دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله كنترل بهداشتي آب استخرهاي شنا

راهنماي كنترل بهداشتي آب  استخرهاي شنا

مقدمه:
استفاده‌هاي زيباشناختي و تفريحي آب، بعنوان يكي از مصارف آب در هر اجتماع مي باشد. استفاده از محيط‌هاي آبي طبيعي و يا مصنوعي بعنوان شنا‌گاهها از ديرباز مورد توجه انسان بوده است. بطوريكه امروزه شنا بعنوان يك فعاليت تفريحي و ورزشي مفيد از نظر جسمي و روحي در نظر گرفته مي‌شود.
در كشور عزيز ما ايران روز به روز به اين اماكن مخصوص از طرف بخش خصوصي افزوده مي شود.
توجه به مسائل و جوانب بهداشتي استخرهاي شنا براي تأمين سلامت و رفاه افراد شناگر بسيار مهم است. از موارد بهداشتي مهم در اين زمينه توجه به كيفيت آب مصرفي مي‌باشد. بطوريكه منبع آب مصرفي بايد داراي ويژگي‌هاي فيزيكي ، شيميايي و ميكروبي مناسب بوده و در طول استفاده از آب اين ويژه‌گي‌ها در حد مطلوب حفظ گردد.
در استخرهاي شنا بدن انسان مستقيماً با اب در تماس خواهد بود. همچنين غوطه‌ور شدن در آب ممكن است باعث ورود آب به دهان، بيني، گوش و چشم گردد. لذا در صورت آلودگي شيميايي و ميكروبي انتقال بيماريها را به همراه خواهد داشت.
كنترل بهداشتي آب استخرهاي شنا جهت حفظ سلامت افراد شناگر و جلوگيري از انتقال بيماريها داراي اهميت است. همچنين حفظ جنبه‌هاي ظاهري و زيباشناختي و خوشايند بودن آب براي مصرف كننده مهم است.
فهرست مطالب
مقدمه1
1ـ كليات4
1ـ1ـ استخرهاي شنا4
2ـ1ـ اهميت بهداشتي آب استخرهاي شنا7
2ـ كيفيت آب استخرهاي شنا12
2ـ1ـ مشخصه‌هاي شيميائي12
2ـ3ـ مشخصه‌هاي فيزيكي15
3ـ2ـ مشخصه‌هاي ميكروبي18
3ـ كنترل كيفيت و سالم سازي آب استخرهاي شنا 21
1ـ3ـ كيفيت آب خام مصرفي22
2ـ3ـ نوع استخر از نظر جريان وكيفيت آب22
3ـ3ـ گندزدائي و سالم سازي آب از نظر ميكروبي 23
4ـ3ـ كنترل جلبك 29
5ـ3ـ كنترل PH خورندگي و رسوب گذاري31
6ـ3ـ كنترل شفافيت آب استخر36
7ـ3ـ كنترل آهن و منگنز37
8ـ3ـ درجه حرارت آب استخر37
9ـ3ـ سيستم بازچرخش آب و تصفيه آب38
10ـ3ـ پر كردن اوليه استخر شنا48
4ـ نظارت بهداشتي بر آب استخرهاي شنا50
1ـ4- منبع آب خام50
2ـ4ـ سيستم پالايش، تصفيه و بازچرخش آب51
3ـ4ـ كنترل آب استخر توسط بهره‌بردار52
نتيجه‌گيري و پيشنهادات52
ضميمه ‌‌I: چه موقع بايد استخر را تعطيل كرد.. 52
ضميمه II : تميز نمودن و گندزدائي استخرهاي آلوده شده به مواد مدفوعي اسهالي و استفراغي60
ضميمه III: مشكلات و نواقص مربوط به كيفيت آب و راه‌هاي اصلاح آنها 62
ضميمه IV: فرم ثبت عمليات روزانه بر روي آب استخر 66
منابع67
مقدمه:
استفاده‌هاي زيباشناختي و تفريحي آب، بعنوان يكي از مصارف آب در هر اجتماع مي باشد. استفاده از محيط‌هاي آبي طبيعي و يا مصنوعي بعنوان شنا‌گاهها از ديرباز مورد توجه انسان بوده است. بطوريكه امروزه شنا بعنوان يك فعاليت تفريحي و ورزشي مفيد از نظر جسمي و روحي در نظر گرفته مي‌شود.
در كشور عزيز ما ايران روز به روز به اين اماكن مخصوص از طرف بخش خصوصي افزوده مي شود.
توجه به مسائل و جوانب بهداشتي استخرهاي شنا براي تأمين سلامت و رفاه افراد شناگر بسيار مهم است. از موارد بهداشتي مهم در اين زمينه توجه به كيفيت آب مصرفي مي‌باشد. بطوريكه منبع آب مصرفي بايد داراي ويژگي‌هاي فيزيكي ، شيميايي و ميكروبي مناسب بوده و در طول استفاده از آب اين ويژه‌گي‌ها در حد مطلوب حفظ گردد.
در استخرهاي شنا بدن انسان مستقيماً با اب در تماس خواهد بود. همچنين غوطه‌ور شدن در آب ممكن است باعث ورود آب به دهان، بيني، گوش و چشم گردد. لذا در صورت آلودگي شيميايي و ميكروبي انتقال بيماريها را به همراه خواهد داشت.
كنترل بهداشتي آب استخرهاي شنا جهت حفظ سلامت افراد شناگر و جلوگيري از انتقال بيماريها داراي اهميت است. همچنين حفظ جنبه‌هاي ظاهري و زيباشناختي و خوشايند بودن آب براي مصرف كننده مهم است.
در كشور عزيز ما امر نظارت بر مسائل بهداشتي استخرهاي نشا از جمله نظارت بر بهداشت آب آنها بر عهده متخصصين بهداشت محيط در مراكز بهداشتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.
متخصصين بهداشتي با استفاده از دستورالعمل ها و استانداردهاي موجود در اين زمينه بايد نظارت مستمري بر استخرهاي شنا داشته باشند.
اين راهنما كه با همكاري و پشتيباني معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي،‌ مركز سلامت محيط و كار تهيه شده است،  در بردارندة اطلاعاتي در زمينه روش هاي مناسب كنترل بهداشتي آب استخرهاي شنا ميباشد. اطلاعات ارائه شده در اين راهنما از دو جنبه دارا ياهميت است. اولاً مجموعه‌اي نسبتاً جامع براي استفاده كارشناسان بهداشت محيط در سطح كشور است و علاوه بر ان مي‌تواند بعنوان راهنمائي براي استفاده صاحبان و بهره‌برداران از استخرهاي شنا تلقي گردد………….

فرمت : WORD | صفحات:70

*****************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

مقاله كنترل بهداشتي آب استخرهاي شنا
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد