دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله نرم افزارهای سیستم خبره

معرفی نرم افزار های سیستم خبره

نرم افزارهای سیستم خبره

مثالی کاربردی از یک سیستم خبره :

ارزيابي سيستم خبره برنامه ريزي توليد(GENESYS):

امروزه روند روبه رشد پيچيدگي در صنايع توليدي و نياز به کارايي بيشتر، چرخه توليد محصول کوتاه تر، انعطاف بيشتر، کيفيت بهتر محصولات ، ارضاي هرچه بهتر توقعات مشتريان و هزينه هاي کمتر چهره توليد را تغيير داده است. يک چالش بزرگ براي شرکتهاي امروزي تنها اين نيست که چگونه خود را با اين محيط متغير تجاري سازگار کنند بلکه همچنين براي آنها اين موضوع مطرح است که چگونه از وضعيت به وجود آمده براي ايجاد برتري هاي رقابتي استفاده کنند. به منظور دستيابي به چنين مزايايي ، شرکتها به دنبال راههايي براي بهينه کردن عمليات در سيستم هاي توليدي خود هستند.برنامه ريزي توليد يکي از حياتي ترين بخشهاي سيستمهاي توليدي است. کلاسن و مالستروم (1982) اهميت برنامه ريزي توليد را اينگونه بيان مي کنند:

صدها ربات و يا تجهيزات کنترل کامپيوتري که ميليونها دلار براي آنها هزينه شده باشد، چنانچه به خاطر برنامه زمانبندي غلط ، مورد استفاده نامناسب قرار گيرند داراي کمترين ارزشي نيستند.

از آنجايي که مکانيزم برنامه ريزي توليد سنتي و متمرکز در مقابل از انعطاف کافي براي پاسخگويي به شرايط جديد رقابت جهاني برخوردار نبود، بسياري از از شرکتهاي توليدي تصميم به استفاده از سيستمهاي هوشمند گرفتند. تکنولوژي سيستمهاي خبره راهي براي غلبه بر چنين مشکلاتي و شيوه اي براي طراحي و پياده سازي محيطهاي توليد هوشمند توزيع شده فراهم مي آورد.

در دهه گذشته  علاقه براي بهره گيري از سيستمهايي که آنها را سيستمهاي خبره   ( يا سيستمهاي مبتني بر دانش[3])مي نامند در حد وسيعي گسترش يافته است. سيستمهاي خبره ابزارهاي قدرتمند و منعطفي را براي حل مسائل مختلفي که نمي توان آنها را توسط روشهاي سنتي و رايج حل کرد فراهم کرده است. از طرفي بسياري از محققان و نويسندگان بر اين نکته اجماع دارند که سيستم خبره مي تواند تاثير به سزايي در بهبود برنامه ريزي و زمانبندي توليد داشته باشد. اين قسمت در نظر دارد بکارگيري سيستم خبره مبتني بر دانش را براي زمانبندي توليد اثربخش در شرکتهاي توليدي متوسط و کوچک معرفي کند. هدف اصلي مولف از این بخش معرفي حل مسائل زمانبندي با استفاده از روش سيستم خبره و نشان دادن نحوه توسعه چنين سيستم هايي است . براي آشنايي خوانندگان، در بخش قبلی  مفاهيم سيستم خبره بيان شد و در این قسمت روش سيستماتيک توسعه آن بيان مي شود.

فهرست منابع:

.الهی،شعبان؛ رجب زاده، علی.(1382).سیستمهای خبره الگوی هوشمند تصمیم گیری. تهران:شرکت چاپ و نشربازرگانی.

Anne Olsen.” ARTIFICIAL INTELLIGENCE”2000[on-line].Available:

http://www.slais.ubc.ca/courses/libr500/2000-2001-wt1/www/a_olsen

Charles W. Baily,Jr.” Intelligent Library Systems:Artificial Intelligence Technology And Library Automation Systems”1991[on- http://eprints.rclis.org/archive/00001497 line].Available:

Expert systems”2004[on-line]. Available: http://www.everything2.com/index.pl?node_id=162097

James G. Williams and Ken Sochats.” Application of Expert Agents/Assistants in Library and Information Systems”2005[on-line].Available: http://ltl13.exp.sis.pitt.edu/Website/Webresume/ExpertAgentsPaper/Expert.htm

School Of Library And Information Science, Indiana University,” Artificial Intelligence And Libraries”,1999[on-line]. http://www.dochzi.com/l600/index.htm Available:

ArtificialIntelligence:Aknowledge-Based Approach”,by Morris W. Firebaugh, 1988

“Artificial Intelligence:A modern Approach”,by Russel & Norvig. 1995.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 38

*******************************************************

نکته : فایل قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله نرم افزارهای سیستم خبره
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد