دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله وصیت

وصیت فهرست مطالب
مقدمه2
بخش اول : تعاريف و کليات 3
1- معناي وصيت3
2- مشروعيت وصيت5
3- اقسام وصيت6
3-1- وصيت تمليکي6
3-2- وصيت عهدي 6
4- ارکان وصيت 7
5- آيا وصيت عقد است يا ايقاع 8
6- لزوم وجواز در وصيت 8
7- وصيت در قانون مدني ايران و ساير کشورها 9
بخش دوم : ترجمه و تحقيق
انواع وصيت 13
1- وصيت تمکيلي 13
2- وصيت عهدي13
وصيت در قرآن 16
فهرست منابع و مآخذ 33
مقدمه
از مهم‌ترين مسائلي كه جامعه بشري در دنياي قديم و تا عصر حاضر نيازمند آن بوده و هست . رعايت متقابل اصول و حقوق اجتماعي و بطور كل اجراي عدالت است كه اسلام نيز بر آن تكيه كرده و حكم وصيت يكي از آن حقوق مي‌باشد كه در قالب واژه وصي و مشتقاتش در قرآن كريم در موارد مختلف بيان فرموده است كه هر واژه به مقتضي بيان حقي از حقوق اجتماعي است بنابراين وصيت امري مهم است تاجايي كه خداوند مي فرمايد شرع و آييني كه براي شما مسلمين قرار داده شده همان حقايقي است كه بر نوح و ديگر پيامبران سفارش نموديم در اسلام وصيت شروع است با توجه به كتاب و سنت و اجماع و عقل در مذهب شيعه و در اهل تسنن با اختلافاتي و همين طور راجع به اقليت‌هاي ديني طبق قانون اساسي در اصول 12 و 13 به موضوع وصيت طبق فقه خودشان پرداخته است . واژه وصيت در بين علماء مورد اختلاف نظر است . در جمع بندي نظرات واژه وصيت به معناي وصل ، عهد است كه معناي وصل در قانون اساسي ايران سازگار ولي در اكثر آيات قرآن معناي عهد مورد نظر مي‌باشد وصيت اقسام و اركان دارد كه بدون آنها وصيت محقق نمي‌شود . از نظر اكثر حقوقدانان وصيت عقد است نه ايقاع . از ديگر معاني وصيت كه در قرآن بكار رفته امر به اطاعت والدين ، پند و اندرز اخلاقي ، وصيت راجع به ارث فرزندان و همسر …. پس وصيت اجازه خاصي است كه به موجب آن اشخاص مي‌توانند حتي اراده خود را در زماني كه حيات ندارند به اجرا گذارند ………..

دانلود مقاله وصیت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد