دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله قالب بندي

قالب بندي
فهرست مطالب
 مفاهيم پايه1
1ـ1 معرفي1
1ـ2 اهداف2
نماي ظاهري2
هزينه2
استفاده مجدد (تكرار2
تداركات3
بهره وري3
مصالح براي ساخت قالب3
2ـ1 معرفي3
2ـ2 چوب4
2ـ2ـ3 انواع چوب4
2ـ3 آلومينيوم4
2ـ4 فايبرگلاس4
2ـ5 نيمرخ هاي سبك وورق هاي فولادي5
بار گذاري و فشار بتن5
3ـ1 بارهاي طراحي6
3ـ2 بارمرده6
3ـ3 بارزنده6
3ـ4 وزن بتن6
3ـ5 فشارجانبي بتن6
قالب هاي فونداسيون7
استفاده از بدنه خاكبرداري7
استفاده از قالب منفي7
قالب بندي7
5_3 انواع قالب هاي فونداسيون7
قالب سنتي8
قالب چند لايي8
قالب هاي فلزي8
قالب هاي ديوار9
6-1 معرفي9
6-2 انواع قالب هاي ديوار9
6-2-1 قالب هاي سنتي ديوار9
6-2-2 قالب هاي پانلي ديوار11
6-2-3 قالب هاي يكپارچه ديوار11
6-2-4 قالب هاي بالا رونده12
7-1 قالب هاي ستون13
قالب سنتي13
قالب هاي فلزي13
قالب هاي دال وتير16
8-1 اجزاي قالب هاي سقف (دال16
8-2 انواع قالب هاي سقف16
8-5 قالب هاي يكپارچه دال18
8-6 قالب هاي ميزي18
8-7 قالب هاي تونلي18
قالب لغزنده19
10-1 معرفي19
قالب هاي پل هاي بتن آرمه20
11-1 معرفي20
قالب هاي تونل22
12-1 روش اجراي روكش بتني تونل22
منابع22
مفاهيم پايه
1ـ1 معرفي
درسال هاي اخير، تحولات عمده اي درقالب بندي ساختمان ها به وجود آمده است . انگيزه هاي متعددي درتغييرازسيستم قالب بندي سنتي به قالب بندي صنعتي تأثيرگذاربوده است . اين انگيزه ها شامل بهبود كيفيت نماي بتن ، بهبود سرعت ،‌صنعتي كردن كارودرنتيجه كاهش هزينه هاي اجرايي با قبول سرمايه گذاري اوليه بيشترمي باشند . به وجود آمدن پيمانكاران طرح وساخت (مشاورـ پيمانكار) كه درآنها طراحي واجرا دريك قالب قرارمي گيرد ، ازعوامل تأثيرگذارعمده برتحول صنعتي شدن قالب بندي است . از عمده تأثيراتي كه اين شيوه قراردادي دارد ، امكان ايجاد تغييرات درطرح به منظورافزايش بهره وري است كه اين تغييرات دورازذهن ومنطق مهندسي بنا نشده اند . اهميت اين تغييرات اضافه شدن دوهدف به قالب بندي بتن است ، كه عبارتند از : تداركات ، وبهره وري .
حذف طاق ها ، برجستگي وتزيينات معماري از نماي ساختمان ، وبه وجود آمدن قالب هاي مدولاربا تعداد تكراروسرعت زياد ، از عوامل تأثيرگذاربركاهش هزينه ها وافزايش بهره وري درپيمانكاران ساخت واجرا بود.
با صنعتي شدن توليد قالب ، مصالح مصرفي نيز از الوارهاي چوبي تبديل به نيمرخ ها ، ورق ها وورق هاي شكل داده شده فولادي ، آلومينيومي ،‌چندلايي ، وفايبرگلاس گرديد …………….

دانلود مقاله قالب بندي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد