اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خانه » لیست » پروژه » متالوژی » دانلود مقاله مباحثی در جوشکاری
دانلود مقاله مباحثی در جوشکاری

دانلود مقاله مباحثی در جوشکاری

مباحثی در جوشکاری

فهرست مطالب

تاریخچه ی جوشکاری                              ۱ ۵
فرآیندهای جوشکاری                         ۲ ۸
۱-۲ فرآیندهای جوشکاری با قوس الکتریکی ۸
۳-۱-۲٫ جوشکاری با گاز محافظ یا GMAW یا MIG/MAG ۱۲
۴-۱-۲٫ جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستنی یا GTAW یا TIG ۱۵
۵-۱-۲٫ جوشکاری پلاسما (PLASMA WELDING) ۱۵
ویژگی ها: ۱۸
۲-۲٫ فرآیندهای جوشکاری مقاومتی ۲۰
تولید گرما ۲۱
تکنیک های جوشکاری نقطه ای: ۲۳
ب) تنظیم کردن ماشین و محل جوش بر روی کار: ۲۴
ج) ظاهر جوش: ۲۵
نمونه هایی از دستگاه جوش نقطه ای: ۲۶
۳-۲٫ فرآیند های جوشکاری حالت جامد ۲۸
۱-۳-۲٫ جوشکاری اصطکاکی: ۳۰
جوشکاری اصطکاکی لحظه ای: ۳۱
جوشکاری اصطکاکی مداوم (پیوسته): ۳۲
شکل های دیگری از جوشکاری اصطکاکی: ۳۳
۴-۲ جوش گاز: ۳۳
۵-۲٫ فرآیند های جوشکاری با لیزر ۳۶
مزایای جوشکاری لیزر : ۳۸
موارد استفاده اشعه لیزر : ۳۹
الکترودها                                          ۳ ۴۱
۱-۳٫الکترود ۴۱
۲ -۳٫طبقه بندی پوشش های الکترود ها : ۴۳
۳-۳٫انتخاب نوع الکترود    Selecting the  Electrode ۴۵
۵-۳٫ عوامل فساد الکترود  : ۴۹
عیوب اصلی جوش                                  ۴ ۵۱
مقدمه ۵۱
Weld cracking ۵۶
ترک به صورت خط مرکزی ۵۷
ترک مرکزی ناشی از جدایش ۵۸
ترک مرکزی ناشی از شکل گرده جوش ۵۸
ترک مرکزی ناشی از شرایط سطحی جوش ۵۹
ترک منطقه متأثر از جوش ۵۹
ترک عرضی ۶۰
پیچیدگی ۶۱
انواع پیچیدگی ۶۱
آنیل کردن ۶۳
تنش زدائی ۶۳
نرمال کردن ۶۳
جوشکاری ترمیمی                            ۵ ۶۵
جوشکاری ترمیمی ۶۶
جوشکاری تکمیلی در حین تولید ۶۶
۲-۳فلز پایه و مواد مصرفی جوش      ۱-۲-۳٫ فلز پایه ۶۷
۳-۳٫ استاندارد مورد استفاده و قرارداد ۶۸
۱-۴٫ آماده سازی برای جوشکاری ۶۹
۲-۴٫ اجرای جوش ترمیمی ۷۱
منابع: ۷۳

تاریخچه ی جوشکاری

آثار باقیمانده از گذشته های بسیار دور نشانگر این واقعیت است که انسان های اولیه با استفاده از اصول فیزیکـی که امـروزه اساس جوشکـاری مدرن را تشکیـل می دهد قطعـات فلزی را بـه یکدیگر متصل می کردند. تجزیه و تحلیل ابزارهای کشف شده از قرون اولیه نشان می دهد که برای اتصال دو قطعه فلزی به یکدیگر ، لبه های گداخته شده این قطعات را روی یکدیگر قرار داده و با ضربات چکش بهم متصل می کردند.
مهمترین اصول فیزیکی که سنگ زیربنای متدهای معمولی جوشکاری در قرن حاضر را تشکیل می دهد در اواخر قرن نوزدهم کشف و ابداع شده و به تدریج در صنعت مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۱۸۸۷ یکی از دانشمندان روسی بنام Bernadas  اختراع متدی را به ثبت رساند که به وسیله آن قادر بود تا یک قطعه فلزی را با الکترود ذغالی به صورت موضعی با ایجاد قوس الکتریکی بین قطعه و الکترود ذوب نماید.
در ایـن زمان نامبــرده دو قطعه فلزی را در فاصله معینی از یکدیگر قرار داده و با استفاده از پدیده فـوق الذکر و حرکت الکترود ذغالی در طول شکاف بین دو قطعه و وارد نمودن همزمان میله ای فلزی از جنس قطعه در داخل قوس الکتریکی ، حمام مذابی به وجود آورد که بعد از منجمد شدن شکاف موجود را پر نموده و باعث به هم پیوستن این قطعات گردید.
چند سال بعد یعنی در سال ۱۸۹۱ دانشمند دیگر روسی بنام Slavjaniv  روش الکترود ذوب شونده را اختراع نمود. در این روش به جای الکترود ذغالی از یک الکترود فلزی استفاده شده که همزمان وظیفه فلز پرکننده را نیز به عهده داشت.
در روش الکترود ذوب شونده ذوب حاصل از الکترود فلزی در فاصله بین نوک الکترود و شکاف دو قطعه در معرض هوا قرار می گرفت که این امر باعث اکسیده شدن مذاب و در نتیجه در جوش ایجاد اشکال می کرد. از طرف دیگر قوس الکتریکی نیز ناپایدار بود که خود به خود غیر یکنواختی جوش را به دنبال داشت.
برای برطرف نمودن این عیوب در سال ۱۹۰۵ یک صنعتگر سوئدی بنامOscar  Kjellberg   الکترود فلزی پوشش دار را اختراع نمود. پوشش این الکترود را مخلوطی از مواد معدنی مختلف تشکیل می داد که قادر بود با تولید گاز و ایجاد سرباره ، مذاب حاصل از ذوب الکترود را در مقابل آثار نامطلوب تماس با هوا محافظت نماید. علاوه بر این ، پوشش الکترود باعث پایداری قوس الکتریکی و یکنواخت شدن جوش می گردید.
با اختراع الکترود پوشش دار ، صنعت این امکان را یافت تا جوش هایی با استحکام معادل فلز پایه بوجود آورد. اولین قایق ده متری تعمیراتی که تمام اتصالات آن توسط جوشکاری انجام شده بود در سال ۱۹۱۸ بـه آب انداختـه شد. از اواخر دهـه ۱۹۳۰ که احداث پل ها و خطوط راه آهن و نیز ساخت کشتی های اقیانوس پیما و غیره با روش جوش دادن قطعات به یکدیگر با سرعت آغاز گردید تا بهامروز که انسان به ساختن فضا پیما ، آسمان خراش ، نیروگاه هسته ای ، میکروپروسسور و غیره مشغولاست هنوز جوشکاری از روش های بسیار مهم اتصال محسوب می شود. فرآیندهای جوشکاری نه تنهابرای اتصال فلزات همجنس بلکه در موارد خاص با رعایت نکات تکنیکی و متالورژیکی ویژه برای اتصالفلزات غیر همجنس (مس-آلومینیوم) ، فلز به غیر فلز (سرامیک به فلز) و حتی غیر فلز به غیر فلز  (سرامیک به سرامیک) نیز استفاده می شود. علاوه بر کاربرد جوشکاری در اتصالات دائم کاربردهای دیگری نیز در صنعت معمول است (نظیر بازسازی عیوب قطعات ریختگی یا ماشین کاری شده ، بازسازی قطعات فرسوده و مستهلک شده و ایجاد موضوع جوش با خواص ویژه در فرآیند ساخت بعضی از قطعات صنعتی) که هر کدام جایگاه ویژه ای داشته و ضمن اینکه اهمیت آنها کمتر از کاربرد اصلی اتصال آن نیست.
تاکنون فرایندهای مختلف جوشکاری در دنیا ابداع شده که هر کدام کاربرد ویژه و نقاط ضعف و قوت خود را دارند. بعنوان مثال فرایند جوشکاری پتکی یا آهنگری (Forge Welding ) هنگامی که انسان اولیه با آتش و فلز آشنا شد متوجه شد که می توان دو قطعه فلزی بصورت سرد یا گداخته روی هم قرار داده و در اثر کوبیدن موجب اتصال آنها شود یا فرایند جوشکاری اصطکاکی تلاطمی ( Stir Friction Welding) که عمر کوتاهی دارد و هنوز مراحل ابتدایی کاربردی آن مطرح است و یا فرایندهای پیشرفته دیگری که مراحل آزمایشگاهی را طی می کند و نیز فرایند جوشکاری ابداع شده که ورق به ضخامت ۶۰۰ میلیمتر را با یک پاس بدون پخ سازی جوش می دهد و در مقابل فرایندی که عملیات جوشکاری را باید در زیر میکروسکوپ انجام داد و محل جوش را نمی توان با چشم غیر مسلح دید. یکی از تلاشهای متخصصین ابداع فرایندهای جوشکاری با کمترین هزینه و بیشترین سرعت و خواص کاملا” مشابه قطعه اصلی است.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است