دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی
فهرست مطالب
مقدمه 1
تعریف عقب‌ماندگی ذهنی 1
توصیف و تبیین تعریف 1
سن شروع 5
مدت 7
ارزشیابی بالینی برای سبب شناسی 8
تاریخچه پزشکی 9
ارزشیابی روانی – اجتماعی 10
حمایت‌های مناسب 11
کارکردهای حمایت و فعالیت‌های مربوطه 13
قوانین جاری موثر بر فعالیت‌های تعلیم و تربیت ویژه 16
تدوین برنامه‌های انفرادی 19
سنجش برای کسب نیمرخ‌های حمایت 21
مقدمه 
تعریف عقب‌ماندگی ذهنی
عقب‌ماندگی ذهنی ناظر است بر محدودیت اساسی در عملکرد یا کارگزاری فعلی! ویژگی آن عبارت است از:
1)  عملکرد هوشی که به طور معنی‌دار زیر میانگین باشد و
2) به طور همزمان با محدودیت‌هایی در دو یا چند مهارت سازشی زیر همراه باشد:
ارتباط، مراقبت از خود، زندگی در خانه، مهارت‌های اجتماعی، استفاده اجتماعی، خودراهبری، بهداشت و ایمنی، تحصیلات کارکردی، اوقات فراغت و کار. عقب‌ماندگی ذهنی قبل از 18سالگی ظاهر می‌شود.
توصیف و تبیین تعریف
عقب‌ماندگی ذهنی ناظر است بر محدودیت‌های اساسی در عملکرد فعلی
عقب‌ماندگی ذهنی به عنوان یک مشکل بنیادی در یادگیری و انجام برخی مهارت‌های روزانة مشخص تعریف می‌شود. توانمندی‌های شخصی که فرد در آنها محدودیت‌ اساسی دارد عبارتند از: هوش مفهومی، هوش عملی، و هوش اجتماعی. این سه حیطه به ویژه در عقب‌ماندگی ذهنی تحت تاثیر قرار می‌گیرند، در حالی که دیگر توانایی‌های شخصی (از جمله بهداشت و مزاج) ممکن است دچار مشکلی نشوند…………..

دانلود مقاله عقب ماندگی ذهنی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد