دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مهارت اجتماعی در فرزندان

دانلود مقاله مهارت اجتماعی در فرزندان

دانلود مقاله مهارت اجتماعی در فرزندان عنوان تحقیق مورد نظر بررسی مقایسه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی در شهرستان لالی خوزستان است.گسترش روابط انسانی در دوران نوجوانی نیاز افراد را در کسب مهارتهای اجتماعی برای تسلط بر ارتباطات بین فردی را بیشتر میکند. روش تحقیق حاضر با توجه به اهداف وفرضیات تحقیق از نوع عملی مقایسه ای است یعنی در واقع محقق با مقایسه دو گروه می خواهد میزان مهارت اجتماعی هر گروه را بررسی کند. فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۷۶

دانلود مقاله مهارت اجتماعی در فرزندان

دانلود مقاله مهارت اجتماعی در فرزندان

دانلود مقاله مهارت اجتماعی در فرزندان

فهرست مطالب

فصل اول  (کلیات پژوهش)

مقدمه

بیان مسئله واهمیت موضوع

اهداف تحقیق

سئوالات و فرضیات تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف متغیرها

فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش)

مقدمه

زمینه های رشد در نوجوانان وجوانان

تربیت اجتماعی نوجوانان وجوانان

شناخت و تربیت نیازهای اجتماعی

نیاز به امنیت اجتماعی

نیاز به تعلق داشتن

نیازبه توجه

نیاز به تحسین

نیاز به موفقیت

دانلود مقاله مهارت اجتماعی در فرزندان

تقویت احسس کفایت و عزت نفس در جوانان ونوجوانان

تقویت ابزارهای ارتباطی

ارتباط غیر کلامی

اساسی ترین نیاز نسل جوان و نوجوان

تاثیر خانواده وگروه همسالان بر نوجوان و جوان

نگرش ایستا و بازدارنده

نگرش آزاد منشانه وافراطی

نگرش متزلزل و تخریبی

نگرش پویا و سازنده

نظریه موریس دبس

تاثیر دوستان و همسالان در نصمیم گیری های نوجوان

دوستان وهمسالان، نوجوان را به رقابت وا می دارند

مهارتهای اجتماعی

تعریف مهارتهای اجتماعی

نظریه یادگیری

پاداش وتنبیه

مشاهده الگو

نظریه میدانی

نظریه گروه اجتماعی

هنجار

نقش

روی آورد اجتماعی

روی آورد شناختی (تحولی نگر)

پرورش مهارتهای اجتماعی

آموزش مهارتهای اجتماعی به افرادی که دچار جدائی اجتماعی هستند

انتخابهای مهارتهای اجتماعی

نظریه مورگان وتراور

عوامل انتخاب مهارتهای اجتماعی

تئوریهای رشد

نظریه اریکسون در مورد تئوری رشد

معیارهای اجتماعی در انتخاب مهارت

ارزیابی رفتارهای عاطفی وشناختی

ارزیابی رفتارهای عاطفی

ارزیابی رفتار شناختی

مهارتهای اجتماعی وپیشرفت تحصیلی

مشکل تحصیل نوجوانان وجوانان

جنسییت و مهارتهای اجتماعی

انتخاب رفتار شناختی وعاطفی در مهارتهای اجتماعی

مهارتهای اجتماعی مربوط به عواطف

مهارتهای اجتماعی مربوط به شناخت

ادراک اجتماعی

حل مساله

دانلود مقاله مهارت اجتماعی در فرزندان

خود آموزی

نوسازی شناختی

ماهیت مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی

ارتباط وارتباط میان فردی

ارتباط بین نوجوانان وجوانان اجتناب ناپذیر است

ارتباط  بین نوجوانان وجوانان هدفمند است

ارتباط بین نوجوانان چند بعدی است

اشکالات ناشی از اختلالات عاطفی وبیماریهای روانی درنوجوانی وجوانی

عقب نشینی وبازگشت

همانند سازی

برون افکنی

جبران

دلیل تراشی

سرکوبی

نگرانی

ترس

احساس حقارت

اضطراب

حالات هیستریک

رهنمودهای اسلام برای برخورداری با جوانان ونوجوانان

پیشینه تحقیق در ایران

پیشینه خارج از کشور

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

روش نمره گذاری

روش تجزیه وتحلیل داده ها

فصل چهارم

آمار توصیفی مربوط به مهارت اجتماعی

آماراستنباطی مربوط به فرضیات مهارت اجتماعی گروه های مختلف

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

محدودیتها

پیشنهادات

خلاصه

منابع ومأخذ

دانلود مقاله مهارت اجتماعی در فرزندان

فهرست جداول

جدول شماره (۱)آمار توصیفی مربوط به میزان مهارت اجتماعی دانش اموزان

جدول شماره(۲) آمار توصیفی مربوط به میزان مهارت اجتماعی دانش آموزان خانواده های فرهنگی

جدول شماره(۳) آمار توصیفی مربوط به میزان مهارت اجتماعی دانش آموزان خانواده های غیر فرهنگی

جدول شماره(۴) آمار توصیفی مربوط داده های مهارتهای اجتماعی (دختران و پسران خانواده های  فرهنگی وغیر فرهنگی

جدول شماره(۵) آمار توصیفی مربوط نمرات مهارتهای اجتماعی (دختران و پسران خانواده های  فرهنگی وغیر فرهنگی)

جدول شماره(۶) آمار توصیفی مربوط سوالات  مهارتهای اجتماعی (دختران و پسران خانواده های  فرهنگی وغیر فرهنگی

جدول شماره (۷) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل دختران خانواده های  فرهنگی وغیر فرهنگی)

جدول شماره (۸) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسران خانواده های  فرهنگی وغیر فرهنگی)

جدول شماره (۹) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسرا ن و  دختران خانواده های  فرهنگی وغیر فرهنگی)

جدول شماره (۱۰) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسرا ن و  دختران خانواده های  فرهنگی)

جدول شماره (۱۱) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسرا ن و دختران خانواده های  وغیر فرهنگی)

جدول شماره (۱۲) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسرا ن و  دختران

جدول شماره (۱۳) مربوط به تحلیل واریانس (نمرات مهارت اجتماعی دانش آموزان

جدول شماره(۱۴)مربوط میانگین

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

دانلود مقاله مهارت اجتماعی در فرزندان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد