دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله پستهاي فشار قوي و فلسفه وجودي آنها

پستهاي فشار قوي و فلسفه وجودي آنها
فهرست مطالب
پيشگفتار
پستهاي فشار قوي و فلسفه وجودي آنها
پست توليد
پست انتقال : Primary-grid
انواع پستها
مواردي كه در طراحي بايد در نظر گرفت
شين بندي انواع مختلفي دارد
پستها ممكن است از لحاظ ساختماني صورتهايي گوناگون داشته باشد
بي خط 132k.vورودي به پست شامل
ترانس ولتاژ   P.T
ترانسفورماتورهاي ولتاژ انواع مختلفي دارد
Line trap( فيلتر فركانس 50Hz)
تستهاي كه در مورد ترانس ولتاژ ها صورت مي گيرد
تست هاي c.t
انواع كليدهاي قدرت
مارشلينگ باكس
ارت هوايي
بي خط 132kvورودي به ترانس
بريكر
ترانسفورماتور قدرت
اساس كار ترانسفورماتور
ترانسفورماتورهاي قدرت 3 فاز
انواع ترانسفورماتور
مراحل بي برقي نمودن يك ترانس قدرت
سيستم آتش نشاني
قسمت IN Door
زمين كردن
زمين كردن الكتريكي سه نوع است
اصطلاحاتي كه در زمين كردن بكار مي رود
تعيين مشخصات زمين حفاظتي
در داخل محوطه تاسيسات فشار قوي
تاسيسات زمين
انواع ميل ها
ايمني باس بار
مقدمه و اصول حفاظت
رله و ساختمان آن
رلة سنجشي بر دو نوع است
ساختمان و طرز كار رله
رلة الكترو مغناطيسي
رله با آهن ربايي دائم ( رلة آهنربايي )
رلة الكترو ديناميكي
رله كمكي تأخيري
رله جريان زياد
رلة ازدياد ولتاژ
رلة افت ولتاژ
رلة ازدياد ولتاژ
رلة جهت ياب
رلة ديستانس ( رلة مقاومت سنج )
رلة ديفرانسيل
حفاظت شين
حفاظت شين توسط رلة امپدانس كم
حفاظت شين ساده توسط رلة ديفرانسيال
حفاظت شين هاي چند تايي
حفاظت توسط رلة جهت دار
نواقص موجود در سيستمهاي فشار قوي و راه حلها
راه حلها به نظر اينجانب حقير و ارادتمند شما
منابع و مأخذ
پيش گفتار
امروزه كسي  نمي تواند حضور حياتي و تعيين كننده ، صنعت استراتژيك برق را در متن و حاشيه زندگي فردي و اجتماعي انكار كند و همگان بر ضرورت گسترش روز افزون اين صنعت به عنوان يكي از اساسي ترين پايه هاي توسعه ملي واقفند .
در عين حال انرژي الكتريكي به عنوان يكي از شاخصه هاي پذيرفته شده براي اندازه گيري ميزان صنعتي بودن جوامع تلقي مي شود و در جوامعي كه تلاش در خور ، در جهت پيشرفتهاي روز افزون به چشم مي خورد و آحاد آن در تكاپوي دست يابي به اهداف والاتري گام بر مي دارند . انسان بزرگترين سرمايه محسوب مي شود ، بنابراين فراهم آوردن شرايطي كه انرژي الكتريكي به صورتي ايمن و بي خطر در اختيار مصرف كننده قرارگيرد ، از اصول اوليه در فرآيند توليد ، انتقال و توزيع برق به شمار  مي رود . همان طور كه مي دانيم اختراع برق مهمترين پديدة تمدن بشر بوده و انرژي يكي از عوامل تعيين كننده رفاه بشري است . برق در زندگي بشر عامل اصلي رفاه و آسايش است . پيشرفت بشر در علم و به كار گيري آن در خدمت تكنولوژي باعث رشد سريع صنايع و افزايش روزافزون مصرف برق شده است اما همين تكنولوژي به علت سهل انگاري و غفلت در طرز استفاده از تجهيزات فني ، حوادث و اتفاقات ناگواري را باعث مي شود . آمار آسيبهاي ناتوان كننده ، گوياي اين واقعيت تلخ است كه در 90% حوادث بر اثر رعايت نكردن مقررات ايمني ، بي احتياطي ، سهل انگاري ، غفلت در استفاده از شبكه ها و خطوط انتقال انرژي به وقوع مي پيوندد كه متأسفانه با مرگ و مير ، ايجاد ناتوانيها و خسارات مالي هنگفت نيز همراه است . اما چنانچه انجام بازرسي عمليات و تعميرات در شبكه ها و خطوط انتقال انرژي مطابق با مقررات و دستورالعمل هاي ايمني تدوين يافته صورت پذيرد ، هيچگونه خطري بدنبال نخواهد داشت و كار در محيطي مناسب و ايمن صورت خواهد گرفت . در غير اينصورت حوادثي را بدنبال خواهد داشت كه موجب پشيماني خواهد بود به منظور پيشگيري از وقوع حوادث ناگوار و جلوگيري از ضايعات به ياري خداوند متعال ، كتاب مقررات ايمني كردن محيط كار تدوين يافته است كه در شبكه هاي انتقال برق مورد استفاده كاركنان قرار گيرد .
پستهاي فشار قوي و فلسفه وجودي آنها
با توجه به توسعه سريع و همه جانبه صنعت در جهان امروزي ، مساله تأمين انرژي مورد نياز براي صنايع و رفع احتياجات روزمره بشر ، اهميت خاصي را به خود گرفته است . حال با توجه به آنكه انرژي الكتريكي به سهولت براي مصرف كنندگان در دسترس بوده و استفاده از آن آسان است و راندمان بالايي كه نسبت به ساير انرژيها دارد ، لذا استفاده از اين انرژي بسيار زياد شده و اين خود باعث بوجود آمدن نيروگاههاي بزرگ و به كارگيري سيستمهاي انتقال انرژي بسيار وسيعي شده است . با توجه به اينكه قدرت توليد نيروگاههاي بزرگ تماماً در محل توليد مصرف نخواهد شد ، لذا بايد براي انتقال اين انرژي از محل توليد به مكانهاي ديگر از خطوط انتقال استفاده شود كه در اين خطوط بدليل اندوكيتويته زياد جريان كوري وجود دارد كه خود باعث تلفات زياد و حرارت مي شود ، لذا براي اينكه بتوانيم از افت ولتاژ جلوگيري كنيم بايستي بطريقي ولتاژ توليد شده ژنراتور را بالا برده ، زيرا با بالابردن ولتاژ ، جريان را كاهش مي دهيم و در نتيجه تلفات خط انتقال كاهش مي يابد. براي اين منظور از پستها كه يكي از قسمت هاي مهم شبكه هاي انتقال و توزيع مي باشند استفاده مي شود تبادل انرژي در فواصل دور و در سطح كشور مستلزم افزايش ولتاژ و سپس كاهش آن به ميزان مناسب مي باشد افزايش و كاهش ولتاژ همچنين ارتباط و اتصال خطوط به يكديگر توسط پستهاي فشار قوي امكان پذير مي باشد . پستها بطور كلي به انواع زير تقسيم مي شود .

دانلود مقاله پستهاي فشار قوي و فلسفه وجودي آنها
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد