دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله كاربري فضاي تفريحي و باز

كاربري فضاي تفريحي و باز
مقدمه :
براي بحث پيرامون فضاي تفريحي و باز ابتدا نياز به شناخت مفهوم فراغت در فضاي شهري داريم .
فراغت:
مجموعه‌‌اي از اشتغالهايي است كه فرد كاملاً براي استراحت و رضايت خاطر خود و يا براي تفريح يا به منظور توسعه آگاهي‌‌ها و يا فراگيري غير انتفاعي و مشاركت اجتماعي داوطلبانه بعد از رهايي از الزام‌‌هاي شغلي، خانوادگي و اجتماعي به آن مي‌‌پردازد.  ( جهاد دانشگاهي ، 1379 )
با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعاليت هاي فراغتي به 6 دسته زير تقسيم ميگردد كه شامل طبقه بندي عمومي فعاليت فراغتي و تفريحي است . ) گذرا ن فراغت در خانه  2 ) فعاليت هاي اجتماعي  3 ) فعاليت هاي فرهنگي ، آموزشي   4 ) فعاليت هاي ورزشي  5  ) فعاليت تفريح وگردش  6 ) توريسم و مسافرت ( مهديزاده ، 1380 )
بخشي از اين فعاليت ها در درون شهر و بخشي در بيرون از شهر و قسمتي در درون منزل صورت مي گيرد .
فضا هاي گذران اوقات فراغت شهروندان در شهر نيازمند مديريت خاص مي باشد . كه البته اين فضا هاي شهري شامل فضاهاي فرهنگي و فضاي سبز نيز مي باشند كه همان طور كه ديده مي شود بوستان و پارك ها نيز به عنوان فضاي تفريحي محسوب مي شوند كه در مبحث فضاي سبز به آن پرداخته مي شود .
فضاهايي كه به طور خاص به فضاهاي تفريحي اختصاص دارند و با كاربري هاي فضاي فرهنگي و فضاي سبز و فضاي ورزشي  مشترك نمي گردندزمين هاي بازي و تفرجگاه هاي پيرامون شهري ( فضاي باز ) است .
نقش و وظيفه شهرداري در برنامه ريزي و مديريت فضاي فرهنگي و تفريحي :
بند 6 از ماده 55 قانون شهرداري ها ، وظايف شهرداري را اين گونه تعريف مي كند :
« تاسيس موسسه هاي فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران ، نوانخانه ، پرورشگاه ، درمانگاه ، شير خوارگاه ، تيمارستان ، كتابخانه ، كلاس هاي مبارزه با بي سوادي ، كودكستان ، باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب » به عهده شهداري هاي است   « شهرداري در اين قبيل از موارد و همچنين در مورد موزه ها ، خانه هاي فرهنگي و زندان ، با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت ، به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار موسسه هاي مربوط خواهد گذاشت . » ( سعيد نيا ، 1379 )
وظيفه شهرداري در احداث و مديريت زمينهاي بازي :
براساس بند 21 از ماده55 قانون شهرداري ها ، شهرداري موظف به ايجاد باغ كودكان است . يكي از اجزاي جدا نشدني پارك كودكان ، زمين بازي براي كودكان است و اين بند به طور ضمني وظيفه احداث فضاي بازي كودكان را بر عهده شهرداري مي نهد . ( سعيد نيا ، 1379 )
نقش و وظيفه شهرداري در ساماندهي تفرجگاه هاي پيرامون شهري :
شهرداري ها براساس ماده99 از قانون شهرداري ، مي بايست براي حريم شهر ، نقشه طرح جامع شهراسزي تهيه كنند. تفرجگاه هاي پيرامون شهر – چنان مه از نامشان پيداست – معمولا در حريم شهر ها قرار مي گيرند و شهرداري موظف است براساس طرح هاي مصوب ، برساخت و ساز محدوده نظارت كند و با تخلفات ساختماني ( براساس ماد ه 100 ) و تخلف هاي بهداشتي ( براساس بند 20 ماده 55 ) برخورد قانوني كند . همچنين شهر داري ها در اجراي قوانين مربوط به بهره برداري از منابع طبيعي ، حفاظت از محيط زيست ، احياي اراضي ايران گردي و جهان گردي ، رعايت حريم نهرها و مانند اينها ، با ساير دستگاه هاي اجراي نظير سازمان حفاظت از محيط زيست ، سازمان ايران گردي و جهان گردي ، جهاد سازندگي ، تربيت بدني ، سازمان ملي زمين و مسكن براي حفاظت از منابع طبيعي و بهره برداري مطلوب از تفرجگاه هاي پيرامون شهرها همكاري مي كنند . ( سعيد نيا ، 1379 )

دانلود مقاله كاربري فضاي تفريحي و باز
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد