دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله قيمومت بر صغار در حقوق فرانسه

قيمومت بر صغار در حقوق فرانسه
حمايت از صغار و وضع قوانين مناسبي براي مواظبت و تعليم و تربيت شخص و اداره اموال آنان امروزه مورد توجه قانونگذار و حقوقدانان است.
اطفال امروز گردانندگان چرخهاي اجتماع فردايند و نبايد از سرنوشت آنان غفلت كرد. پيشرفت هر اجتماعي منوط باين است كه در راه تعليم و تربيت و تامين خير و صلاح كودكانه و نوجوانان خود بكوشد و بدين طريق افرادي با ايمان شايسته و كاردان براي اداره امور اجتماع درآيند بيار آورد.
عدم توجه به وضع كودكانه و نوجوانان و سهل انگاري در تامين منافع مادي و معنوي آنان مايه ضعف و انحطاط اجتماعي خواهد بود. پس حمايت از صغار و اخذ تدابير لازم جهت تامين منافع آنان از وظايف مهم رهبران اجتماع است.
حقوق مي تواند در زمينه حمايت از صغار نقش مهمي ايفا نمايد قوانين و مقررات كه وضع اطفال را در خانواده و خارج از آن مشخص مي كنند و مواظبت شخص و اداره اموال صغير را موافق مصلحت وي و اجتماع تامين مي نمايند در اين باب اهميتي بسرا دارند.
اهميت موضوع و فايده حقوق تطبيقي در اين باب نويسنده را بر آن داشت كه حمايت از صغار در حقوق فرانسه را مورد مطالعه قرار دهد باشد كه قانونگذار ايران را در راه اصلاح قوانين راجع باين موضوع و توجه بيشتر بوضع صغار بكار آيد.
نخست در نظر بود كه موضوع از جهات مختلف بررسي شود و كليه تاسيسات حقوق فرانسه كه هدف آنها حمايت از صغار است مورد بحث قرار گيرد ليكن توجه بوسعت موضوع و مناسب نبودن تفصيل زياد در اين مقاله موجب شد كه به بررسي قسمتي از اين موضوع يعني قيمومت بر صغار اكتفا شود.
مطالعه اين مساله در حقوق فرانسه مخصوصاً از آن جهت سودمند است كه قانوني در اين كشور بتاريخ 14 دسامبر 1964 به تصويب رسيده و در 15 ژوئن 1965 بموقع اجرا گذاشته شده است اين قانون مواد 389 تا 482 و بعضي موادديگر قانون مدني فرانسه را عميقاً اصلاح و پاره اي ار نيز حذف كرده است. قانون مزبور كه بقلم دو اين پاريس نوشته شده علاوه بر اينكه اصلاحات اساسي و عميقي در حقوق راجع بخ حجر و قيمومت فرانسه بعمل آورده است داراي عباراتي شيوا و رايست و از سبك قانون مدني فرانسه (كد ناپلئون ) كه اثري بس فصيح و بليغ بشمار مي آيد پيروي كرده است.
سبك و جنبه ادبي قانون 1964 طع نظر از ماهيت و قواعد مندرج در آن مورد ستايش حقوقدانان واقع شده است.
در اين مقاله نخست مفهوم صغير و حدود حجر او در حقوق فرانسه بررسي مي شود سپس قواعد راجع به قيمومت بر صغار در اين حقوق مورد مطالعه قرار ميگيرد.
بخش اول
مفهوم صغير و حدود در حجر او
در حقوق فرانسه , صغير كسي است كه يسن بيست و يكسال تمام نرسيده باشد (ماده 388 قانون مدني فرانسه)
صغير در حقوق فرانسه , مانند حقوق ايران محجور شناخته شده و اصولا از ااره امور مالي و غير مالي خود و انجام اعمال حقوقي بدون دخالت نماينده قانوني خويش ممنوع است.
هدف حجر صغير حمايت از اوست : چون قواي جسمي و روحي صغير بعلت كم سن رشدكافي نيافته , آزاد گذاردن وي در اداره امور خودبضرر او تمام خواهد شد. قانونگذار فرض مي كند كه قواي انسان در سن معيني (21 سال در حقوق فرانسه و 18 سال در حقوق ايران) برشد كافي مي رسد لذا اين سن راسن كبر تلقي مي كند و شخص را بمحض رسيدن باين سن از حجر خارج مي كند و در اداره امور خويش آزاد مي گذارد در حقيقت , حجر صغير در درجه اول براي تامين منافع او تا حد زيادي طبيعي است .

دانلود مقاله قيمومت بر صغار در حقوق فرانسه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد