دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مفهوم کارآفرینی

مفهوم کارآفرینی
فهرست مطالب
مقدمه
مفهوم واژه كارآفريني
كارآفريني ازديدگاه اقتصاد دانان
كارآفريني ازديدگاه محققين علوم رفتاري
كارآفريني ازديدگاه محققين علوم رفتاري
 تحليلي برتعاريف ارائه شده درخصوص كارآفريني
ديدگاههاي مختلف نسبت به كارآفريني
 نظر شبكه هاي اجتماعي به كارآفريني
 شركت هاي بزرك براي بقاء خود استراتژيهاي متفاوتي ارائه نمودند            
 مكتب سوداگرايان، فيزيوكرات ها، كلاسيك ها، ماركسيست ها     
مكاتب نئوكلاسيك ها ونمائيون
رويكرد ويژگي ها
نياز به توفيق
مركز كنترل
نياز به استقلال
خلاقيت
تحمل ابهام
رويكرد رفتاري
خصايص جمعيت شناختي
ويژگي هاي مرتبط با سابقه وپيشينه فرد
انواع مدل هاي كارآفريني
ضرورت كارآفريني در سازمان
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و جمعيت شناختي كارآفرينان مستقل با كارآفرينان سازماني
تفاوت كاركردي كارآفريني مستقل با كارآفريني سازماني
ماهيت سازمان هاي بزرگ
فقدان استعداد كارآفرينانه
شيوه هاي نادرست پاداش
مدل هاي ارائه شده براي ايجاد كارآفريني در سازمان
مدل كارآفريني سازماني
مدل هاي ايجاد كارآفريني در شركت
سابقه آموزش كارآفريني
دو ويژگي شركت كنندگان در اين برنامه هاي آموزشي
تحقق در آموزش كارآفريني
افراد تحت پوشش آموزش كارآفريني 
اهداف آموزش كارآفريني
 وضعيت تحقيقات در سال 1980 
وضعيت تحقيق در سال 1985
دلايل انحراف ناشي از عدم ارائه تعريف دقيق كارآفريني
ديدگاه علمي يكپارچه
ديدگاه هاي چندگانه و متعارض
عمل گرايي ( Pragmatist ) و فراتجدد گرايي ( Post Modernist )
خط فكري، اصول و تعصبات در روش تحقيقي
تحقيق اقتضايي، محيطي و چند جانبه
واحد تحليل
مقدمه :
بررسي تعاريف متعدد ارائه شده از طرف صاحبنظران است كه هركدام برحسب زمينه علمي و تجربي خود مطرح كرده اند. تنوع و گوناگوني برداشت ها از مفهوم  كارآفريني، از نكات جالب توجه دراين مورد است كه به نوبه خود مشكلاتي به همراه دارد.
برخورد صاحبنظران با مقوله كارآفريني همچون برخورد افراد نابينايي است كه با موجودي مواجه مي شوند و هر كدام متناسب با عضوي از حيوان كه لمس مي نمايند به  توصيف آن مي پردازند. ازاين رو درك كامل موضوع كارآفريني نيازمند داشتن ديدگاه بين رشته اي است چراكه كارآفريني برحسب ماهيت خود وبرحسب توجه  محققين رشته هاي مختلف ازديدگاه اقتصادي، روانشناسي، جامعه شناسي و حتي تاريخي تعريف شده است.
در تعاريف كارآفريني، تفاوت هاي مغاير و متناقضي به چشم مي خورد، اما براين نكته اتفاق نظر هست كه اصلاح كارآفريني دست كم بخشي ازكاركرد تصميم گيري  را در جهت هدايت عملياتي سازمان در بر گيرد. تفاوت ها در تعريف كار آفريني نشان دهنده گستردگي و اهميت و برپائي موضوع است كه باعث ارائه مدل ها، تئوري ها  و نظرات تفاوتي را فراهم مي آورد…………

دانلود مقاله مفهوم کارآفرینی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد