دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله گذری برسیره وزندگی نامه ائمه اطهار

گذری برسیره وزندگی نامه ائمه اطهار (ع)
فهرست مطالب
پیشگفتار1
روش و اخلاق و خصوصیات پیامبر اکرم (ص) 2
لباس حضرت محمد (ص)   3
خوراک پیامبر (ص)  3
جدیت و رفتار و حرکات حضرت محمد (ص)  3
خلاصه ای اززندگی نامه و بیانات علی (ع)          4
قسمتی ازخطبه های امام علی (ع) 4
دیوان علی (ع) .  5
مختصری اززندگی امام حسن (ع)  7
خصوصیات وویژگیهای امام حسن (ع)   7
خلاصه ای اززندگی امام حسین (ع)   8
نصایح و سخنان گهربارامام حسین (ع)   9
خلاصه ای اززندگی نامه حضرت زین العابدین (ع)     10
بررسی موضع امام درمقابل قیامها 11
دوره ثبات 11
خلاصه ای اززندگی نامه امام باقر(ع)   13
سخنان نغزازحضرت باقر(ع) 13
مختصری اززندگانی و خصوصیات امام صادق (ع)      15
قسمتی ازبیانات گهربار امام صادق (ع)   16
مختصری از زندگانی امام موسی کاظم (ع)  17
سخنان گهربار امام موسی کاظم (ع)  18
شناخت مختصری از زندگانی امام هشتم (ع) 19
روش علی ابن موسی الرضا (ع) 19
سخنان حضرت رضا(ع) 20
شهادت امام رضا(ع) 21
خلاصه ای از زندگی امام محمد تقی (ع) 22
معجزات امام محمد تقی (ع)  23
برخی ازکلمات گهربار امام محمد تقی (ع) 23
خلاصه ای اززندگی امام دهم 25
مختصری از زندگی نامه امام حسن عسکری (ع)        27
قسمتی ازسخنان حکمت آمیز امام حسن عسکری (ع)     28
وصف دنیا وآخرت 29
سخنان حضرت زینب (س) 31
درفضیلت نماز 34
توبه و اهمیت و مراحل آن 36
وضعیت انسان درهنگام احتضارومرگ 38
نمونه ای از معجزات قرآن در مورد معاد و انسان  40
بیوگرافی مختصری اززندگی حضرت مهدی (عج)         42
زمان ومکان ظهور 43
نشانه های ظهور 43
عوامل پیروزی حضرت مهدی (عج) 43
صفات و ویژگیهای یاران محضوص حضرت مهدی (عج)     44
ویژگیهای حضرت مهدی (عج) 45
فضیلت انتظارووظیفه ما در زمان غیبت 46
نتیجه گیری 48
منابع ومآخذ
پيشگفتار
انسان هميشه طالب سعادت و نيكبختي است كه جهت رسيدن و نيل به آن نيازمند يك الگوي ايده آل در زندگي خويش است.
با توجه به فرصت هاي كم موجود در زندگي بشر امروزي جهت مطالعه و تحقيق و نياز مبرم به الگوي متعالي برآن شديم تا نحوة زندگي وسخنان گهربار ائمه اطهار عليهم السلام را بطور خلاصه و چكيده با استفاده از كتب معتبر و متعدد گردآوري نموده و به نگارش درآوريم ،اميد است مورد قبول درگه حق واقع گردد و مثمر ثمر افتد.
روش و اخلاق و خصوصيات پيامبر اكرم (ص)
با تأنّي و وقار راه مي رفت و ليكن قدمها را به روش متكبران برنمي داشت ، چشمان حقيقت بين او هميشه به زير ، و نظرش بسوي زمين بود.
هر كه را مي ديد در سلام كردن پيشي مي گرفت ، حزن و اندوهي عميق از قيافه اش ظاهر و هميشه متفكر بود و انديشه مي كرد. كمتر سخن مي گفت ، گفتارش با لفظ اندك ولي داراي معني بسيار بود.
خوش خوي و كريم النفس بود همچنانكه قرآن درباره اش مي گويد : بدرستيكه تو داراي خلقي    بزرگ هستي .
كسي را حقير و كوچك نمي شمرد و اندك نعمت را بزرگ و گرامي مي داشت ، از خوردني و آشاميدني تعريف نمي كرد و از براي امور دنيوي خشم نمي گرفت، جز در كار حق. هر گاه خلافي راجع به احكام خدا مي ديد بي نهايت خشمگين مي شد.
اشاراتش با دست بود نه به ايماء و چشم و ابرو. هنگام شادماني ديدگانش را بر هم
مي گذاشت و شادي و سرورش زياد نبود. خنديدنش تبسم بود و صدايش را به قهقهه بلند نمي كرد. با هر كس به اندازة درك و فهم و عقلش سخن مي گفت. به اهل فضيلت و دين و تقوي احترام مي گذاشت . در مجلس جاي مخصوص نمي نشست و چون وارد جمعيتي مي شد هر جا كه خالي بود جلوس مي كرد با هر كس كه مي نشست تا او ارادة برخاستن نمي كرد برنمي خاست. حاجت هر كس را بقدري كه مقدورش بود روا مي كرد. پيوسته گشاده روي و نرم خوي بود. غريبان را رعايت مي كرد عيوب و نقصهاي مردم را تجسس نمي كرد، بزرگترين جهاد را جهاد با نفس مي دانست ، بر روي زمين مي نشست و طعام مي خورد بر زمين مي خوابيد . نعلين و جامه اش را پينه و وصله مي كرد. درِ‌خانه را به روي واردين مي گشود و گوسفندان را مي دوشيد ، چون خادم خانه از گردانيدن آسيا خسته مي شد به او كمك مي كرد. به جايي تكيه نمي كرد، هر كس خواه آزاد يا بنده او را دعوت مي كرد اجابت     مي فرمود. هديه را قبول مي كرد حتي اگر يك جرعة شير بود و ديگران را به هديه دادن ترغيب مي كرد، تصدق نمي خورد و بر روي مردم خيره نگاه نمي كرد، هر چه بر سر سفره حاضر بود تناول مي كرد با ياران مضافحه مي كرد و دلجويي مي نمود…………

دانلود مقاله گذری برسیره وزندگی نامه ائمه اطهار
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد