دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله فرآیند بودجه بندی جامع

دانلود مقاله فرآیند بودجه بندی جامع

دانلود مقاله فرآیند بودجه بندی جامع   واژه بوژت (Beget) یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرم اطلاق می‌شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند. بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت مخارج و درآمدهای دولت انگلیس بوده و وزیر دارائی انگلیس آن را با خود به پارلمان می آورده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را از کیف خارج کرده و برای تصویب به پارلمان عرضه می داشته است در انگلیس Budget نامیده می شد. به تدریج معنی اصطلاح بودجه از خود کیف, تبدیل به محتویات آن شد…………

دانلود مقاله فرآیند بودجه بندی جامع

فهرست مطالب

بخش اول

کلیات بودجه ریزی

واژه بودجه          ۲

تعاریف بودجه         ۲

سیر تکوین بودجه       ۳

ضرورت بودجه و بودجه ریزی          ۴

اهمیت بودجه      ۴

بخش دوم

تنظیم بودجه

روشهای تنظیم بودجه       ۷

 روشهای برآورد و تنظیم درآمدها         ۷

روش تنظیم بودجه متداول        ۹

مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول        ۱۰

بودجه ریزی افزایشی       ۱۲

بودجه برنامه ای       ۱۲

بخش سوم

بودجه بندی عملیاتی

چکیده          ۱۶

بودجه ریزی افزایشی          ۱۷

بودجه برنامه ای     ۱۸

بودجه بندی برمبنای صفر     ۱۸

نظام بودجه بندی طرح و برنامه     ۱۹

بودجه ریزی عملیاتی        ۲۰

پیشینه بودجه ریزی عملیاتی        ۲۲

اهداف بودجه ریزی عملیاتی      ۲۶

مزایای بودجه ریزی عملیاتی         ۲۷

چگونگی بودجه ریزی عملیاتی       ۲۸

مراحل انجام بودجه عملیاتی      ۲۸

هزینه یابی بر مبنای فعالیت      ۳۱

بخش چهارم

نقدی سرمایه ای

چکیده      ۳۸

مقدمه         ۳۹

بودجه سرمایه ای      ۴۰

تصمیم گیری    ۴۰

بودجه و مدیریت      ۴۱

اهمیت بودجه بندی سرمایه ای       ۴۱

هزینه های اساسی     ۴۲

دارایی های ثابت بیش از نیاز یا کمتر از نیاز        ۴۲

انواع تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای     ۴۲

شرایط اقتصادی     ۴۳

سیاستهای رشد         ۴۳

ارزیابی مخاطره       ۴۳

عوامل ادراکی        ۴۴

فرآیند بودجه بندی سرمایه ای        ۴۴

مرحله برنامه ریزی        ۴۴

مرحله ارزیابی طرحها       ۴۵

مرحله انتخاب طرحها           ۴۵

مرحله اجرا        ۴۷

مرحله کنترل و پیگیری         ۴۷

مرحله رسیدگی و بازرسی عملیات ( حسابرسی )    ۴۷

راهکارهای عملی دربودجه بندی سرمایه ای    ۴۹

نتیجه گیری       ۵۰

پیشنهادات     ۵۴

بخش پنجم

منابع ومآخذ

منابع      ۵۷

دانلود مقاله فرآیند بودجه بندی جامع

منابع

 حسن آبادی،محمدوعلیرضانجارصراف پاییز، .( ۱۳۸۴ ) نیمقرنتجربهآمریکادرنظامهای بودجه ریزی عملیاتی .تهران،بهراد .

حسن آبادی،محمدوعلیرضانجارصراف بهار .( ۱۳۸۶ )مدل جامع نظام بودجه ریزی عملیاتی مدلالماس.تهران .مرکزآموزش وتحقیقات صنعتی ایران.

برزوزاده،محسن بهار ( ۱۳۹۰ ). بودجه ریزی عملیاتی . تهران: انتشاراتسپینود.

شبیری نژاد،علی اکبر ( ۱۳۷۵ ). گستره مالی وساختاربودجهایران. نشرنی. چاپاول.

فرجوند،اسفندیار ( ۱۳۸۳ ). فرآگردتنظیم تاکنترل بودجه. انتشارات فروزش.

 

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

**********************************************************************************

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :۵۵

****************************************************************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

***************************************************


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-greenish” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

دانلود مقاله فرآیند بودجه بندی جامع
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد