دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله طراحی صنعتی و عوامل انسانی

طراحی صنعتی و عوامل انسانی:
مرکز تحقيقات با داشتن يکی از پيشرفته ترين و مجهز ترين استوديو های طراحی صنعتی موجود، قادر است نمونه هايی با ابعاد يک به يک تهيه نمايد ونيز با بهره گيری از نرم افزار کامپيوتر می تواند به هر طرحی جامع عمل بپوشاند. تحليل وارزيابی تطابق طرح مورد نظر با جنبه های انسانی واستانداردهای مربوط به آن از جمله فعاليت هايی است که در اين مرحله انجام می پذيردودر نهايت طرح مورد نظر بايستی با استفاده از نرم افزارهلی دقيق مهندسی که دقت و منظور طراح را يکجا تامين نمايد به مدل سه بعدی تبديل گردد.
طراحی مفهومی:
اين قسمت از فرايند طراحی چيزی نيست به جز مجموعه ای از ارزيابی ها و تحليل هايی که به راه حل های مهندسی همراه با در نظر گرفتن موضوعات مربوط به توليد و امنيت وديگر پارامترهايی که برای محصول در نظر گرفته شده است، می پردازد.طراحی مفهومی می تواند به عنوان اساسی ترين بخش هر فرايند طراحی در نظر گرفته شود، زيرا پايه و اساس هر طرحی در اين مرحله گذاشته می شود. مرکز تحقيقات ايران خودرو مجرب ترين افراد متخصص را در اين زمينه به کارگرفته است.علاوه بر متخصصين داخلی، همکاری و همراهی با پيشرفته ترين مراکز مهندسی دنيا با هدف انتقال فن آوری از اولويت های اين مرکز می باشد.بهره گيری درست از فن آوری های شبيه سازی، طراحی، توليد ومهندسی به کمک کامپيوتر باعث افزايش سرعت ودقت در فرايند طراحی گشته است.مهندسی فرايند های همزمان و کارگروهی از ديگر عوامل بسيار مفيد در کاهش مشکلات طرح در مراحل بعد می باشد.پس از نهايی شدن طرح اوليه، طراح بايستی آنرا با جزئيات کامل وبا درنظرگرفتن فرآيندهای توليد، موضوعات و اهداف کيفی و ديگر اهدافی که در سر دارد قطعی نمايد.مرکز تحقبقات ايران خودرو با داشتن مجهزترين و قوی ترين مجموعه نرم افزار و سخت افزار تخصصی صنايع خودروسازی در خاورميانه قادر به پياده سازی کامل پروژه های طراحی در سيستمهای طراحی، توليد و مهندسی به کمک کامپيوتر است.حضور سخت افزار و نرم افزار قوی در يک شبکه کامپيوتری وسيع به همراهان طراحان مجرب سبب می شود که بتوان طرح را در کوتاهترين زمان ممکن و با حداقل مشکلات فنی به اتمام رساند.شبيه سازی کامپيوتری يکی از ابزارهای قوی برای فراهم ساختن يک نمايش مجازی از چگونگی کارکرد يک طرح تحت شرايط مختلف می باشد. برای انجام اين مهم مرکز تحقيقات ايران خودرو داراي پرسنل متخصص ،مجرب و آخرين فن آوريهاي نرم افزاري مي باشد. نرم افزارهاي كامپيوتردر مواردي چون:
تحليل ساختاری، دوام وعمرمفيد، تصادفات، جريان مايعات در داخل وخارج خودرو، ديناميک سيستم تعليق و فرمان، ارتعاشات ونيز روندهای توليد بعنوان ابزاری در دست طراحان در مرکز تحفيقات به يافتن راه حلهای بهينه به ايشان ياری می نمايد.

دانلود مقاله طراحی صنعتی و عوامل انسانی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد