دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مضمون قانوني مراقبت پرستاري روانپزشكي

دانلود مقاله مضمون قانوني مراقبت پرستاري روانپزشكي

“مضمون قانوني مراقبت پرستاري روانپزشكي”
بستري شدن بيمار Hospitalizing The Patient
پذيرش داوطلبانه Voluntary Admission
پذيرش غير رسمي Informal Admission
پذيرش غيرداوطلبانه (حكم توقيف- پذيرش الزامي)
Involuntary Admission (Commitment)
فرآيند حكم توقيف (پذيرش الزامي) The Commitement Process
بستري شدن بلندمدت (توقيف رسمي)
Long – term (Formal commitment)
بستري شدن فوري (اورژانس) Emergency
خطر Dangerousness
بلاتكليفي حكم توقيف Commitment Dilemma
2- اندازه زيان
3- احتمال
4- نزديك شدن زمان وقوع خطر
5- تكرار متناوب
1- طبيعت زيان يا هدايت
آزادي انتخاب Freedom of Choice
ملاحظات اخلاقي Ethical Considerations
ترخيص از بيمارستان Discharge
ترخيص مشروط Conditional Discharge
ترخيص قضائي Judical discharge
ترخيص دائم (نهائي) Absolute Discharge
حكم‌توقيف يا پذيرش‌الزامي بيمارسرپائي Outpatient Commitment
حقوق بيمار Patients’ Rights
بي‌كفايتي ، عدم صلاحيت Incompetency
شش بعد از مفهوم محدوديت ها :
نقش پرستاري در حقوق بيمار
اقدامات نخستين براي وضع قانون Legislative Initiatives
مصوبه اصلاحي بودجه عمومي
Omnibus Budget Reconciliation Act (OBRA)
مصوبه آمريكائي هاي معلول Americans with Disabilities Act
مصوبه حفاظت و حمايت Protection and Advocacy Act
روانپزشكي و مسئوليت جنائي
Psychiatry & Criminal Responsibility
مقررات پيشرفته Advanced Directives
تست محرك غير قابل مقاومت Irresistible Impulse Test
تست مؤسسه حقوقي آمريكا American Law Institute’s Test
نقش قانوني پرستار
پرستار بعنوان فراهم كننده خدمات
دادخواهي Litigution
جايگاه بيماران رواني متخلف
مورد سوم: Bourlesses در برابر Delicata
خلاصه فصل Summary
مورد دوم: Lower Bucks Hospital در برابر Vattimo
ويژه گي هاي گزارشات خوب پرستاري:
مسئوليت هاي قانوني
پرستار به عنوان يك كارمند
پرستار بعنوان شهروند
برخورد منافع Interest Conflict Of
استخدام Employment :
انجمن پرستاران مريلند: ليست حقوق به ثبت رسيده پرستاران
Maryland Nurses’ Association
بطور فردي Individual:
حرفه اي Professional:
بطور فردي Individual:
استخدام Employment:
مورد اول: Strange در برابر Valentine………..

دانلود مقاله مضمون قانوني مراقبت پرستاري روانپزشكي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد