دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز

نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز
فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول
پیش نوین گرایی

عهد قدیم
سومری‎ها
مصر باستان
چین باستان
یونان باستان
سقراط
افلاطون
ارسطو
ایران باستان
مدیریت بعد از اسلام
جمع‎بندی ویژگی‎های دوره پیش‎نوین‎گرایی

فصل دوم
نوین گرایی در مدیریت

خصوصیات قرون وسطی
مدرنیسم:
دستاوردهای مدرنیسم
تئوری سیستم‎ها
ویژگی سیستم:
انواع سیستم
ویژگی‎های تئوری:

فصل سوم
پسانوین گرایی در مدیریت

مفهوم و فلسفه پسانوین‎گرایی
سازمان از دیدگاه پسامدرنیسم:
اساس تفکر سازمانهای مدرنیسم عبارت بودند از:
پست مدرنیسم در مدیریت
مقایسه بین مدرنیسم و پست مدرنیسم

فصل چهارم
بصیرت و عمل

«بر مبنای بصیرت و بینش خویش گام بردار» حضرت علی(ع)
لزوم و اهمیت بینش (چشم‎انداز)‌
عناصر مؤثر در بصیرت:
ویژگی‎های بصیرت
اهمیت بصیرت:
رابطه بصیرت و عمل در نظام آموزشی
ویژگیهای مدیریت آینده‎نگر
سطوح بینش

فصل پنجم
سازمان های مجازی
ویژگی‎های سازمان مجازی
ادارات مجازی و سازمان مجازی و انواع آن
دانشگاه مجازی
دانشگاه مجازی در مقابل دانشگاه واقعی
ساختار دانشگاه مجازی


فصل ششم
سازمانهای یادگیرنده
سازمانهای یادگیرنده
اهداف سازمان یادگیرنده
سطوح حوزه‎های معرفتی فراگیری سازمانی
مهارتهای لازم برای افراد در سازمان یادگیرنده
راهبردهای گسترش سازمان یادگیرنده


فصل هفتم
تعارض و کشمکش های سازمانی

تعارض:
اجزای تعارض:
فلسفه‎های گوناگون تعارض
سطوح تعارض سازمانی
1- تعارض بین فردی:
2- تعارض بین‎گروهی:
3- تعارض بین سازمانی:
انواع تعارض سازمانی
دسته‎بندی دیگر از انواع تعارض‎های سازمانی:
راهبردهای مدیریت تعارض
فصل هشتم
مدیریت کیفیت جامع
مدیریت کیفیت جامع
شاخص‎های اصلی مدیریت کیفیت جامع
اصول چهاده‎گانه مدیریت کیفیت جامع از نظر دمینگ:
فناوریهای مدیریت و فناوریهای پشتیبانی در مدیریت کیفیت جامع
مشکلات پنج‎گانه مدیریت کیفیت:

دانلود مقاله نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد