دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مقايسه چهار طرح ضرب كننده RNS

دانلود مقاله مقايسه چهار طرح ضرب كننده RNS

فهرست مطالب

1- مقدمه 1
1-1 سيستم عددي باقيمانده 1
1-2 قضيه باقي مانده هاي چيني 2
1-3 كاربردهاي RNS 3

2- روشهاي ضرب پيمانه اي  5
2-1 روش مونتگمري 5
2-2 بررسي اجمالي روشهاي موجود پياده سازي ضرب در RNS 6
2-3 نكاتي پيرامون چهار طرح مورد نظر 7

3- طرح اول 8
3-1 مقدمه 8
3-2 بررسي سوابق 8
3-3 الگوريتم 9
3-4 پياده سازي سخت افزاري 10
3-5 محاسبه پيچيدگي مساحت و تأخير طرح اول 13

4- طرح دوم 15
4-1 مقدمه 15
4-2 بررسي سوابق  15
4-3 الگوريتم 15
4-4 پياده سازي سخت افزاري 18
4-5 محاسبه پيچيدگي مساحت و تأخير طرح دوم 20

5- طرح سوم 21
5-1 تبديل سيستم RNS (Residue Conversion) 28
5-2 پياده سازي سخت افزاري 30
5-2-1 پياده سازي تبديل RNS 31
5-2-2 پياده سازي بخش اصلي الگوريتم (الگوريتم مونتگمري با RNS) 34
5-3- محاسبه پيچيدگي مساحت و تأخير طرح سوم  36
5-3-1 عناصر وابسته به ROM 36
5-3-2 عناصر رياضي 36
5-3-3 تأخير و مساحت تبديل كننده RNS استاندارد 37
5-3-4 محاسبه مساحت و تأخير تبديل كننده RNS سريع 44
5-3-5 مساحت و تأخير طرح سوم 50
5-4 نتايج پياده سازي در طرح سوم  56

6- طرح چهارم 58
6-1 بيان مقاله در مورد سيستم RNS  59
6-2 بيان مقاله از ضرب پيمانه اي بدون تقسيم (روش مونتگمري) 60
6-3 بررسي صحت الگوريتم 62
6-4 روش تبديل RNS 66
6-5 پياده سازي سخت افزاري 67
6-5-1 تبديل RNS ناقص 68
6-5-2 پياده سازي بخش اصلي طرح چهارم (الگوريتم مونتگمري) 68
6-6 محاسبه پيچيدگي تأخير و مساحت طرح چهارم 70
6-6-1 محاسبه تأخير و مساحت تبديل RNSناقص 70
6-6-2 محاسبه تأخير و مساحت در طرح چهارم 72
6-7 نتايج شبيه سازي در طرج چهارم 80

7- مقايسه  طرح ها وجمع بندي  81
7-1- مقايسه چهار طرح 81
7-2- جمع بندي  98

8- مراجع
ضميمه : MOMA

دانلود مقاله مقايسه چهار طرح ضرب كننده RNS
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد