دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله کوچک سازی دولت

دانلود مقاله کوچک سازی دولت

مشکلات و چگونگي اجتناب از آنها

مقدمه

دکتر آرمسترانگ به سبب مديريت پروژه­هاي عمده کوچک­سازي در سه سطحِ دولت، دانش عملي ذي قيمتي درباره چالشهايي که مديران دولتي امروزه با آنها روبرو هستند، به دست آورده است. او کوچک­سازي بزرگ­ترين شهرداري کانادا، از 000،20 کارمند به 15.000 کارمند و از 26 اداره به 12 اداره را، در ادمونتون برنامه ريزي و اجرا کرد. اين بازسازي ناشي از انگيزه­هاي اقتصادي، با همکاري اتحاديه کارگري و مديريت، بي­دردسر به انجام رسيد. دکتر آرمسترانگ در سمت رئيس کميسيون خدمات عمومي در ساسکاچوان ، بازسازي خدمات عمومي و متعاقب آن کاهش 17 درصدي تعداد کارمندان را رهبري و هدايت نمود. در دولت فدرال از آرمسترانگ، در حاليکه مديرعامل گروه مشاوره دولتي بود، خواسته شد تا برنامه کاهش سطوح سازماني را اجرا کند و او روش­هاي بديعي براي فائق آمدن بر مشکلات ذاتي چنين کاري پيدا کرد.

دکتر دافي در يک طرح کوچک­سازي در دانشگاه، دو طرح کوچک­سازي در بخش خصوصي و سه طرحِ مختلف کوچک­سازي دولتي مشاور بوده است. به علاوه، او دريک طرحِ کوچک­سازي در نيروهاي مسلحِ و يک طرحِ کوچک­سازي در يک دانشگاه ديگر، به طور ناخواسته ناظر و سهيم بوده است.

چکيده:

بودجه فوريه 1995، کوچک­سازي در نيروي کاربخش دولتي را الزامي کرد. مديريت چنين تغييري مشکلات بسياري دارد. سه مشکل عمده­اي که مديران بايد از آنها اجتناب کنند عبارتند از:

اجراي نامنظم و آشفته که احتمال دارد کل فرايند کوچک­سازي را از مسير خود خارج کند.

ناکامی در به وجود آوردن نيروی کاری که برای فرد، مشارکت او و نيازهای شخصی او ارزش قائل شود.

عدم توانايي در مهيا شدن براي آينده­اي بسيار متفاوت از امروز.

براي اجتناب از اين مشکلات، سه اقدام زير مي­تواند صورت گيرد:

وفاداري جمعي، هماهنگ و قوي نسبت به بازسازي اهداف، بينش و روش­ها

منبع

Armstrong, Jim. 1995. “Government Downsizing; Pitfalls, and How to Avoid Them”, James L. Armstrong & Associates, Ltd.

 منابع مقاله

Bourgon, Jocelyne. 1995. Speech to association of professional executives of the public service of canada. Annual conference, 3 may.

The Honourable Mr. Eggleton, President of the Treasury Board. »A Message from the President of the Treasury Board to All Public Services Employees«, in People in Transition Knowing Your Options.Treasury Board of Canada Secretariat.

Handy, Charles 1994. The Age of paradox. Harvard Business school Press: Cambridge, MA, P. 36.

 

فرمت : قابل ویرایش |  WORD | صفحات : 65

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 

دانلود مقاله کوچک سازی دولت
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد