دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله کروی سازی به روش in mold

کروی سازی به روش in mold
فهرست مطالب به روش in mold كروي سازي 1
مقدمه 1
مشكلات افزودن منيزيم 2
ميزان پائين حلاليت Low Solubility 2
نقطه جوش پائينLow Boiling Point 2
وزن مخصوص Density 2
افزودن منيزيم در راهگاه 3
كليات روش افزودن منيزيم در راهگاه 3
انتخاب آلياژ 5
طراحي محفظه محافظ آلياژ 6
كنترل فاكتور حلاليت 6
ملاحظات فني آلياژهاي كروي كننده 7
سيليسيم Si 8
آلومينيوم Al 8
كلسيمCa 8
نيكل منيزيم Ni-Mg 9
مسائل ناخالصي ها 9
روش افزودن منيزيم خالص براي توليد چدن نشكن 10
شرح كنورتور 10
شرح عمليات 10
بررسي تكنولوژي 11
بررسي متالورژيكي 12
گودگرد زدایی 13
اهمیت جوانه زایی 13
انجماد ومکانیزم کروی شدن گرافیت در چدن نشکن 14
تعادل آهن وگرافیت 16
کربن معادل 16
انجماد هیپریوتکتیکی 19
انجماد هیپریوتکتیکی 20
مکانیزم کروی شدن گرافیت 22
تجهيزات مورد نياز براي ذوب: 26
تجهيزات قالبگيري 26
شرح آزمايش 26
مراحل عمليات 27
چگونه محاسبه سيستم راهگاهي 27
طراحي سيستم راهگاهي قطعه مربوطه 28
وزن آلياژ 28
حجم آلياژ 29
ارتفاع آلياژ 29
ارتفاع محفظه فعل و انفعال: 29
محاسبه ابعاد راهگاهها: 29
مقدمه
در حال حاضر، در تمام كارخانه‌ها ، براي كروي نمودن گرافيتهاي چدن نشكن از منيزيم، استفاده مي گردد. در ضمن عناصر جزئي مانند سزيم و عناصر جزئي مانند سزيم و عناصر خاكي نادر موجود در آلياژ فروسيليس منيزيم براي خنثي كردن عناصر جزئي مضر و راندمان بهتر د رعمل جوانه زايي، اهميت زيادي دارند.
روش افزودن منيزيم بطرق مختلف اعم از ساده و پيچيده مي باشد. در انتخاب يكي از اين روشها براي يك كارگاه معين بايد فاكتورهاي زيادي مورد نظر قرار گيرد و در بين آنها مهمترين فاكتورها با تعيين اولويتها مشخص گردد. فاكتورهاي اصلي به قرار زير مي باشند.
1- روش انتخاب شده نبايد با ايجاد نور و دود همراه باشد.
2- قيمت تمام شده چدن توليدي بايد حداقل باشد.
3-روش نبايد اجتياج به سرمايه گذاري زياد درتجهيزات داشته باشد.
4- كيفيت چدن توليدي بايد مطلوب باشد.
5- روش بايد توانايي ريختن قطعات با وزن هاي مختلف را دارا باشد.
براي توليد چدن نشكن مرغوب بايد كنترل دقيق به عمل آيد تا مقددار منيزيم باقيمانده كم يا زياد نباشد. از آنجائيكه دمكا و تركيب شيميائي براي بازيابي منيزيم مؤثر مي باشد، فرآيند و مواد مناسب كروي سازي مطلوب، بزرگترين عوامل بالقوه براي تغييرات باقيمانده مي باشند. بايد متذكر شد كه مناسبترين فرايند موجب مي گردد كه منيزم باقيمانده در محدوده اي بسيار نزديك به هم قرار داشته باشد. هنگاميكه محدوده اي مقدار منيزيم باقيمانده وسيع باشد، مشخص مي گردد كه بازيابي منيزيم بسيار ضعيف و عمل افزودن منيزيم نامناسب بوده است…………

index

دانلود مقاله کروی سازی به روش in mold
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد