دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله كنترل تخلخل وسوپرالاستيسيته آلياژهاي حافظه دارمتخلخل

كنترل تخلخل وسوپرالاستيسيته آلياژهاي حافظه دارمتخلخل
نايتينول تهيه شده توسط روش فشردن ايزواستاتيك گرم
1-استاد دانشكده مهندسي مواد – متالورژي صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
2- كارشناسي مواد متالورژي صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
Control of porosity and superelasticity of porous Nitinol  shape memory alloys prepared by hot isostatic pressing
Eng . M.H. Zarea , M.sadighi
Department of Materials Science & Metallurgy , Azad  Yazd  University
چكيده :
آلياژ نايتينول از دو عنصر نيكل و تيتانيم با درصد اتمي مساوي يا نزديك به هم درست شده است . اين آلياژ به سبب داشتن خواص منحصر به فردي همچون حافظه داري ، زيست سازگاري ، نرمي و سفتي انتخابي مورد توجه مهندسين صنايع جديد و متخصصين رشته هاي پزشكي و بيومواد قرار گرفته است .
اين مقاله به تأثير رفتار سوپر الاستيك آلياژ  نايتينول ‌پرداخته ؛ سوپر الاستيسيته توسط حفره‌ها ويژه شبيه شكل ، اندازه وتوزيع تخلخل كنترل مي شود . كه سبب بهبود چقرمگي خواص الاستيك و استحكام فشاري و خواص مكانيكي ديگر مي شود .
كلمات كليدي : نايتينول – سوپر الاستيك – حافظه داري – تخلخل ––چقرمگي

Abestract:
Nitinol a Shape memory alloy Containing nickle  and titanium With equal or Close to eachother atomic percentages . Because of desirable properties Such as a Shape memory effect , Biocompatibility , Selective Stifenss or Softness and mechanical Strength , it’s use in Such advanced Systems as intelligent technologies , biomaterial an automatic equipments is now Seriously of the Cansidered. This paper reports superelastic behaviour of the SMA which is controlled by pore Characteristics Such as Pore Shape, pore Size and pore distribution is important for improving the taughness, elastic properties , Compression Strength and other mechanical properties.   .                         Keyword:Nitinol-Superelastic-Shapememory- Toughness
1- مقدمه :
اخيراً آلياژهاي حافظه دار متخلخل  نايتينول نظر بسياري از محققين و مهندسين مواد را جلب كرده است . زيرا خواص عالي و كاربردي بهينة‌آن ها به ويژه در پزشكي است . ساختار حفره‌اي در آلياژ هاي حافظه دار نايتينول  دانسيتة آلياژها را كاهش مي دهد و بيش از آن ، مدول يانگ آلياژهاي حافظه دار متخلخل نايتينول مي تواند بواسطه كنترل كردن خصوصيت حفره ها تنظيم شود .
روش متالورژي پودر فرايند اطمينان بخش‌تر براي بقية‌آلياژهاي حافظه دار متخلخل نايتينول است. توسط زينتر كردن عناصر پودري نيكل و تيتانيم ، روش متالورژي پودر شامل تكنيك هاي مختلفي است شبيه زينتر كردن معمولي ( CS[1]) واكنش حرارت زياد خود پيشرو (‌SHS[2]) و فشردن ايزواستاتيك گرم ( HIP[3])تاكنون تهيه خواص مكانيكي آلياژهاي حافظه دار متخلخل توسط اين روش ها با رضايتمندي انجام نشده است . شكل حفره هاي آلياژ متخلخل نايتينول توسط زينتر كردن معمولي زماني كه اندازة حفره ها كوچك باشد معمولاً بي قاعده  است


1. Conventional Sintering
2. Self-propagating High temperature Synthesis
3. Hot Isostatic Pressing

دانلود مقاله كنترل تخلخل وسوپرالاستيسيته آلياژهاي حافظه دارمتخلخل
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد