دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله پوشاک در ایران زمین

دانلود مقاله پوشاک در ایران زمین

دانلود مقاله پوشاک در ایران زمین تن پوش در ایران همانند دیگر جنبه های فرهنگ ما، دارای تنوعی در حد وسعت جغرافیایی و قدمتی شانه به شانه تاریخ این مرز پرگهر است. آن چه ما امروز به راستی در کشور احساس کمبود می کنیم نوعی نگاه خاص و ویژه به مساله پوشش است که برای زیست در دنیای امروز و جذب درست فرهنگ آن ضروری است.اگر چه که در طول تاریخ سرزمینمان هیچگاه مجموعه ای سازمان یافته و متمرکز برای بر آوردن تمام نیازهای طراحی لباس شکل نگرفته اما با توجه به احساس نیاز به طراحی لباس و داشتن لباس های مخصوص در هر عصر و دوران این نیاز به گونه های مختلف و به صورت جسته و گریخته در قالب کارگاههای دوخت و طراحی و خیاطی لباس پاسخ داده شده است. ……..

دانلود مقاله پوشاک در ایران زمین

 

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
لباس ملی و مهندس بهشتی
سخنی با مسئولان فرهنگی، هنری اعتقادی کشور

تصویب آئین نامه صدور مجوز نمایشگاه های مد و لباس
۱ ) فصل اول : مبانی و تعریف پیش نیازها
۱ . ۱ ) نمایش مد (Fashion Show)
۱ . ۲ ) مد
۳ . ۱ ) مد چیست؟
۱ . ۴ ) رشته ها (شاخه های )مد
۱ . ۵ ) مد و تنوع در پوشاک
۱ . ۶ ) مدل (Model)
۱ . ۶ . ۱ ) مدلهای نمایش لباس (Fashion Models)
۱ . ۷ ) سکوی نمایش مد (گربه رو) (cat walk)
۱ . ۸ ) پوشاک (clothing)
۱ . ۸ . ۱ ) مواد لباس (جنس لباسها)
۱ . ۹ ) مد، تبلیغات، فروش
۱ . ۱۰ ) معماری برای طراحان مد باز آفرینی پدیده خرید
۲ ) فصل دوم: تاریخچه پوشاک در ایران
۲ . ۱ ) تاریخچه لباس
۲ . ۱ . ۱ ) نگاهی به تاریخچه نساجی در ایران
۲ . ۲ ) هنر نساجی در دوره ساسانی
۲ . ۲ . ۱ ) سیر نمادین در طراحی پارچه های ساسانی
۲ . ۲ . ۲ ) منسوجات نمادین ساسانی
۲ . ۳ ) لباس زنان ایرانی
۲ . ۴ ) نساجی در دوره هخامنشیان
۲ . ۴ . ۱ ) دوران مادها و هخامنشیان
۲ . ۵ ) لباس مردان

دانلود مقاله پوشاک در ایران زمین

۲ . ۵ . ۱ ) پوشش سر
۲ . ۵ . ۲ ) تن پوشهای رویی
۲ . ۵ . ۳ ) پیراهنها و تونیکها
۲ . ۵ . ۴ ) شلوار
۲ . ۵ . ۵ ) پای افزار

۲ . ۶ ) لباس زنان
۲ . ۷ ) دوره اشکانیان
۲ . ۷ . ۱ ) لباس مردان
۲ . ۷ . ۲ ) پای افزار
۲ . ۷ . ۳ ) لباس زنانه

۲ . ۸ ) دوره ساسانیان
۲ . ۸ . ۱ ) لباس زنانه
۲ . ۸ . ۲ ) لباس سلطنتی
۲ . ۸ . ۳ ) لباس مردانه
۲ . ۹ ) دوره پیش از اسلام در شرق ایران
۲ . ۹ . ۱ ) لباسهای رسمی مردان و زنان و جامه جنگجویان
۲ . ۹ . ۲ ) سعدی ها و ختنی ها
۲ . ۹ . ۳ ) پوشاک سعدیان
۲ . ۹ . ۴ ) پای افزار
۲ . ۱۰ ) پوشاک طوایف ایرانی مقیم استپ های دریای سیاه و قفقاز
۲ . ۱۱ ) پوشاک دوره مغول و تیموریان
۲ . ۱۲ ) دوران صفویان و قاجاریان
۲ . ۱۲ . ۱ ) دوره صفویه
۲ . ۱۲ . ۲ ) دوره قاجاریه
۲ . ۱۳ ) دوره پهلوی
۲ . ۱۳ . ۱ ) لباس زنان دوره رضاخان
۲ . ۱۴ ) لباس کردی در ایران
۲ . ۱۴ . ۱ ) لباس کردهای کلیمی
۲ . ۱۵ ) پوشاک بلوچ در ایران
۲ . ۱۶ ) پوشاک در خراسان
۲ . ۱۷ ) لباس کردها و ترک ها در آذربایجان
۲ . ۱۸ ) پوشاک مردم حوزه های دریای خزر
۲ . ۱۹ ) لباس زنان گیلان
۲ . ۲۰ ) پوشاک ایلات قشقایی
۲ . ۱۲ ) پوشاک بختیاری ها و سایر اقوام لر زبان
۲ . ۱۲ ) پوشاک بختیاری ها و سایر اقوام لر زبان
۳ ) فصل سوم: مصادیق و نمونه های مشابه

دانلود مقاله پوشاک در ایران زمین

۳ ) فصل سوم: مصادیق و نمونه های مشابه
۳ . ۱ ) فروشگاه پوشاک تن در فضایی سازمان یافته
۳ . ۲ ) فروشگاه پرادا/ طرح کولهاس نیویورک
۳ . ۳ ) مرکز خرید فوئف هوف، مونیخ
۴ ) فصل چهارم: اصول برنامه ریزی عملکردی و استانداردها
۴ . ۱ ) فضا های فنی و کارگاهی

۴ . ۱ . ۱ ) کارگاه خیاطی
۴ . ۲ ) کارگاه عکاسی
۴ . ۳ ) کلاسهای آموزشی تئوری
۴ . ۴ ) موزه

۴ . ۴ . ۱ ) طرح ریزی موزه در مجموعه
۴ . ۴ . ۲ ) اتاقهای نمایشگاه، شکل و نیاز
۴ . ۴ . ۳ ) خصوصیات سالن نمایشگاه
۴ . ۴ . ۴ ) روشهای مختلف هدایت بازدید کنندگان
۴ . ۴ . ۵ ) مسیرهای حرکتی
۴ . ۵ ) موزه مردم شناسی
۴ . ۵ . ۱ ) انواع موزه های مردم شناسی
۴ . ۵ . ۲ ) موزه های مردم شناسی علم
۴ . ۵ . ۳ ) موزه های مردم شناسی منطقه ای
۴ . ۵ . ۴ ) موزه های هوای آزاد
۴ . ۵ . ۵ ) برنامه ها و عملکرد های موزه های مردم شناسی
۴ . ۵ . ۶ ) به نمایش گذاشتن اشیاء
۴ . ۶ ) کتابخانه
۴ . ۷ ) سالن مطالعه نشریات و مدارک ادواری
۴ . ۸ ) بخش خدمات کامپیوتری
۴ . ۹ ) سالن شو
۴ . ۹ . ۱ ) آرایش و ابعاد صندلی
۴ . ۹ . ۲ ) سالن انتظار
۴ . ۱۰ ) رستوران
۴ . ۱۰ . ۱ ) کافه تریا
۴ . ۱۱ ) بخش تجاری
۴ . ۱۱ . ۱ ) انواع مراکز خرید
۴ . ۱۱ . ۲ ) شناخت انواع مراکز تجاری (به طور عام)
۴ . ۱۱ . ۳ ) تسهیلات تجاری

دانلود مقاله پوشاک در ایران زمین

۴ . ۱۱ . ۴ ) مرکز خرید جامع
۴ . ۱۲ ) Powercenter
۴ . ۱۲ . ۱ ) مراکز خرید از تولید به مصرف و حراجی ها
۴ . ۱۲ . ۲ ) مراکز خرید منطقه ای.
۴ . ۱۲ . ۳ ) فضاهای تجاری سنتی ناحیه ای با فرم مرکزی

۴ . ۱۲ . ۴ ) بازارهای موقتی
۴ . ۱۲ . ۵ ) مرکز خرید خاص
۴ . ۱۳ ) مرکز life style
۴ . ۱۴ ) شناخت مراکز خرید معاصر

۴ . ۱۵ ) مجموعه های تجاری
۴ . ۱۵ . ۱ ) فروشگاههای بزرگ
۴ . ۱۵ . ۲ ) فروشگاههای زنجیره ای
۴ . ۱۶ ) مقدمات طراحی مراکز تجاری
۴ . ۱۶ . ۱ ) اصول مکان یابی مراکز خرید
۴ . ۱۶ . ۲ ) اصول مکان یابی مرکز خرید
۴ . ۱۶ . ۳ ) فاکتورهای اقتصادی تعیین کننده ارزش سایت
۴ . ۱۷ ) جذابیت برای مراجعه کنندگان
۴ . ۱۸ ) طراحی مراکز خرید
۴ . ۱۸ . ۱ ) برنامه ریزی فضایی
۴ . ۱۸ . ۲ ) طراحی و برنامه ریزی فضایی مناطق اطراف
۴ . ۱۸ . ۳ ) امنیت
۵ ) فصل پنجم: بررسی خصوصیات کالبدی، جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران
۵ . ۱ ) تاریخچه شهر تهران
۵ . ۲ ) وجه تسمیه تهران
۵ . ۳ ) تاریخچه پیدایش تهران

۵ . ۴ ) تاریخچه توسعه تهران
۵ . ۴ . ۱ ) وسعت تهران (تهران قدیم)
۵ . ۴ . ۲ ) جمعیت تهران (تهران قدیم)
۵ . ۴ . ۳ ) انتخاب تهران به پایتختی
۵ . ۴ . ۴ ) دروازه های تهران

دانلود مقاله پوشاک در ایران زمین

۵ . ۵ ) تهران امروز
۵ . ۵ . ۱ ) سابقه شهر تهران
۵ . ۵ . ۲ ) حوزه نفوذ
۵ . ۵ . ۳ ) گسترش فیزیکی شهر تهران
۵ . ۶ ) جمعیت تهران

۵ . ۷ ) وضعیت اقتصادی
۵ . ۸ ) زبان و مذهب
۵ . ۹ ) جغرافیای تهران
۵ . ۹ . ۱ ) موقعیت عمومی شهر تهران
۵ . ۹ . ۲ ) موقعیت طبیعی شهر تهران
۵ . ۹ . ۳ ) موقعیت جغرافیایی
۵ . ۹ . ۴ ) تعداد شهرستانها، دهستانها و آبادیها
۵ . ۱۰ ) عوامل اصلی شکل دهنده اقلیم استان
۵ . ۱۰ . ۱ ) ارتفاعات استان تهران
۵ . ۱۰ . ۲ ) عرض جغرافیایی
۵ . ۱۰ . ۳ ) منابع آبها (منابع رطوبتی)
۵ . ۱۰ . ۴ ) توده های هوا و سیستم های هواشناسی موثر بر استان تهران
۵ . ۱۱ ) عوامل فرعی موثر بر اقلیم استان تهران
۵ . ۱۲ ) آب و هوای تهران

۵ . ۱۲ . ۱ ) بادها
۵ . ۱۲ . ۲ ) نم نسبی
۵ . ۱۲ . ۳ ) بارندگی

۵ . ۱۲ . ۴ ) دما
۵ . ۱۳ ) مطالعات زمین شناسی
۵ . ۱۴ ) پهنه بندی خطر زمین لرزه در تهران
۵ . ۱۵ ) نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی
۶ ) فصل ششم: بررسی و شناخت بستر طراحی
۶ . ۱ ) موقعیت سایت

دانلود مقاله پوشاک در ایران زمین

۶ . ۲ ) کاربری سایت در طرح جامع و طرح تفضیلی
۶ . ۳ ) موقعیت نمادین محل و عناصر همجوار
۶ . ۴ ) دسترسی های پروژه
۶ . ۵ ) دید و منظر
۷ ) فصل هفتم: مبانی نظری، برنامه فیزیکی پروژه
۷ . ۱ ) مبانی نظری
۷ . ۲ ) مبانی نظری طرح
۷ . ۳ ) بخش بندی فضاها

۷ . ۴ ) تعیین سطوح زیر بنا:
۸ ) فصل هشتم: معرفی پروژه
۸ . ۱ ) اسکیسها و روند طراح
۸ . ۲ ) پلان ها و نقشه های ایزومتریک
۸ . ۳ ) نماها
۸ . ۴ ) مقاطع
۸ . ۵ ) تصاویر d3…………………

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

*******************************************************

  فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۱۳

دانلود مقاله پوشاک در ایران زمین
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد