دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله معماري روستايي و اقتصادي

دانلود مقاله معماري روستايي و اقتصادي

فهرست مطالب

مقدمه

روستا چيست؟

توسعه روستايي چيست؟

استراتژي توسعه روستايي

رويكردهاي اقتصادي

رويكردهاي اجتماعي – فرهنگي

رويكردهاي فضايي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي

تعريف و مفهوم رشد و اقتصاد

معيارهاي اندازه گيري توسعه

ويژگي‌هاي مهم توسعه اقتصادي

منابع عمده معيشت در حوزة نفوذ روستا

فعاليت‌هاي بخش كشاورزي

فعاليت‌هاي بخش صنعت

فعاليت‌هاي بخش خدمات

تحليل و استنتاج از بررسي‌هاي حوزة نفوذ

منابع اقتصادي روستا

فضاهاي ضروري در خانه‌هاي روستايي

10- فضا و ابزار كار

11-توان اقتصادي يا قدرت خريد خانواده

مقدمه

انسان پيش از آموختن كشاورزي و كشف فنون و ابزارهاي مختلف، براي تامين نيازهاي زندگي خود به كوچ و چندجانشيني مي‌پرداخت. انسان‌ها براي تامين غذاي موردنياز خود و يافتن مكاني مناسب براي سكونت، به مكان‌هاي مناسب داراي منابع طبيعي (مرتع، آب، حيوانات) مهاجرت مي‌نمودند. از زماني كه انسان كشاورزي را آموخت و توانست ابزارهاي مورنياز زندگي خود را بسازد به يكجانشيني روي آورد و روستاها متولد شدند. روستاها يا دهات، اولين مراكز اجتماعي زندگي نوين انسان محسوب مي‌شوند.

طبق تحقيقات باستان‌شناسان، قديمي‌ترين دهكده‌هاي جهان كه تاكنون بوسيله حفاران پيدا شده، در خاورميانه واقع است. دو روستا در ”جارمو“ و ”تپه سربين“ واقع در ايران و عراق امروزي، نشان مي‌دهد كه يكجانشيني يا تشكيل اجتماعات روستايي، دست‌كم به 10000 سال پيش بر مي‌گردد.

با رشد و تكامل مراكز روستايي و ظهور كسب‌وكارهايي غيرازكشاورزي (تجارت، خدمات، حكومت‌) شهرها بوجود آمدند. بخاطر تمركز بالاي جمعيت در مناطق شهري توام با رشد پرشتاب صنايع و خدمات، به سرعت شهرها توسعه پيدا كردند در حاليكه روستاها به كندي حركت نمودند.

فهرست منابع

  • آسايش، حسين: كارگاه برنامه ريزي روستايي، دانشگاه پيام نور
  • راهنماي مطالعات حوزه نفوذ نقاط روستايي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي معاونت كامران روستايي
  • موسوي جهرمي، يگانه: توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، دانشگاه پيام نور
  • قره باغيان، مرتضي:اقتصاد رشد و توسعه
  • ازكيا، مصطفي: جامعه شناسي روستايي
  • دكتر زرگر: درآمدي برمعماري روستايي ايران – انتشارات شهيد بهشتي
  • فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 68
  • نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد
دانلود مقاله معماري روستايي و اقتصادي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد