دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله نظام خانوادگی دراسلام

نظام خانوادگی دراسلام
فهرست مطالب
مقدمه
تاريخچه نظام خانوادگي
راه كارهاي تقويت نظام خانوادگي
مقدمه
درك درست و عملي از نيازهاي فرزندان
تلاش براي كاهش جمعيت خانواده و فاصله سني پدر و مادر با فرزندان
افزايش نقش پرورشي پدر و مادر
تقويت سنت پسنديده(( صله رحم ))
تقويت اقتدار خانواده براي نظارت بر دوستي ها نامتعارف
كاهش پيش زمينه هاي ناسازگاري اعضاي خانواده با ارزش هاي خانوادگي
توجه به نقش مثبت صدا و سيما در تقويت نهاد خانواده
تعريف خانواده و ويژگيهاي آن
نظام هاي حاكم بر خانواده
تحول خانواده در بستر تاريخ
مقايسه تمدن هاي مختلف
خانواده در جهان
خانواده در اسلام و ايران
مقدمه
ميزان تاثير ثروت و زيبايي در امر ازدواج
ازدواج مسلمان با غير مسلمان
بررسي امكان عملي از ازدواج با فرد غير مسلمان                                                                 
  خانواده در اسلام و ايران : تعدد زوجات(چند زني)                    
مقدمه                                                                                                                     
تعدد زوجات ( چند زني )                                                                                            
خانواده در اسلام و ايران : اجراي صيغه نكاح        
مقدمه                                                                                                                                                                              
خانواده در اسلام و ايران : قرابت نسبي                                 
مقدمه                                                                                                                     
قرابت فرزند خو.اندگي                                                                                                
ازدواج هاي فاميلي                                                                                                    
خانواده در اسلام و ايران : قرابت ارضاعي      
شرايط ايجاد حرمت از طريق رضاع
مصاهره
خانواده در اسلام و ايران : روابط اخلاقي متقابل زن و شوهر
مقدمه
روابط اخلاقي متقابل زوجين
مصاديق و موارد سوء معاشرت
خانواده در اسلام در اسلام و ايران : روابط اخلاقي متقابل والدين و فرزندان
مقدمه
حقوق فرزندان بر والدين
تاثير فردي و اجتماعي نام هاي سوء
خانواده در اسلام و ايران : خواستگاري
مقدمه
خانواستگاري صريح
خاستگاري با كنايه
بررسي مدت زمان كيفيت و چگونگي ارتباط  زوجين در دوران نامزدي
خانواده در اسلام و ايران : نكاح منقطع
مقدمه
دليل تشريع و قانونگذاري ازدواج موقت
شباهت هاي نكاح دائم و موقت
تفاوت هاي نكاح دائم و موقت
خانواده در اسلام و ايران : مهر
مقدمه
منابع

مقدمه

اهميت خانواده به عنوان يك واحد اجتماعي، مسأله اي غير قابل ترديد است. تأثير خانواده در كودك از نظر فرهنگي، اجتماعي، اخلاقي و عاطفي بسيار مهم و باارزش است؛ زيرا طفل، مباني زندگي را در آنجا فرا مي گيرد و خوب و بد را از آنجا مي آموزد. از اين رو، خانواده اي كه آرامش روحي بر آن حكمفرماست، بهترين آموزشگاه براي كودكي است كه بايد در آينده به جرگه عظيم اجتماع بپيوندد. بيشتر «بايدها» و «نبايدها» «خوبيها» و «زشتيها» و روحيات كودك در خانواده پايه گذاري مي شود.
آشنايي با روشهاي تربيت كودك از ضروريات زندگي خانواده هاست. بر هر پدر و مادري لازم است كه قبل از تولد فرزندشان، اصول اوليه تربيتي را فرا گرفته، خود را براي رسالت سنگين تربيت فرزند، با استفاده از شيوه هاي صحيح تربيتي و كاربرد آن در مقاطع مختلف سني، آماده كنند.
تاریخچه نظام خانواده
نظام خانوادگی در دوره ساسانی، مقارن با ظهور اسلام
تعدد زوجات در دورة ساسانی جاری و معمول بوده است. و جای انکار نیست. ازهرودوت یونانی و استرابون در عصر هخامنشی گرفته تا مورخین عصر حاضر این مطلب را تایید کرده اند.
هرودوت دربارة طبقة اشراف عهد هخامنشی می‏گوید:
« هر كدام از آنها چند زن عقدی دارند ولی عدة زنان غیرعقدی بیشتر است.» (مشیرالدوله، تاریخ ایران باستان، جلد ششم، چاپ جیبی/ 1535.)
استرابون دربارة همین طبقه می‏گوید: «آنها زنان زیاد می‏گیرند و با وجود این، زنان غیرعقدی بسیار دارند.» (همان ص 1543)
ژوستین از مورخان عصر اشكانی دربارة اشكانیان می‏گوید: «تعداد زنان غیرعقدی در میان آنها و بخصوص در خانوادة سلطنتی از زمانی متداول شده بود كه به ثروت رسیده بودند، زیرا زندگانی صحراگردی مانع از داشتن زنان متعدد است.(همان ص 2693)
آنچه در ایران باستان در میان طبقة اشراف معمول بوده است چیزی بالاتر از تعدد زوجات یعنی حرمسرا بوده است و لهذا نه محدود به حدی بوده است، مثلاً چهار تا یا بیشتر یا كمتر، و نه مشروط به شرطی از قبیل عدالت و تساوی حقوق زنان و توانایی مالی یا جنسی، بلكه همان‏طور كه نظام اجتماعی، یك نظام طبقاتی بوده است، نظام خانوادگی نیز چنین بوده است.
دختر مستقلاً حق اختیار شوهر نداشت. این حق به پدر اختصاص داشت. اگر پدر در قید حیات نبود، شخص دیگر اجازة شوهر دادن دختر را داشت. این حق نخست به مادر تعلق می‏گرفت و اگر مادر مرده بود متوجه یكی از عموها یا داییهای او می‏شد. (ایران در زمان ساسانیان/ کریستین سن 346 و 347.)………..

دانلود مقاله نظام خانوادگی دراسلام
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد