دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مدیریت آموزشی

دانلود مقاله مدیریت آموزشی (اصول و کاربرد آن )

– تشخيص مفاهيم :

1-1-   مدیریت ، مديريت آموزشي اصول و کاربرد آنها

مدیریت در مفهوم کلی و عام آن به شکل ها و با دیدگاههای متفاوت تعریف شده است . همه اندیشمندان مدیریت در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که مدیریت عامل رسیدن به اهداف سازمان می باشد . استونر “stoner”  می گوید ،   فرآیند برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست یابی به اهداف معین سازمانی است . بیشترین تأکید این تعریف بر وظایف اصلی مدیریت و استفاده از همه منابع و امکانات برای رسیدن به هدف های سازمانی می باشد .

فلیپو “Flippo” مدیریت را هماهنگی همه منابع از طریق فراگردهای برنامه ریزی و کنترل عملیات سازمان بطوری که هدف ها را بتوان بطور موثر و صرفه جویانه حاصل نمود تعریف می کند . در این تعریف مدیریت جریانی مجموعه ای است که مهم ترین کار او هماهنگی ، برنامه ریزی و کنترل است . اساسی ترین نکته در تعریف فوق اصطلاحات موثر و صرفه جویانه است . موثر بودن کار مدیر یعنی دست یافتن به هدف ها و آنچه سازمان می بایست به آن برسد . مفهوم صرفه جویانه به معنی استفاده مناسب ، بجا و اقتصادی از امکانات و منابع موجود در سازمان است . مدیر باید در ظرف زمان و مکان و رعایت عمر و انرژی مصرف شده از منابع استفاده بهینه کند . صرفه جویانه یعنی این که برآیند نتایج بدست آمده بطور قایل ملاحظه ای از برآیند منابع ، نیروها ، امکانات ، انرژی و زمان صرف شده بیشتر باشد .

فهرست مطالب

1-.. تشخيص مفاهيم : 3

1-1- مدیریت ، مديريت آموزشي اصول و کاربرد آنها 3

1-2- انواع سبکهای مدیریتی : 6

1-3- آموزش و انواع آن. 9

1-4- سیستم ، انواع و کارکردهای آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی ) 11

1-5- سازمان ، انواع و کارکردهای آن  ( نظریه های سازمان مدیریت ) 15

2-.. برنامه ريزي ، نظارت بر اجراي برنامه ها : 19

2-1- برنامه ريزي آموزشي و نظارت بر اجراي آن برنامه ها 19

2-2- فرآيند برنامه ريزي آموزشي.. 20

2-3- اصول تدوين اهداف كلي و جزئي دوره آموزشي.. 21

2-4- اصولا تحليل محتواي دوره آموزشي.. 23

2-5- ويژگيهاي اساسي آموزش پودماني.. 23

3-.. ارزشيابي از دوره هاي آموزشي. 27

3-1- مفهوم ارزشيابي آموزشي و روشهاي آن. 27

3-2- اصول ارشيابي جامع و فراگير. 28

3-3- اصول ارزشيابي از اثر بخشي آموزشي.. 30

4-.. نحوه تهيه گزارش هاي مورد نياز يك آموزشگاه. 37

4-1- پايه هاي اساسي و مقررات مكاتبات اداري.. 37

5-.. برقراري روابط انساني و اصول ارتباطات.. 39

5-1- اصول برقراري روابط انسانی.. 39

5-2- مفهوم ارتباط و عوامل تشكيل دهنده آن. 40

5-3- عوامل مؤثر ارتباطي و سدها و موانع ارتباط.. 42

5-4- اصول روانشناسي عمومي.. 45

5-5- اصول جامعه شناسي عمومي : 48

6-.. نظارت بر امور مالي آموزشگاه : 51

6-1- هدف اصلي حسابداري و مفهوم معادله اصل آن. 51

6-2- مفاهيم و اصطلاحات حسابداري ( دارايي ها و بدهي ها ) 54

6-3- اصول عمومي حسابداري.. 57

6-4- ثبت معاملات حساب ها ( شناخت دفاتر مالي قانوني و دفاتر كمكي حسابداري ) 59

6-5- انواع گزارشهاي حسابداري ( تراز آزمايشي ، ترازنامه ، صورت سود و زيان و صورت حساب ) 65

7-.. تهيه محتواي مربوط به خلاقيت و نوآوريهاي مدير: 81

7-1- خلاقيت ، نوآوري و فنون آنها 81

7-2- شيوه هاي تفكر خلاق.. 86

7-3- موانع خلاقیت ونوآوری  درسازمانها: 90

8-.. نحوه پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار : 93

8-1- حوادث شغلي و علل بروز آنها و بهداشت محيط كار. 93

8-2- اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار. 104

8-3- عوارض جانبي و اصول کمکهای اوليه. 108

8-4- آتش‌سوزي و اصول انجام آتش نشاني.. 113

8-5- آسيب‌هاي‌ الكتريكي‌ 116

8-6- اقدامات‌ در وضعيت‌هاي‌ اورژانس‌: 119

علی علاقه بند ، مدیریت را بوجود آوردن و حفظ کردن محیطی که در آن افراد بتوانند در جهت برآوردن هدف های معینی بطور موثر و کار آمد فعالیت کنند تعریف می کند . در بیشتر تعاریف مدیریت ، به انسان و کار کردن انسان ها اشاره شده است . یک تعریف مدیریت را کار کردن با افراد و به وسیله افراد و گروه ها برای تحقق هدف های سازمانی معرفی می کند . صاحب نظر دیگری می گوید ، مدیریت یعنی هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران . عده ای نیز مدیریت را فراهم کردن محیط مناسب برای افراد می دانند .

1-1-1- کار کردهای مدیریت :

فرا گرد مدیریت را غابلاً بکار کردها یا وظایف مدیریت تفکیک و تجزیه می کنند منظور از کار کرد اشاره به فعالیت مهم و اساسی است که در نیل به هدف ضرورت تام دارد .

هانری فایول اولین کسی بود که فراگرد مدیریت را به وظایف یا کار کرد ها تقسیم و تعریف کرد او پنج وظیفه ی اساسی را در مدیریت تشخیص داد :

1-   برنامه ریزی ، یعنی پیش نگری و تدارک وسایل برای عملیات آینده .

2-    سازماندهی ، یعنی ترکیب و تخصیص افراد و منابع دیگر برای انجام دادن کار .

3-   فرماندهی ، یعنی هدایت و جهت دهی افراد در انجام دادن کار .

4-    هماهنگی ، یعنی به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه ی کوشش ها و فعالیتها .

5-    کنترل ، یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلیه امور طبق مقررات و دستورات  صورت می گیرند یا نه .

فرمت : قابل ویرایش |  WORD | صفحات : 124

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 

دانلود مقاله مدیریت آموزشی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد