نمونه BY ۶۹
شکل (۴-۷) ساختار  BY ۷۰
جدول (۴-۹ ) میزان سختی در نواحی مختلف نمونه BY ۷۰
شکل (۴-۳) ساختار CY ۷۲
جدول (۴-۱۰ ) میزان سختی در نواحی مختلف نمونه CY ۷۲
نمودار (۴-۹) آزمون کشش نمونه DY ۷۳
شکل (۴-۹) ساختار DY ۷۴
جدول (۴-۱۱ ) میزان سختی در نواحی مختلف نمونه DY ۷۴
مرحله اول: نتایج حاصل از آزمون کشش ۷۵
نمودار (۴-۱۰) آزمون کشش نمونه EY ۷۵
شکل (۴-۱۰) ساختار EY ۷۶
جدول (۴-۱۲ ) میزان سختی در نواحی مختلف نمونه EY ۷۶
مرحله سوم : میزان تخلخل ۷۶
شکل (۴-۱۱) ساختار AZ ۷۸
جدول (۴-۱۳ ) میزان سختی در نواحی مختلف نمونهAZ ۷۸
نمودار (۴-۱۲) آزمون کشش BZ ۷۹
شکل (۴-۱۲) ساختار BZ ۸۰
جدول (۴-۱۴ ) میزان سختی در نواحی مختلف نمونه BZ ۸۰
مرحله اول :نتایج حاصل از آزمون کشش CZ ۸۱
نمودار (۴-۱۳) آزمون کشش CZ ۸۱
شکل ( ۴-۱۳) ساختار CZ ۸۲
جدول (۴-۱۵) میزان سخاتی در نواحی مختلف نمونه CZ ۸۲
مرحله اول: نتایج حاصل از آزمون کشش ۸۳
نمودار (۴-۱۴) آزمون کشش DZ ۸۳
مرحله سوم : میزان تخلخل ۸۴
مرحله اول : نتایج حاصل از آزمون کشش ۸۵
نمودار (۴-۱۶) سختی بر حسب درصد SiC ( سرعت همزن ۴۰۰ دور در دقیقه) ۸۷
جدول (۴-۲۰) درصد تغییرات سختی (سرعت همزن  ۴۰۰ دور در دقیقه) ۸۸
نمودار (۴-۱۸) سختی بر حسب درصد SiC (سرعت همزن ۱۲۰۰ دور در دقیقه) ۹۱
جدول (۴-۲۵) درصد تغییرات سختی (سرعت همزن ۱۲۰۰ دور در دقیقه) ۹۲
جدول (۴-۲۸) درصد تغییرات تنش  (سرعت همزن  ۴۰۰ دور در دقیقه) ۹۴
نمودار (۴-۲۱) تنش بر حسب درصد وزنی SiC (سرعت همزن  ۱۲۰۰ دور در دقیقه) ۹۷
نمودار (۴-۲۲)  انرژی شکست بر حسب درصد وزنی ۹۹
جدول (۴-۴۰) درصد تغییرات انرژی  (سرعت همزن  ۸۰۰ دور در دقیقه) ۱۰۲
جدول (۴-۴۳) درصد تغییرات انرژی  (سرعت همزن  ۱۲۰۰ دور در دقیقه) ۱۰۴
فصل پنجم : ۱۰۵
تفسیر نتایج ۱۰۵
نتیجه گیری ۱۱۳
پیشنهادات ۱۱۴

 

چکیده
مواد مرکب به خاطر داشتن وزن سبک ، همچنین حجمی مساوی با حجم آلیاژهای دیگر و خواص مکانیکی منحصر به فردی که ارائه می کنند در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. از این مواد بیشتر در سازه های فضای  و صنایع هوایی استفاده می شود. مواد مرکب از دو جزء اصلی تشکیل شده اند: ۱- فلز پایه ۲- عامل تقویت کننده
بصورت کلی از فلزات با وزن کم به عنوان فلز پایه و همچنین از مواد سرامیکی به عنوان تقویت کننده استفاده می شود از مهمترین و معروفترین مواد مرکب می توان به ماده مرکب با زمینه آلومینیومی و تقویت کننده ذره ای کاربیدسیلیکون اشاره کرد آلومینیوم و کاربیدسیلیکون به علت نزدیک بودن دانسیت هایشان به یکدیگر می توانند خصوصیات عالی مکانیکی را در وزن کم بوجود بیاورند در این تحقیق نحوه ساخت این ماده مرکب از روش ریخته گری در قالب فلزی مورد بررسی قرار می گیرد و تأثیر دو فاکتور مختلف ، یک درصد وزنی تقویت کننده و دیگری سرعت هم زدن مخلوط مذاب بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام مورد بحث و بررسی قرار می گیرد نتایج حاصل شده به ما نشان می دهد که با اضافه کردن مواد سرامیکی به فلز پایه تغییرات ای در رفتار مکانیکی فلز پایه ایجاد می شود که در این پایان نامه به تفصیل به بررسی این رفتار می پردازیم .

سپاس‏گذاری
با سپاس و قدردانی از استاد گرامی  جناب آقای مهندس زهیر سراجان و جناب آقای مهندس حاجی صفری که از راهنمائیهای خالصانه ایشان درانجام این پروژه بهره‏مندشدیم و نیز مدیریت محترم گروه مهندسی مواد جناب آقای مهندس حسین زاده که در طی دوران تحصیل اینجانب را یاری نمودند.

فصل اول:
مقدمه
استفاده از مواد کامپوزیت طبیعی، بخشی از تکنولوژی بشر از زمانی که اولین بناهای باستانی، کاه را برای تقویت کردن آجرهای گلی به کار بردند بوده است. مغولهای قرن دوازدهم، سلاح های پیشرفته ای را نسبت به زمان خودشان با تیر و کمان هایی که کوچکتر و قوی تر از دیگر وسایل مشابه بودند ساختند. این کمانها سازه های کامپوزینی ای بودند که به وسیله ترکیب زردپی احشام (تاندون)، شاخ، خیزران (بامبو) و ابریشم ساخته شده بودند که با کلوفون طبیعی  پیچیده می شد.این طراحان سلاح های قرن دوازدهم، دقیقاً اصول طراحی کامپوزیت را می فهمیدند. اخیراً بعضی از این قطعات موزه ای ۷۰۰ ساله کشیده و آزمون شدند. آنها از نظر قدرت حدود %۸۰ کمانهای کامپوزیتی مدرن بودند. در اواخر دهه ۱۸۰۰، سازندگان کانو قایق های باریک و بدون بادبان و سکان، تجربه می کردند که با چسباندن لایه های کاغذ محکم کرافت   با نوعی لاک به نام شلاک ، لایه گذاری کاغذی را تشکیل می دهند. در حالی که ایده کلی موفق بود، ولی مواد به خوبی کار نمی کردند. چون مواد در دسترس، ترقی نکرد، این ایده محو شد. در سالهای بین ۱۸۷۰ تا ۱۸۹۰ انقلابی در شیمی به وقوع پیوست. اولین رزین های مصنوعی (ساخت بشر) توسعه یافت به طوری که
می توانست به وسیله پلیمریزاسیون از حالت مایع به جامد تبدیل شود. این رزین های پلیمری از حالت مایع به حالت جامد توسط پیوند متقاطع مولکولی تبدیل می شوند. رزین های مصنوعی اولیه شامل، سلولوئید، ملامین و باکلیت  بودند.در اوایل دهه ۱۹۳۰ دو شرکت شیمیایی که روی توسعه رزین های پلیمری فعالیت می کردند، عبارت بودند از ” American Cyanamid ” و ” Dupont ” .
در مسیر آزمایشاتشان هر دو شرکت به طور مستقل و در یک زمان به فرمول ساخت رزین پلی استر دست یافتند. هم زمان، شرکت شیشه ” Owens – lllinois ” شروع به ساخت الیاف شیشه به همان صورت بنیادی بافت پارچه های نساجی نمود. در طی سال های ۱۹۴۳ و ۱۹۳۶ محققی به نام ” Ray Green ” در اوهایو این دو محصول جدید را ترکیب کرد و شروع به قالب گیری قایق های کوچک نمود. این زمان را شروع کامپوزیت های مدرن می شناسند. در حین جنگ جهانی دوم، توسعه رادار به محفظه های غیر فلزی نیاز پیدا کرد و ارتش آمریکا با تعداد زیادی پروژه های تحقیقاتی، تکنولوژی نوپای کامپوزیت ها را توسعه بخشید. فوراً، به دنبال جنگ جهانی دوم، کامپوزیت به عنوان یک ماده مهندسی اصلی پدیدار شد. صنعت کامپوزیت در اواخر دهه ۱۹۴۰ با علاقه شدید به آن شروع شد و به سرعت در دهه ۱۹۵۰ توسعه یافت. بیشتر روش های امروزی قالبگیری و فرایند انجام کار روی کامپوزیت ها در سال ۱۹۵۵ گسترش یافت. قالبگیری باز (لایه گذاری دستی)، قالبگیری فشاری، استفاده از پاشش الیاف سوزنی، قالبگیری به روش انتقال رزین، روش فیلامنت وایندینگ، استفاده از کیسه خلاء و روش پاشش در خلاء همگی بین سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۵۵ توسعه یافتند و در تولید استفاده شدند. محصولات ساخته شده از کامپوزیت ها در طی این دوره شامل این موارد بودند: قایق ها، بدنه
اتومبیل ها، قطعات کامیون ها، قطعات هواپیماها، مخازن ذخیره زیر زمینی،
ساختمان ها و بسیاری دیگر از محصولات مشابه.
امروزه صنعت کامپوزیت به رشد خود ادامه می دهد چرا که به دنبال افزایش قدرت، سبکی، دوام و زیبایی محصولات می باشیم.

فصل دوم:
مروری بر منابع
کامپوزیت ها  مخلوط یا ترکیبی از چند ماده ( حداقل دو ماده ) یا جزء اصلی هستند . اجزای تشکیل دهنده  هر کامپوزیت از لحاظ شکل ، ترکیب شیمیایی و خواص با یکدیگر متفاوتند . کامپوزیت ها در اصل به منظور دستیابی به ترکیبی از خواص ، که درهریک از مواد یا اجزای تشکیل دهنده آنها به تنهایی وجود ندارد تولید می شوند بدین ترتیب می توان موادی با  خواص جدید وبهتر با توجه به کاربردهای صنعتی مورد نظر تولید کرد .
مواد کامپوزیتی معمولاً شامل یک ماده خالص یا ترکیبی از حداقل دو ماده به عنوان ماده زمینه  و یک یا چند ماده دیگر موسوم به ماده تقویت کننده هستند. کامپوزیت ها از لحاظ شکل ماده تقویت کننده به سه گروه تقسیم بندی می شوند ذره‌ای ، الیافی یا رشته ای ( پیوسته یا ناپیوسته  ) و لایه ای . شکل(۲-۱) نمونه هایی از سه نوع ساختار کامپوزیتی را نشان می دهد. سالهاست که تحقیقاتی برای دستیبای به مواد جدیدتر با خواص مکانیکی بهتر انجام گرفته و هنوز هم همگام با پیشرفت های سریع صنعتی دنبال می شود هدف این تحقیق غالباً تولید موادی  با نسبت مناسب از استحکام کششی به چگالی ، استحکام حرارتی بالا و خواص ویژه سطح خارجی (مانند مقاومت سایشی  بالا ) است

شکل ۲-۱- فرم های مختلف ساختارهای کامپوزیت دو فاز ی( الف ) ذره ای کروی شکل ،( ب ) الیافی به صورت میله هایی در جهتz  (ج) لایه ای به صورت صفحاتی در جهت yz، (د) پوشش سطحی .
۱-۲- کامپوزیت های دارای ذرات ریز
این نوع کامپوزیت ها شامل ذراتی از عنصر یا ترکیبی غیر از عنصر یا ترکیب فاز
زمینه اند. ذرات فاز تقویت کننده می تواند به صورت نامنظم و غیریکنواخت در مرزدانه ها ، یا تقریباً ‌یکنواخت در تمامی زمینه و یا جهت دار پراکنده و توزیع شود بدین صورت توزیع ذرات ماده تقویت کننده در ماده زمینه می تواند به گونه ای باشد که خواص ایجاد شده به صورت همسانگرد و یا ناهمسانگرد باشد. حالت توزیع
غیر یکنواخت و جهت دار ماده تقویت کننده در کامپوزیت ها ، اهمیت صنعتی ویژه ای دارد. برای مثال توزیع ذرات فاز  (Ni3 AL) در سوپر آلیاژهای پایه‌نیکل در جهات <100>. برای شکل گیری ذرات رسوب در جهات خاص امکانات مختلف زیر وجود دارد :
۱- انجماد یوتکتیکی جهت دار ( در سوپر آلیاژهای دمای بالا)
۲-  جدایش به کمک ایجاد میدان مغناطیسی (مورد استفاده برای مغناطیس های دائمی)
۳-  اتصال فازهایی که قبلاً به طورمصنوعی جهت دار شده است ( مواد تقویت شده با الیاف ) رشد طبیعی فازهای مخلوط ( مانند چوب ).
خواص فیزیکی  و مکانیکی کامپوزیت  به مقدار درصد ذرات فاز دوم ، اندازه و شکل ذرات و نحوه توزیع آنها در فاز زمینه بستگی دارد اگر ذرات پراکنده شده در فاز زمینه به صورت ریز و تقریباً یکنواخت توزیع شده و با فاز زمینه  تطابق ساختاری نداشته باشد، مانع حرکت نابجایی ها شده و موجب افزایش استحکام فاز زمینه می شود. کامپوزیت هایی که در دمای معمولی محیط استحکام آنها با پراکنده سازی ذرات فاز دوم افزایش یافته است می تواند از آلیاژهای پیرسختی شده، که شامل رسوب هایی با تطابق ساختاری با فاز زمینه است، ضعیفتر باشد. در هر صورت تا زمانی که در این نوع کامپوزیت ها فعل و انفعالاتی مانند
پیر سازی بیش از حد، بازپخت بیش از حد ، رشد دانه ها، رشد فاز دوم پراکنده شده در فاز زمینه که منجر به نرم شدن می شود انجام نگرفته است ، استحکام آنها بالاست. اما زمانی که یکی از پدیده های اشاره شده انجام گیرد ، استحکام کامپوزیت به تدریج کاهش می یابد . بنابراین  در این آلیاژ با افزایش دما استحکام کاهش می یابد شکل (۱-۲) علاوه بر ان مقاومت خزشی می تواند برتر از مقاومت خزشی فلزات و آلیاژها باشد .

شکل ۲-۲- مقایسه‌بین استحکام تسلیم کامپوزیت پودر آلومینیوم زینتر شده با ذرات پراکنده شده   و دو آلیاژ آلومینیوم دو فازی (کامپوزیت در دمای بالاتر از C º ۳۰۰ مفید است) و کامپوزیت آلومینیوم تقویت شده با SiC  (پوشش SiC از واکنش بین آلومینیوم,B در حین فرآیند تولید جلوگیری می کند)

حلالیت فاز پراکنده شده در فاز زمینه باید محدود و کم  باشد و نباید با فاز زمینه واکنش شیمیایی دهد. مقدار کم حلالیت می تواند به بهبود اتصال بین فاز تقویت کننده و زمینه کمک کند. برای مثال فاز اکسید مس ( Cu2O) در دماهای بالا در مس حل می شود، به طوری که استحکام سیستم Cu2O-Cu در دماهای بالا کاهش می یابد و موثر نخواهد بود. در مورد سیستم   در فاز زمینه آلومینیوم حل نمی شود. بنابراین این سیستم، یک سیستم کامپوزیتی با استحکام بخشی از طریق پراکنده سازی فاز   در فاز زمینه آلومینیوم است. جدول (۲-۱) تعدادی از مواد کامپوزیتی زمینه فلزی را ارائه می دهد که با پراکنده سازی ذرات فاز دوم از طریق متالورژی پودر تولید شده‌اند .

جدول ۲-۱ – مثالها و کاربردهایی از کامپوزیت های استحکام یافته از طریق پراکنده سازی فاز دوم
سیستم کاربردها
Ag_CdO مواد اتصال الکتریکی
Al_Al2O3 کاربرد در راکتورهای هسته ای
Be_BeO هوا_ فضا و راکتورهای هسته ای
‍CO_ThO2,Y2O3 مواد مغناطیسی مقاوم به خزش
Ni_Cr_ThO2 اجزایی از موتور توربین ها
Pb_PbO سیخ های باطری
Pt_ThO2 قطعات الکتریکی، فیلامنت ها
W_ThO2, ZrO2 فیلامنت ها، دستگاه های تولید گرما

۱-۱-۲- خواص کامپوزیت های ذره ای
خواص معینی از کامپوزیت ذره ای فقط به مقدار نسبی فازها وخواص هریک از اجزای تشکیل دهنده‌آن بستگی دارد. قانون مخلوط کردن می تواند این خواص را پیشگویی کند برای مثال چگالی ذرات کامپوزیت از رابطه زیر به دست می آید :
( ۲-۱)
در این رابطه   چگالی کامپوزیت و   چگالی    کسر حجمی هریک از اجزا هستند
۲-۱-۲- انواع کامپوزیت های ذره ای از لحاظ جنس زمینه وتقویت کننده
چرخ های سایشی وبرشی شامل آلومینا ( ) سیلیکن  کاربید (‌SiC) و برنیتراید (BN) مکعبی ، از نوع کامپوزیت های ساینده هستند. برای فراهم کردن تافنس مورد نیاز باید ذرات ساینده را به وسیله‌ شیشه ای یا پلیمری به یکدیگر پیوند داد. الماس های ساینده نیز نوعاً توسط زمینه فلزی اتصال داده
می شوند. موادی که برای اتصالات الکتریکی ، کلیدها ( سویچ ها )، تقویت کننده‌ها و انتقال دهنده ها به کار می روند، باید ترکیب خوبی از مقاومت سایشی وهدایت الکتریکی داشته باشند . در غیر این صورت درنتیجه فرسایش و تضعیف اتصال، قوسی الکتریکی ایجاد می شود. نقره تقویت شده با تنگستن، یک کامپوزیت باچنین خاصیتی است. با استفاده از پودر متراکم شده تنگستن با فرآیند متالورژی پودر می توان توده متخلخلی از تنگستن تولید کرد، به گونه ای که حفره ها با یکدیگر در اتصال باشند . سپس نقره مذاب را در خلاء به داخل حفره های موجود در توده تنگستن نفوذ می دهند، به طوری که تمامی حفره ها
پر شوند، اکنون هر دوعنصر نقره وتنگستن در موقعت پیوسته ای هستند. بنابراین نقره خالص به طور موثر جریان الکتریسیته را هدایت می کند، در حالی که تنگستن سخت مقاومت سایشی را افزایش می دهد .
بسیاری از پلیمرهای مهندسی شامل پرکننده ها و مواد بسط دهنده مانند پودر زغال در لاستیک ولکانیزه شده از کامپوزیت های ذره ای به شمار می روند. ذرات پودر زغال شامل گوی های کربن بسیار ریز به قطر ۵ نانومتر تا ۵۰۰ نانومتر هستند این پودر زغال پراکنده شده در لاستیک  استحکام سفتی ، سختی ، مقاومت فرسایشی ومقاومت حرارتی آن را بهبود می بخشد. بسط دهنده ها ، مانند کربنات کلسیم ، ذرات کروی شکل شیشه ای جامد و خاکهای مختلف رس به منظور کاهش قیمت پلیمر به آن اضافه می شود. مواد افزودنی  می تواند پلیمر را سفت تر کرده ، سختی و مقاومت فرسایشی آن را افزایش دهد ،یا مقاومت خزشی آن را بهبود بخشد. در عوض استحکام کششی و انعطاف پذیری آن کاهش
می یابد، نمودار (۲-۲) اضافه کردن ذرات شیشه کروی شکل تو خالی می تواند همان تغییرات را در خواص ایجاد کند ، درحالی که وزن کامپوزیت را به اندازه قابل توجهی کاهش می دهد .

 

فرمت : ورد | صفحات: ۱۱۷

***********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است