دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله كارآموزی در نمايندگی ايران خودرو – تعمير كامل اتومبيل

دانلود مقاله كارآموزی در نمايندگی ايران خودرو – تعمير كامل اتومبيل

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                                          آ

بخش اول : پياده و سوار كردن قطعات موتور

 كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور                                                  1

آزمايش رينگ هاي پيستون                                                                              10

كليات مربوط به بستن موتور                                                                            13

بستن ميل لنگ و كپه هاي ثابت روي بلوك موتور                                              13

بستن پيستون ، گچن پين و شاتون                                                                   15

جا انداختن رينگها روي پيستون                                                                        16

جا انداختن پيستون و شاتون                                                                           17

بستن اويل پمپ به بلوك موتور                                                                     19

بستن فلايويل روي ميل لنگ                                                                           19

بستن ميل سوپاپ                                                                                        20

بستن دينام واستارت بر روي موتور                                                                    24

بخش دوم : تعمير سيلندر

 سائيدگي سيلندر و علل آن                                                                   25

سنگ زدن يا پوليش موتور                                                                               30

بوش هاي سيلندر                                                                                           34

تعمير ترك هاي بلوك سيلندر                                                                          36

بخش سوم : تعمير سوپاپ و سرسيلندر

 عيب هاي سوپاپ                                                                                          37

بخش چهارم : چرخ دنده هاي جلوي موتور و طرز تنظيم آنها

 تايمينگ                                                                                                       41

بخش پنجم : تعمير شاتون ، ميل لنگ و ياتاقانها

 كليات مربوط به شاتون و گجن پين                                                                  48

سنگ زدن ميل لنگ                                                                                        61

يادآوري                                                                                                        68

ساختمان ياتاقان                                                                                           71

علل صدمه ديدن ياتاقانها                                                                               76

بخش ششم : عيب يابي

 كاهش كشش موتور                                                                                     78

عواملي كه در عمر موتور تاثير دارند                                                                   83

پس از شستشوي قسمتهاي مختلف موتور و خشك كردن آنها ، بايستي كلية قطعات تراشكاري شده و يا تعويض شده بازديد گردد. هم چنين خلاصي ( لقي )قسمتهاي مختلف موتور كنترل شده و با ارقام مندرج در كتاب راهنماي تعميرات موتور اتومبيل مقايسه و تطبيق داده شود. در صورتي كه كتاب راهنما در دسترس نباشد مي توان ارقام مربوط به مشخصات فني موتور را از تراشكار با تجربه پرسيد و ياداشت نمود. لازم به يادآوري است كه هر تعميركاري، بايستي ارقام مربوط به مشخصات فني موتور را كه به طور تجربي به دست آمده و بين تعميركاران معمول است در دفترچه اي يادداشت كرده ، و در صورت لزوم از آنها استفاده نمايد. هم چنين در جدولهاي 1و2مقدار سفتي پيچهاي موتور با تورك متر ( آچار مدرّج )، نسبت به بزرگي و كوچكي آن ( قدرت موتور )و نسبت به قطر و جنس پيچ به طور نمونه ذكر شده است .

 

دانلود مقاله كارآموزی در نمايندگی ايران خودرو – تعمير كامل اتومبيل
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد