دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله يادگيري مشارکتي

يادگيري مشارکتي
فهرست مطالب مقدمه
ارکان اصلي يادگيري
وابستگي متقابل سازنده
تعامل تشويق کننده ي رو در رو
مسئوليت فردي
راه هاي ايجاد مسئوليت فردي
مهارت هاي گروهي و بين فردي
پردازش گروهي
پيشينه ي نظري
اجراي يادگيري مشارکتي در کلاس درس
نکات مفيد براي معلمان کم تجربه در يادگيري مشارکتي
فوايد کاربرد روش يادگيري مشارکتي
فوايد اجتماعي
فوايد روان شناختي
فوايد تحصيلي
فوايد ارزيابي
هفت قاعده کلي و بنياني در مورد تدريس و يادگيري
تشويق تعامل ميان معلم و دانش آموزان
گسترش همکاري بين دانش آموزان
تشويق و توسعه يادگيري فعال
ايجاد بازخورد سريع
تأکيد بر استفاده درست از زمان
افزايش سطح انتظارات از دانش آموزان
پذيرش استعدادهاي گوناگون و روش هاي يادگيري
درگير شدن فراگيرندگان در جريان درس 
آموزش شاگرد محوري
يادگيري مشارکتي و گروهي
يادگيري فردي
مطالعة مشارکتي
کتابخانه‌هاي کلاسي، بستر چالش ذهني دانش‌آموزان
کسب آمادگي و تقويت توانايي هاي معلم
يادگيري معلم را بر يادگيري محصل مقدم بشماريم.
معلم واقعي
سخن پاياني
منابع
مقدمه
اين موضوع که دانش آموزان چگونه يکديگر را درک کرده و چگونه با هم ارتباط برقرار مي کنند جنبه اي فراموش شده از آموزش است . بيشتر زمان آموزش ، صرف ايجاد ارتباط مناسب بين دانش آموزان و مواد آموزشي مي شود  و مقدار نيز صرف چگونگي تعامل با دانش آموزان مي گردد . اما چگونگي ارتباط دانش آموزان با يکديگر، ناديده گرفته شده است . سه راه اصلي که دانش آموزان هنگام يادگيري مي توانند با يکديگر تعامل داشته باشند عبارت است از :
1-              با هم رقابت داشته باشند  تا بهترين فرد مشخص شود ( موقعيت رقابتي )
2-              به طور انفرادي به سمت  هدفشان پيش روند بدون اينکه توجهي به ديگران داشته باشند ( موقعيت انفرادي )
3-              به طور مشارکتي عمل کرده و همان علاقه اي را که يادگيري نيز داشته باشند
( موقعيت مشارکتي )
موقعيت رقابتي به عنوان وابستگي متقابل مخرب مطرح است که در آن يک شخص برنده و ديگران بازنده مي باشند. در موقعيت يادگيري انفرادي ، دانش آموزان مستقل از  يکديگر و براي رسيدن به ملاک هاي از پيش تعيين شده توسط معلم، تلاش مي کنند . موفقيت آنها بستگي به دستيابي به ملاک ها داشته و عملکرد سايرين در نمره ي آنها موثر نيست .
موقعيت يادگيري مشارکتي ، به عنوان نوعي وابستگي متقابل سازنده مطرح است به اين معني که دانش آموزان در گروه هاي کوچک با هم مشارکت و در يادگيري مطالب به يکديگر کمک مي کنند به طوري که هر يک از آنها در آينده بتوانند به صورت
انفرادي از عهده انجام آن برآيند آنها موفقيت  يکديگر را تحسين  کرده و همديگر را در انجام تکاليف  تشويق مي کنند و ياد مي گيرند که بدون توجه به نژاد ، طبقه ي اجتماعي ، هوش، و يا توانايي متفاوتشان با يکديگر کار کنند.

دانلود مقاله يادگيري مشارکتي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد