دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله معرفي اجمالي مخازن CNG و آزمونهاي مرتبط با آنها و استانداردهاي مربوط به آنها

معرفي اجمالي مخازن CNG و آزمونهاي مرتبط با آنها و استانداردهاي مربوط به آنها

فهرست مطالب
مقدمه
دلايل اين ايمني بيشتر
انواع مخازن CNG
بخش اول
مخازن نوع اول ـ مخازن تمام فلزي (CNG-1)
مخازن نوع دوم ـ مخازن كمرپيچ (CNG-2)
مخازن نوع سوم ـ مخازن تمام پيچ (CNG-3)
مخازن نوع چهارم ـ مخازن تمام كامپوزيت (CNG-4)
استفاده از مخازن CNG در جهان
بخش دوم
آزمونهاي مخازن
آزمون نفوذ گلوله
1. آزمونهاي تحمل آسيب
آزمون سقوط
آزمون تحمل خرابي (تحمل شكاف)
آزمون تصادف
2. آزمونهاي محيطي
آزمون قرارگيري در معرض دماهاي حدي
آزمون گسيختگي تحت تنش تنش سريعي
آزمون قرارگيري در معرض آتش (Bonfire)
3. آزمو‌ن‌هاي چرخة عمر
آزمون تركيدن هيدرواستاتيك
آزمون چرخه فشار در دماي محيط
آزمون نشست پيش از شكست
چرخه گاز طبيعي
آمار خرابي‌هاي ميداني
بازرسي مخازن NGV
استانداردهاي مخازن CNG
بخش سوم
1. استاندارد (CNG4) و ISO/FDIS/1143
2. استانداردهاي سيلندرها براساس NGV2-1992  و ANSI/A.G.A
3. استانداردهاي ايمني وسايل موتوري فدرال
4. استاندارد CGA/DOT FRP & FRP-2
بخش چهارم
اجزاي مخزن CNG
1. لاينر
2. قطعه رابط ورود گاز (BOSS)
3. جزء كمپوزتي CNG
4. فوم هاي قالبي تزريق شده
5. رنگ مخزن
ساخت مخازن CNG
بخش پنجم
مسير طراحي
فرايندهاي ساخت
انتخاب مخزن
بخش ششم
انتخاب مخازن CNG براي خودروها

  مقدمه

با توجه به مشكلات روزافزون آلودگي هوا و عواقب زيست محيطي آن به دليل استفاده از سوخت هاي دودزا (گازوئيل و بنزين و …) كه حجم عمده اي از اين آلودگي توسط وسايل نقليه شخصي يا عمومي توليد مي گردد، استفاده از سوخت گاز طبيعي به دليل توليد حداقل گازهاي آلوده كننده، درصد اولويت هاي دولت ها جهت جايگزين نمودن اين سوخت بار ديگر سوخت هاي موجود در وسايل نقليه قرار دارد.از مزاياي عمده سوخت گاز طبيعي نسبت به سوخت بنزيني مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:گاز طبيعي در مجموع داراي آلودگي كمتري نسبت به سوخت هاي فسيلي بوده و از لحاظ شرايط عملكردي موتور وضعيت بهتري از بنزين دارند، چراكه نسبت تراكم مناسب براي موتورهاي با سوخت گاز طبيعي14:1 است، در حالي كه عدد اكتان بنزين 90 مي‌باشد و سبب افزايش راندمان و كارآيي موتورهاي گازي مضر مي‌گردد.چنانچه موتور براي شرايط گاز سوز طراحي شود، قدرت بيشتري از موتورهاي بنزيني دارند. راندمان سوخت گاز حدود 15% بيشتر از بنزين است و همچنين ارزش حرارتي آن نيز حدود 13% بيشتر از سوخت بنزين است. قيمت گاز طبيعي در مقايسه با بنزين براي انرژي سوخت يكسان حدود يك سوم بنزين معادل مي‌باشد. گاز طبيعي آلودگي منواكسيدكربن را تا 90%، اكسيد نيتروژن را حدود 30% و هيدروكربن ها را تا 50% كاهش داده و تقريباً عاري از مواد سرطان زا مي باشند. اين مزيت ها مهمتريت عواملي هستند كه مشوق انتخاب گاز طبيعي به عنوان سوخت خودرو است ولي به اين نكته كمتر توجه مي‌شود كه آمار ايمني خودروهاي گازسوز (NGV) نسبت به تقريباً همه سوختهاي متداول يا جايگزين امروز، مطلوب ترين وضعيت را دارد.

دانلود مقاله معرفي اجمالي مخازن CNG و آزمونهاي مرتبط با آنها و استانداردهاي مربوط به آنها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد