دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله فناوري اطلاعات IT و نقش آن در توسعه كسب و كار

فناوري اطلاعات IT و نقش آن در توسعه كسب و كار
فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
بررسي مفاهيم كارايي اثربخشي و بهره وري در سازمان
معيارهاي كارايي و اثربخشي در سازمانهاي امروزي
ارزيابي تخصص و كارايي/ كارگزيني نوين
ده شرط اوليه موفقيت تجاري براي سازمانهاي امروزي
فرهنگ سازماني در سازمانهاي كارا و اثربخش
درباره ي كارايي كاركنان متفكر چه مي دانيم؟
مديران اثربخش چه كساني هستند؟
مديريت كيفيت جامع (TQM)
رابطه IT و TQM
فرآيند طراحي برنامه TQM خدمت گرا
كاربردهاي استراتژيك براي IT
معيارهاي ارزيابي اثربخشي سازمان
دستيابي به توليد چابك12  پنداره جديدي در صنعت
رابطه TQM با نوآوري
صحت معيارها
تاثير اينترنت بر محيط تجاري
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع
چكيده
كيفيت به مواردي فراتر از كارايي استفاده از مواد مربوط مي شود. كيفيت نامطلوب نه فقط منجر به دور ريختن و رد شدن محصول مي شود بلكه نيروي زيادي را نيز صرف دوباره كاريها و توليد مجدد مي كند. بدين ترتيب منابعي كه به اين ترتيب هدر مي روند بسيار بيشتر از منابعي هستند كه صرف بازرسي هاي ضروري خواهند شد. به علاوه زياني كه از نارضايتي مشتري ايجاد مي شود ضرر فاحشي به شمار مي آيد و نيرويي نيزكه صرف بازاريابي و فروش مي شود به هدر خواهد رفت.
فناوريهاي نو ظهور و پيشرفته براي حل مسائل مديريتي در حال تغيير دادن شيوه هاي ساخت سازمانهاي مهندسي مجدد و مديريت سازمان ها هستند. مديريت در محيط متحول امروز براي هر تصميم گيري نيازمند توجه به عوامل گوناگوني نظير برنامه ريزيهاي قوانين دولتي نگرش هاي كارفرمايانۀ توسعه فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات  اطلاع رساني و افزايش انتظار مشتريان با داشتن امكان انتخاب دارد. در هر كدام از موارد فوق مديريت نياز به اطلاعات مناسبي داردكه دانش او را افزايش و عدم اطمينان وي را كاهش دهد تا فعاليت مؤثري داشته باشد. بنا براين بهتر است به جاي عبارت آشناي ” مديريت انجام دادن كارها از طريق ديگران است” عبارت ” مديريت انجام دادن كارها با استفاده از اطلاعات مناسب و از طريق افراد است.” را به كار ببريم. در اين راستا توجه به IT (فناوري اطلاعات: تسريع اطلاعات تسهيل فرايند) و TQM(مديريت كيفيت جامع: بهبود مستمر كل سيستم) ضروري به نظر مي رسد…………

دانلود مقاله فناوري اطلاعات IT و نقش آن در توسعه كسب و كار
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد