دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مبارزه با تروریسم

مبارزه با تروریسم
فهرست مطالب
چكيده
فصل اول بررسي مفهوم تروريسم
گفتار اول – تعريف تروريسم
بند اول – واژه شناسي تروريسم
بند دوم – مشكل تعريف
بند سوم – در جستجوي تعريفي براي تروريسم
بند چهارم – انواع تروريسم
 گفتار دوم – سوابق تاريخي
بند اول – تروريسم در عهد باستان و قرون وسطي
بند دوم – تروريسم در روزگار معاصر
 گفتار سوم: اقدامات جامعة‌بين المللي براي مقابله باتروريسم
بند اول – اقدامات جامعة ملل
بند دوم – اقدامات سازمان ملل متحد
قسمت اول – كنوانسيونهاي بين المللي
قسمت دوم – قطعنامه هاي شوراي امنيت
بند سوم: كنوانسيونهاي بين المللي منطقه اي
گفتار چهارم: رويكرد حقوقي نسبت به تروريسم
بند اول: تروريسم در حقوق داخلي
بند دوم: تروريسم در حقوق بين الملل
بند سوم: اسلام و تروريسم
فصل دوم: بررسي مفهوم حق حيات
گفتار اول: حق حيات در نظام بين المللي حقوق بشر
حق حيات در كميسيون اروپايي حقوق بشر
 گفتار دوم – الزامات حقوقي مترتب بر حق حيات
بند اول : بعد منفي حق حيات
بند دوم: بعد مثبت حق حيات
بند سوم: استثنائات بر حق حيات
قسمت اول: مجازات اعدام
قسمت دوم: موارد خاص سلب «خود سرانة» حيات
بند چهارم: حق حيات و جنگ
بند پنجم: حق حيات در كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو
گفتار سوم: حق حيات در نظام حقوقي اسلام
بند اول: بعد منفي حق حيات در نظام حقوقي اسلام
بند دوم: بعد مثبت
بند دوم : تروريسم در حقوق بين الملل
تروريسم و قتل بيگناهان امروزه  به صورت چالشي بزرگ براي  جامعه بين المللي  درآمده است. آمار گروگان گيرها کشتار انسانهاي بيگناه دربمب گذاريها  و سوء قصدهاي  کور, مشکل جدي را براي  جامعه بزرگ  بين المللي مطرح کرده است. در اين ميان  اين سوال  اساسي مطرح است که  حقوق بين المللي  به عنوان  حقوق  جامعه بين المللي  چه نقشي  در اين رويارويي  خواهد داشت؟
بي شک  کثرت  متون حقوق بين المللي  درباره تروريسم  به بررسي هاي  عالي و برجسته اي در اين باب  راه برده است, ليکن در عين   حال بايد  به محدوديت هاي حقوق  بين المللي  براي مبارزه  موثر با تروريسم  توجه داشت  يکي از مهمترين  محدوديت ها, عدم وجود  تعريفي  دقيق و  پذيرفته شده از تروريسم  درعرصه حقوق  بين المللي  است. اين ايراد  مانع از ايجاد  يک رويکرد  حقوقي مطلوب  درقبال  مشکل تروريسم  شده است.
در پيش نويس  قانون صلح  وامنيت بشري,  که نخستين  بار در 1954 مورد مطالعه  کميسيون  ياد شده قرار  گرفت, اقدامات  تروريسي بخشي  از تعريف مفهوم تجاوز را تشکل  مي داد. تجاوز, از جمله به عنوان  ارتکاب  يا تشويق فعاليتهاي  تروريستي  توسط مقامات  يک دولت در دولت ديگر تعريف شده بود. پس از دوره اي طولاني  از بي توجهي, پيش نويس  قانون ياد شده  در سالهاي  91-1985  از نو مورد توجه قرار گرفت. در اين مرحله  تروريسم  موضوع  ماده جداگانه اي در پيش نويس قانون ياد شده  قرار گرفته بود………….

دانلود مقاله مبارزه با تروریسم
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد