دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله UML و كاربرد آن

UML و كاربرد آن
فهرست
چكيده
مقدمه
دياگرامهاي UML
دياگرامهاي كلاس
تعريف
عناصر دياگرامهاي كلاس
دياگرامهاي توالي                    
عناصر دياگرام توالي
گراف كلاس
نمايش دياگرام كلاس به شكل گراف كلاس و قيود چند‌تايي
قيود چندتايي
قيد كلي
قيد عدم وجود
نمايش دياگرامهاي توالي توسط گرامرهاي گراف‌گونه
پيامهاي بين دو شيء موجود:
پيامهايي كه يك شيء جديد را ايجاد مي‌كنند:
پيامهاي كه باعث از بين رفتن يك شيء مي‌گردند
آناليز سازگاري بين ندياگرامهاي كلاس و توالي
چك وجود
چك آشكاري
چك چند‌تايي
الگوريتمهاي چك سازگاري
چك وجود و چك آشكاري
الگروريتم چك چند‌تايي
چك قانون با قيود كلي
چك قوانين با قيود عدم وجود
چكيده
مقدمه
بررسي معيار كامل بود و سازگاري
دياگرامهاي حالت UML
آناليز ايستا
حالتها و انتقالها
گاردها
انتقالهاي تركيبي
آناليز دسترسي
تبديل گراف
قوانين
قانون در روش Double Pushowt
قوانين در روش Single Pushout
قانون معكوس
كاربرد قانون
كاربرد شرايط
گرامر گراف گونه
مقدمه اي بر مفاهيم گرافهاي نوع ويژگي
گرافها
مورفيزم
 چكيده:
در مدلسازي شيئ‌گراي نرم افزار با استفاده ازUML  چهره‌هايي مختلف يك سيستم با استفاده از دياگرامهاي مختلف نمايش داده مي‌شوند. ساختار پايدار سيستم از طريق دياگرامهاي كلاس واكنش بين قطعات مختلف مدل از طريق دياگرام‌هاي كنش مثل دياگرام‌هاي توالي و دياگرانم‌هاي همكاري نمايش داده مي‌شود. بنابراين يك مدل كامل شامل چندين دياگرام از انواع مختلف مي‌باشد. بنابراين سازگاري بين دياگرامهاي مختلف از اهميت بسياري برخوردار است.
در اين مقاله آناليز سازگاري بين دياگرامهاي گلاس و توالي با استفاده از گرافهاي نوع ويژگي و تبديلات آنها شرح داده شده است. اگر بخواهيم به طور صريح بگوييم دياگرامهاي كلاس به گرافهاي نوع ويژگي كه به آنها گرافهاي كلاس مي‌گوييم تبديل مي‌گردند.همچنين چند‌تايي‌ها به قيودي تبديل مي‌گردند كه به آنها قيود چند‌تايي مي‌گوييم. دياگرامهاي توالي توسط يك گرامر گراف‌گونه نمايش داده مي‌شوند كه به آنها گرامرهاي گراف‌گونه كنش مي‌گويم.
آناليز سازگاري شامل موارد “ وجودي” ، “ آشكاري” و “ چند تايي” مي‌گردد براي آناليز سازگاري از تكنيكهاي جبري موجود، براي گرامرهاي گراف‌گونه استفاده شده است.
1­ـ  مقدمه
براي ايجاد يك سيستم جديد واعمال تغييرات در يك سيستم موجود در ابتدا بايد كاركرد آن سيستم تعيين گردد. درحقيقت ساختار ايستا و پوياي سيستم بايد كاملاً مشخص و مدلسازي گردد. بنابراين واجب است، عناصري براي نمايش ساختار داخلي، رفتار سيستم و كنش بين قطعات مختلف آن در نظر گرفته ‌شوند. در صورتي كه از يك متد شيئ‌گرا استفاده كنيم، در آنصورت UML براي نمايش و مدلسازي سيستم و قطعات آن انتخاب مناسبي است. UML چند نوع مختلف دياگرام را كه هر كدام سيستم را از زاويه‌اي خاص نمايش مي‌دهند،. تعريف مي‌كند. هر دياگرام يا ساختار ايستاي سيستم، يا رفتار داخلي آن و يا كنش بين قطعات مختلف را نمايش مي‌دهد. بنابراين مدل كامل سيستم شامل چندين دياگرام از انواع مختلف مي‌باشد. علاوه براينكه دياگرامها از نظر املايي بايد درست باشد و همچنين هر يك به تنهاي سازگار باشند، دياگرامهايي كه از يك نوع نيستند، نيز بايد با هم سازگار باشند. براي آناليز سازگاري دياگرامهاي  كلاس و توالي از گرافهاي نوع ويژگي و تبديلات آنها استفاده شده است.

دانلود مقاله UML و كاربرد آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد