دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله كامپوزيت هاي زمينه فلزي تقويت شده

كامپوزيت هاي زمينه فلزي تقويت شده با آلياژهاي حافظه شكلي
فهرست مطالب
فصل اول – كامپوزيت ها
کامپوزیت ها [1]
1-1-ساختمان کامپوزیت ها
1-1-1-رشتهها
1-1-2-فاز زمینه
1-2- انواع کامپوزیت ها
1-2-2- کامپوزیت لايه ای
1-2-2-1- انواع کامپوزیت های لایه ای
1-2-3- کامپوزیت ذره ای
1-2-5- کامپوزیت های زمینه فلزی
1-2-6-کامپوزیت های زمینه سرامیکی
1-3- خواص مکانیکی کامپوزیت ها
فصل دوم – کامپوزیت های زمینه فلزی
1-1 ) انواع کامپوزیت های زمینه فلزی
1-2 ) خصوصیات کامپوزیتی های زمینه فلزی
2-1) مواد رشته ای
2-2 ) انعطاف پذیری رشته ها
2-3 ) رشته های کربن
2-4 ) الیاف بور
شكل2-9 رسوب شيميايي (CVD)بور يا كاربيد سيليسيم روي زيرلايه تنگستن يا كربن
2-4-1 ) تنش های باقیمانده
2-5) رشته های اکسیدی
2-5-1) رشته های اکسیدی نوع آلومینا
2-6) رشته های غیر اکسیدی
2-7 ) ویسکر ها
2-8)ذرات
2-8-1)كاربيد سيليسيم ذره اي
شكل2-13 تصويرSEMازتقويت كننده ذره ايSIC،(الف)مورفولوژي تيزو(ب)مورفولوژي گرد
2-8-2)كاربيدتنگستن ذره اي
2-9) مقایسه رشته ها با هم
3)مواد زمینه
3-1) زمینه های متداول در کامپوزیت های فلزی
3-1-1) آلومینیوم و آلیاژهای آن
3-1-3)منیزیم و آلیاژ آن
3-1-4) کبالت
3-1-5) مس
3-1-6) نقره
3-1-7) نیکل
3-1-8) نایوبیم
3-1-9) ترکیبات بین فلزی
4)روش های تولید
4-1) فرایند های حالت مایع
4-2 ) فرایندهای حالت جامد
4-2-1) فرایند متالورژی پودر
شكل4-32 فرآوري پودر،پرس داغ واكستروژن جهت ساخت كامپوزيت هاي زمينه فلزي ذره اي يا تقويت شده با الياف كوتاه
4-2-2) اکستروژن
شكل 4-27 مقايسه نتيجه اكستروژن آلياژ2080 Al وكامپوزيتp30 sic //2080لبه هاي نا هموار يا اثر درخت كريستمس ناشي از افزايش اصطحكاك قالب در كامپوزيت به خوبي مشخص است
4-2-3) فورج
4-2-4) پرس و تفجوشی
4-2-5) اتصال دهی نوردی و اکستروژن همزمان
4-2-6) اتصال دهی نفوذی
4-2-7)متراکم سازی با شوک انفجاری
4-3) فرایند حالت گازی
4-3-1) رسوب فیزیکی بخار
شكل4-45 متراكم سازي ديناميكي و/يا سنتز پودر از طريق امواج توليد شده از مواد منفجره در تماس با پودرها ويااعمال ضربه شديد يك پرتابه
شكل4-46 تصوير ميگروسكوپ نوري از كامپوزيت TiB2 تقويت شده باذرات Ti3Al
5-)فصل مشترک
5-1 ) انواع پیوند ها در فصل مشترک
5-3-1) پیوند مکانیکی
5-1-2) پیوند شیمیایی
5-2) اندازه گیری استحکام پیوند فصل مشترک
7-)رفتار کامپوزیتی
7-1) مکانیزم های استحکام بخشی
شكل1-7 سيرتكاملي نمادين آسيب نهايي در كامپوزيت هاي زمينه فلزي تحت بارگذاري كششي
7-1-1 ) استحکام بخشی مستقیم
7-1-2) استحکام بخشی غیر مستقیم
شكل7-6 چگالي نابجايي دركامپوزيت هاي زمينه مس تقويت شده با رشته تنگستن،به عنوان تابعي از فاصله فصل مشترك زمينه/رشته
7-2 ) کامپوزیت های زمینه فلزی با رشته های پیوسته
شكل7-11 نا همسانگردي دراستحكام كامپوزيت هايAL-2,5Li/Al2O3, ،دردوجهت موازي با رشته هاوعمودبررشته ها،(الف)
شكل7-12 آسيب نمادين براي حالات(الف)فصل مشترك نسبتا قوي بين رشته هاوزمينه و(ب)فصل مشترك نسبتا ضعيف،كه در آن اشتراك بار كلي ديده ميشود
7-2-3) تاثیر واکنش های فصل مشترکی بر رفتار کامپوزیت
کاربرد ها
11-1) هوا فضا
11-1-4) سازه های فضایی
شكل11-10 محورهاي استوانه اي شكل Al/Bدرچهارچوب وسازه هاي خرپا شكل در قسمت مياني بدنه شاتل فضايي
11-2) حمل ونقل ( خودروو راه آهن )
11-3) صنایع الکترونیک و کنترل حرارت در آن
11-4) آهنرباهای ابر رسانای رشته ای
11-5) هادی های به کار رفته در سیستم های قدرت
فصل سوم – کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با آلياژ هاي حافظه شكلي
مقدمه [2]
روش هاي توليد
شکل 1  ثابت کننده طراحی شده برای نگه داتشن و منظم کردن رشته های آلیاژ حافظه شکلی نایتانول]5[
شکل 2 طرح نمادين فرايند پرس گرم…………..

فرمت : word | صفحات:60

نکته : فایل فوق قابل ویرایش است

دانلود مقاله كامپوزيت هاي زمينه فلزي تقويت شده
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد