دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله علفهای هرز

علفهای هرز
علف‌های هرز ایران بسیار متنوع و از تیره‌ها یا خانواده‌های مختلف‌اند. گیاه هرز گیاهی است که ناخواسته در زمین‌های کشاورزی رشد می‌کند و با رقابت با گیاه اصلی به کشت لطمه می‌زند. بنابراین گیاه هرز بی مصرف یا ماهیتا مضر نیست بلکه از نظر کشاورزی هرز به‌شمار می‌رود. بسیاری از گیاهانی که در اینجا نام برده می‌شوند مصرف خوراکی و علوفه‌ای و داروئی و تزئینی هم دارند.
تقسیم بندی علف‌های هرز از روی ویژگیهای ساقه
برخی اطلاعات این بخش یا مقاله اثبات نشده‌اند و ممکن است قابل اعتماد نباشند. درستی آنها باید بازنگری شود و در صورت لزوم تغییرات مناسب در آن اعمال شود. شیوهٔ ارجاع به منابع را ببینید.
مطالبی که درستی آن‌ها اثبات نشود، احتمالاً در آینده حذف خواهند شد.
علفی‌ها
بوته‌ای‌ها
درختچه‌ای‌ها
شبه درختچه‌ای یا خشبی‌ها
شبه درختی‌ها و درختان
ساقه گیاهان دولپه‌ای علفی
ساقه گیاهان تک لپه‌ای
ساقه‌های تغییر شکل یافته
ساقه‌های هوایی خزنده
ساقه‌های زیرزمینی
ساقه‌های پیچان یا پیچکها
ساقه‌های برگ نما
ساقه‌های گوشتی
ساقه‌های خارنما
تقسیم بندی ساقه از روی محیط زندگی
رده بندی گیاهشناسی
سیستماتیک یا رده بندی گیاهی و جایگاه علف‌های هرز در طبقه بندی گیاه شناسی:
گیاهان بدون آوند
آوندداران
نهانزادان آوندی
دانه داران
بازدانگان
نهاندانگان
دولپه ایها
تک لپه ایها
دم اسبیان
سرخس‌های آبزی
سرخس‌های خشکزی
پرسیاوشان معمولی
پرسیاوشان پاسیاه
سرخس صخره‌ای
سرخس مارزبان
سرخس بسفایج (بسپایک)
زنگی‌داروسرخس پرعقابی
سرخس پنجه‌ای
سرخس نر
سرخس‌ها………….

دانلود مقاله علفهای هرز
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد