دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله نقش مواد معدنی وویتامینها در تغذيه گاو شيری

نقش مواد معدنی وویتامینها در تغذيه گاو شيری
فهرست مطالب
نقش  مواد معدنی  و ویتامینها در تغذيه گاو شيری :‏ .1
تغذيه مواد معدنی :‏ 2
ميزان دست يابی زيستی  زيست دستيابی  از مواد معدنی :‏ 3
احتياجات معدنی :‏ 7
ميکرو ماينرالها  مواد معدنی با مقادير کم  :‏ 10
تعادل يونهای مثبت و منفی :‏ 13
روشهای تغذيه مواد معدنی :‏ 15
روش جبری :‏ 15
روش گزينش آزاد :‏ 15
پاشيدن بصورت سطحی :‏ 16
ويتامين ها :‏ 16
 موضوع اين مقاله بررسي بهترين منابع مواد غذائی و ويتامين ها ، احتياجات متداول براي توليد و تجربيات تغذيه ای برای مشخص شدن اين احتياجات و بالا بردن سطح توليد و سلامتی گاو شيری است .‏
تغذيه مواد معدنی
احتياجات به مواد معدنی
ويتامين ها
نتيجه گيری
گاو شيری براي توليد مناسب ، عملكرد توليدی ، سلامت گله و توليد مناسب شير به حداقل 12معدني و ويتامين نياز دارد. با وجود اين كه علامات ناشی از كمبود مواد غذائي كمتر ديده ميشود ، اما در بعضی موارد كم يا زياد بودن مواد غذائی و يا ويتامين ها رخ ميدهد . حتی اندكی به هم خوردن تعادل يا كمبود ميتواند باعث مشكلات در توليد شير ، سلامتی و بطور كلی توليد شود. با بالا رفتن ميانگين توليد ، تنظيم و تعادل در مواد معدنی و ويتامين های جيره گاو اهميت زيادی پيدا ميكند .‏…………..

دانلود مقاله نقش مواد معدنی وویتامینها در تغذيه گاو شيری
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد