دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله فرار مغزها

فرار مغزها

فهرست مطالب
مفهوم مهاجرت2
مهاجرت از ديدگاه جامعه شناسي3
فرار مغزها5
خوشامد گويي به مهاجران8
فرار مغزها در ايران11
نگرش هاي مردم تهران درباره مهاجرت14
نگاهي به وضع متخصصين ايراني مقيم كشورهاي خارجي  17
اينترنت و ناپديد شدن مرزها23
آنها كه هميشه بازنده اند26
عوامل مشترك فرار مغزها در كشورهاي در حال توسعه  26
عوامل فرار مغزها در ايران27
تجربه ها براي جلوگيري از فرار مغزها و بازگشت نخبگان29
شبكه هاي دانشجويان و محققان32
انجمن هاي محلي مهاجران متخصص33
منابع34
مفهوم مهاجرت
مهاجرت و رفتن و كندن از جايي و بيتوته كردن و رحل اقامت افكندن در جايي ديگر، ديرينه ترين و اصيل ترين رفتار بشر است كه با طبيعت و فطرت وي در آميخته است.
در وسيع ترين شكل اين مفهوم، مهاجران موقت سراي سه پنج و رهگذران لحظه اي زمين هستند كه از ملكوت آمده اند و پس از آزمودن شايستگي ها و عبور از صافي سنجش نيك و بد به اصل خويش باز مي گردند.
اما جداي از اين مفهوم كلي، در توقف هزاران ساله فرزندان آدم در كره خاكي و در فراز و فرود بستر بي قرار تاريخ تمدن، مهاجرت معاني و مفاهيم متعددي به خود گرفته است.
سيري كوتاه در تاريخ تمدن نشان مي دهد كه ورود و خروج از مراحل مختلف تاريخ همچون دوران پارينه سنگي، عصر آهن، آغاز زندگي مدني و همه مراحل پس از آن با مهاجرت همراه بوده است. انگيزه اين مهاجرت ها دستيابي به غذا، سكونت، كار، ايمن ماندن از بلاياي طبيعي و همچنين فشارهاي سياسي، اجتماعي و مذهبي را در بر مي گرفت…………….

دانلود مقاله فرار مغزها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد