دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مهندسی مجدد چیست

مهندسی مجدد چیست

فهرست مطالب
مقدمه 1
مهندسي مجدد چيست ؟ 3
تفاوت مهندسي مجدد و بهبود تدريجي 6
ساختار سازماني و طراحي ساختار 16
عدم قطعيت 16
تخصص گرايي 17
وابستگي 17
متغيرهاي طراحي سنتي 20
ساختار 20
فرآيند هاي كاري 20
ارتباطات 20
روابط ميان سازماني 23
سازمانهاي تي شكل 26
مراحل طرح ريزي سازمان تي شكل 30
اشارات ضمني 41
نقش افراد در سازمانهاي فناوري اطلاعات – محور 44
سازمانهاي سنتي با عناصر الكترونيكي 44
ايجاد شكلهاي جديد از سازمان 45
مقدمه
گسترش سازمان ها ، پيچيده شدن فعاليتها ، ورود رقباي جديد به صحنه تجارت ، گسترش فعاليت سازمان ها از نظر جغرافيايي ، كمرنگ شدن مرزهاي جغرافيايي در فعاليت هاي كسب و كار، شكر گيري اقتصاد جهان و جهاني شدن روندي بود كه در طي چند دهه به مرور برسازمانهاحاكميت يافت و سازمان ها نيز بالاجبار به طراحي ساز و كارهايي پرداختند كه بتوانند خود را همگام با تغييرات سازماندهي و ادامه حيات دهند .
سازمان ها دريافتند كه شيوه هاي سنتي كسب و كار ديگر پاسخ گويي شرايط محيطي نوين نيست و در صدد برآمدند تا شيوه ها و سياست هاي سنتي خود را كنار گذاشته و با بهره گيري از فرصتهاي به وجود آمده حاصل از رشد وگسترش فناوري و به طور خاص فناوري اطلاعات ، فعاليتهاي خود را بازنگري و به صورت كارآ و اثر بخش طراحي كنند .
فشارهاي محيطي بر يك سازمان را مي توان در سه بعد مورد بررسي قرارداد كه به 3C’s معروف هستند .(Hamer  &  Champy 1993)
الف : مشتري امروزه مشتري مي داند كه چه مي خواهد ، چه ميزان مايل است پرداخت كند وچگونه كالا يا خدمات خود را با توجه به علاقه اش دريافت كند .
ب : رقابترقابت به طور قابل ملاحظه اي در زمينه هاي كيفيت ، قيمت ، انتخاب ، خدمات و زمان تحويل در حال افزايش است . حف موانع تجاري ، رشد مؤسسات بين الملل و رشد و نوآوري فناوري رقابت را بسيار فشرده و نزديك كرده است .
ج : تغييرتغيير به طور مستمر در حال انجام است . بازار ، كالا ، خدمات ، فناوري و محيط هاي كسب و كار و افراد غالباً به طور قابل ملاحظه و غير قابل پيش بيني در حال تغيير هستند . بنابراين با توجه به تغييرات نياز بود كه يك نوع باز انديشي اساسي در سازماندهي روش هاي كسب و كار سازگار با فناوري و محيط رقابتي انجام شود تا سازماني فرآيند محور جايگزيني ادارات سنتي شوند .


دانلود مقاله مهندسی مجدد چیست
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد