دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مالیات

مالیات
فهرست مطالب
مقدمه                                                                                                       1
فصل اول                                                                                             2
ماليات بر ارزش افزوده : بيم ها و اميدها                                                      3
ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده                                                      3
ويژگي هاي ماليات بر ارزش افزوده                                                            6
مزاياي ماليات بر ارزش افزوده                                                                  7
ايجاد منبع درآمدي با ثبات و انعطاف پذير براي دولت                                               7
پايه مالياتي گسترده                                                                                 7
جلوگيري از فرار مالياتي                                                                          8
خنثي بودن                                                                                            9
تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه اي و جهاني                                                         10
معايب ماليات بر ارزش افزوده                                                                             11
آثار تورمي                                                                                            11
آثار تنازلي                                                                                            13
هزينه هاي اجرايي                                                                                   14
ساختار نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده                                                     15
معافيت كالاها و خدمات از ماليات بر ارزش افزوده                                         17
خلاصه و نتيجه گيري                                                                              21
فصل دوم                                                                                             23
آثار اقتصادي ماليات به ارزش افزوده                                                                   24
اثر VAT بر قيمت ها                                                                               24
اثر VAT بر سرمايه گذاري                                                                       32
اثر VAT بر تراز تجاري                                                                           35
اعمال ميزان صفر                                                                                   35
رعايت اصل مبدا و يا مقصد                                                                      35
ارتباط ماليات بر مصرف و فروش با ماليات  بر ارزش افزوده                        38
انواع ماليات بر مصرف و فروش                                                                40
ماليات بر عمده فروشي و خرده فروشي                                                       42
ماليات صنعت و تجارت(داد و ستد )                                                            43
ماليات بر ارزش افزوده                                                                            43
ماليات بر مصرف و فروش در ايران                                                           45
Phg نقدي بر ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي                                             46
رابطه ميزان (نرخ ) ماليات با عدالت اجتماعي                                                  47
نرخ ماليات قبل از اصلاح قانون ماليات                                                        49
توجيه اقتصادي اصلاح نرخ مالياتي                                                             53
دوگانگي بين ماليات بر سود شركتها و مشاركتهاي مدني                                  56
دلايل جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاتي ماليات بر مصرف و فروش     58
آسيب شناسي نظام مالياتي                                                                        63
ميزان دستيابي به نظام مالياتي به اهداف                                                       64
نقاط ضعف سيستم عاملي                                                                         69
بالا بودن وقفه هاي مالياتي                                                                        70
زياد بودن معافيت هاي مالي                                                                      71
مديريت نيروي انساني                                                                              73
ضعف نظام تنبيه و تشويق                                                                        74
فصل سوم                                                                                            78
نتيجه گيري                                                                                           79
پي نوشت                                                                                              80
منابع                                                                                                    81
مقدمه
يكي از تعاريفي كه مي توان از ماليات هاي  مستقيم به عمل آورد عبارت است از پرداخت درصدي از دارايي ها و درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي با تصويب قانون گذار به دولت براي تامين بخشي از هزينه هاي آن و هدايت اقتصادي جامعه . از اين تعريف مي توان دريافت كه دولت از وصول ماليات دو هدف را دنبال مي كند . اول : تامين مالي بخشي از هزينه هاي عمومي و دوم : هدايت اقتصادي جامعه كه نسبت به هدف اول از اهميت بيشتري برخوردار است . هر تحليلگر اقتصادي مي داند كه يكي از اهداف مهم توسعه اقتصادي در جامعه ايجاد عدالت اجتماعي است و زماني اين عدالت ايجاد خواهد شد كه تعديل ثروت صورت گيرد يعني فاصله طبقاتي در جامعه كاهش يابد . دولت ها اعمال سياست هاي اقتصادي براي رفع ايم معضل نياز به ابزاربه ابزارهاي اقتصادي دارند . يكي از مهم ترين اين ابزارها اعمال سياست هاي مالياتي براي تعديل ثروت است . همان طور كه اشاره شد بخش مهم هدف وصول ماليات هدايت اقتصادي جامعه است . يعني با اعمال سياست هاي مناسب مالياتي مي توان فاصله طبقاتي را تا حدودي از بين برد .
فصل اول
ماليات برارزش افزوده :
بيم ها واميدها
1-ضرورت اجرای ماليات بر ارزش افزوده
از آن جا که مالیات ها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار          می آیند، بنابراین دولت ها به منظور تأمین هزینه های خود ملزم به یافتن شیوه های مناسب و جدید در وسعت بخشیدن به منابع مالیاتی خود هستند . گسترش این منابع جدید باید با اهداف کاهش هزینه وصول ، امکان تحقق وسعت پایه مالیاتی ، کاهش فرار مالیاتی ،از بین بردن شکاف میان درآمد مالیاتی بالقوه وبالفعل و… توأم باشد . تحقق اهداف مذکور در مالیات های مستقیم به دلیل گستردگی ، بوروکراسی اداری، هزینه بالای وصول، پیچیدگی امور تشخیص و وصول و… میسر نیست و تعمق در مالیات های غیر مستقیم عاملی در جهت دسترسی به اهداف ذکر شده است . به همین منظور دولتها در جهت تحول نظام مالیاتی وبهبود انواع مالیات های غیر مستقیم تلاشهای فراوانی در جهت ایجاد یک نظام پیشرفته مالیاتی به عمل آورده اند. یکی از آثار مثبت این تحول وضع مالیات بر ارزش افزوده است که به تعبیری می توان آن را نوع تغییر شکل یافته مالیات بر فروش دانست. بنا به تعریف مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالا ها وخدمات تعلق می گیرد ومنظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالا های تولید شده ویا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است. این مالیات مشابه مالیات بر فروش عمومی است که در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود با این تفاوت که در مراحل مختلف تولید وتوزیع ونه فقط در مرحله خرده فروشی، وصول شده ومزایایی در مقایسه با آن دارد (به عبارتی برخی مشکلات مالیات بر فروش را از بین می برد ).
برقراری و اجرای صحیح این نوع مالیات و بهره برداری مطلوب از آن نیازمند شناخت دقیق و رعایت ضوابط والزاماتی در این مورد است . بدهی است موفقیت در استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی منوط بر بکارگیری روش های صحیح اجرایی بوده که این امر مهم نیز در ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی هر کشور است.

دانلود مقاله مالیات
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد