دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله چگونه می توانیم تدریس موفق داشته باشیم؟

چگونه می توانیم تدریس موفق داشته باشیم؟
فهرست مطالب1
چکیده مقاله2
مقدمه3
ارتباط واثرآن درفرآیندتدری4
نگرش کلی درمورد تدریس6
مهارتهای قبل ازتدریس7
الگوی یک طرح درس 8
مهارتهای ضمن تدریس 12
مهارتهای پس ازتدریس 13
فنونی چند درمورد انگیزش15
منابع ومآخذ 18
چکیده مقاله
ما دراین مقاله سعی کرده ایم بیشتردرمورد چگونه ارائه تدریس موفق بحث می کنیم. اول ازهمه چیزازارتباط صحبت می کنیم.
چون قبل ازهرگونه اقدام به تدریس ایجاد ارتباط گرم و مناسب بین دانش آموز و معلم ضروری به نظرمی رسد. درمورد انواع ارتباط و عواملی چند درمورد قطع ارتباط صحبت می کنیم. پس ازایجاد ارتباط اولین اقدامی که برای تدریس به نظرمی رسد تهیه یک طرح درس مناسب می باشد. طرح درس یعنی با طرح ونقشه وارد کلاس شدن است. وباعث می شود معلم درکنترل کلاس هم موفق باشد. پس ازارائه یک طرح درس نکاتی چند درمورد چگونگی آغازفرآیند آموزش بیان کرده ایم. وپس ازآن به بررسی عوامل موثردرفرایند قبل ازتدریس می پردازیم. پس ازکسب مهارت های قبل ازتدریس به بررسی فرآیند ضمن تدریس ومهارتها و فنون لازم برای آن می پردازیم. درمرحله سوم مهارت های پس ازتدریس را بررسی می کنیم. که ارزشیابی و فنونی چند راشامل می شود. درمورد انگیزش نیزصحبت کرده ایم و ازروشهای ایجاد انگیزش دردانش آموزان بحث کرده ایم. ودر پایان فنون مختلفی را برای کنترل کلاس و ارائه یک تدریس موفق ارائه داده ایم که امیدواریم مستمرثمرواقع شود
واژگان کلیدی:
ارتباط
فنون تدریس
آموزش وپرورش
انگیزش
مقدمه
اینک معلمان باید دراین فکرباشند که درفرایند تدریس- یادگیری خویش درکلاس درس چه چیزهایی باید آموخته شود؟ به چه کسانی باید آموخته شود وچگونه آموخته شود. معلمان باید سعی و تلاش نمایند تا فعالیت هایشان درکلاس درس متوجه نکته ای که هدف نامیده می شود باشند. این اهداف ممکن است توسط دیگران طراحی شوند ویا گاهی خود معلمان این کاررا به عهده بگیرند. اهداف راچه معلمان وچه برنامه ریزان طراحی نمایند شرط لازم وضروری جهت تحقق پیدا کردن آنها درکلاس های درس داشتن دانش ومهارت هایلازم و به کارگیری آنها درزمان مناسب ومقتضی توسط معلمان است. منظورازدانش تدریس بعد شناختی حرفه معلمی است که مجموعه آگاهیها ودانستنی های ذهنی را شامل می گردد که معلم درتحلیل مسائل وموضوعات تعلیم وتربیت به کارمی گیرد.

دانلود مقاله چگونه می توانیم تدریس موفق داشته باشیم؟
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد