دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله فقر با تأكيد بر فقر در روستا

دانلود مقاله فقر با تأكيد بر فقر در روستا

مقدمه

فقر حيات اجتماعي را به مخاطره مي افكند و كرامت انساني را تهديد مي كند. در روايات اسلامي، نگراني پيشوايان دين با اين ممضون بيان شده كه بعيد نيست كه فقر به كفر بيانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با اين پديده مواجه است و در حالي كه هدف اصلي جامعه بشري، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادي و به همراه آن فقر فرهنگي افراد را در برابر يكديگر يا در برابر يك نظام و يا حتي ملت‌ها را در مقايسه با ساير ملت ها به ذلت مي كشاند.

مقاله فقر با تأكيد بر فقر در روستا

بحث درباره فقر به شكل جدي يكصد سال پيش توسط روانتري مطرح شد كه بيشتر به نيازهاي غذايي و ساير نيازهاي اوليه اشاره داشت. در دهه 60 سطح درآمد موضوع محوري بحث فقر و به تدريج با تكامل مفاهيم مربوط به آن، نهايتاً به بحث فقر انساني و فقر قابليتي در سال هاي اخير منتهي شده است. در واقع، طي دهه هاي گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه هاي توسعه كشورهاي مختلف قرار داشته و موفقيت هاي قابل ملاحظه اي نيز به دست آورده است.

فهرست مطالب

مقدمه3

– ابعاد مفهومي ونظري فقر5

تجريه وتحليل فقر5

كاهش فقر9

سياستهاي كاهش فقر11

هزينه هاي عمومي وكاهش فقر

شاخصهاي فقر در مناطق روستايي در سطح ملي18

شاخصهاي فقر روستايي در سطح خانوار21

شاخصهاي جديد دراندازه گيري فقر22

استراتژي فقر زدايي در كشورهاي مختلف 23

پيشنهادات و انتقادات 25

نتيجه گيري 27

منابع 28

 منابع:

گزارش توسعه هزاره

گزارش توسعه انساني

بانك جهاني- ترجمه زاهدي قنبري- فقر در روستا

فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي- سال چهارم- شماره 17

دكتر فريبرز رئيس دانا – دكتر ژاله شادي طلب – دكتر پرويز پيران ، فقر در ايران ، نشر دانشگاه بهزيستي

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 28

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


دانلود مقاله فقر با تأكيد بر فقر در روستا
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد