دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مدیریت کشاورزی پایدار

مدیریت کشاورزی پایدار
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
توسعه پایدار
پایداری
کشاورزی پایدار
ویژگی کشاورزی پایدار
عوامل موثر در کشاورزی پایدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                 خصوصیات اکولوژیکی و زراعی سیستم های کشاورزی پایدار
موانع کشاورزی پایدار
بسط مفهومی کشاورزی پایدار
پایداری بیرونی
پایداری درونی
سیاسیت های موثر در کشاورزی پایدار
نتایج
فهرست منابع
چکیده
 امروزه حکم پایدار به طور گسترده در برنامه های توسعه به کار می برند براساس تعریف لغت نامه ها پایداری یک تلاش مداوم بر حفظ توانایی و بقاء جلوگیری از شکست و انقراض اطلاق می شود.
در نوشته های کشاورزی پایداری اساساً به حفظ ظرفیت باروری همراه با استمرار بقای منابع پایه است. گفتنی است کشاورزی پایدار نوعی از کشاورزی است که جهت منافع انسان بوده است و کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. در پارادیم کشاورزی پایدار یک جامعه انسانی پایدار استاندارد موقعیت است. یک کشاورزی پایدار باید قادر به حفظ ارزش خود برای جامعه انسانی باشد اثبات اینکه یک سیستم کشاورزی پایدار است یا ناپایدار احتیاج به جمع آوری داده های بسیار و ساختن دانش پایداری بر مبنای منطق دارد. و منطق و عقل سلیم باید منجر به اسن استنتاج شود که برای پایدار ساختن زندگی انسانی روی کره زمین، کشاورزی باید پایدار باشد. در واقع می توان گفت کشاورزی پایدار یک سیستم تلفیقی مدیریت است که به تولید فراوری و عرضه محصولات کشاورزی می پردازد و محتاج برنامه ریزی و انجام اقدامات تلفیقی است که این اقدامات به نوبه خود هم از لحاظ درونی (عناصر متعدد نظام کشاورزی) و هم از لحاظ بیرونی در ابعاد (طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی) پایدار باشد.
عناصر کلیدی : پایدار، کشاورزی پایدار.

دانلود مقاله مدیریت کشاورزی پایدار
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد